Parkinson hastalığından korunmak pek mümkün değildir. Ancak bazı maddeleri daha fazla kullanan insanlarda Parkinson hastalığının gelişme sıklığının daha az olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Bunların başında sigara tüketimi gelmektedir. Sigara içenlerde Parkinson hastalığına yakalanma sıklığı %40 daha azdır. Sigara dışında kafein tüketen kişilerde de Parkinson hastalığı riski daha düşüktür. Kafeinin bu etkiyi adenozin reseptörleri üzerinden yaptığına inanılmaktadır. Ayrıca steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç kullanan ve ürik asit düzeyi yüksek kişilerde de Parkinson hastalığı sıklığı düşüktür.

Parkinson hastalığının nedenleri arasında bağırsak mikrobiyatası önemli yer tutar. Ayrıca tarım ilaçları, zehirlenmeler, genetik yapı, bazı ilaçlar parkinson tablosuna yol açar. Bağırsak florasını bozan nedenlerden uzaklaşmak ve doğru beslenmek önlem açısından gereklidir. Vücudun antioksidan kapasitesinin artırılması da dejeneratif süreci engeller.

Parkinsonizm başka hastalıklarda da izlenebilir mi? Parkinsonizmin en sık nedeni Parkinson hastalığı olmakla birlikte başka hastalıklar da parkinsonizm
yapabilmektedir. Bunlar arasında beyin içerisinde sıvı birikmesinin izlendiği normal basınçlı hidrosefali, multisistem atrofi, bazı ilaçlar, beyin damar tıkanıklıkları, kronik uzun süreli kafa travması (boksta olduğu gibi) ve bazı beyin enfeksiyonları sayılabilir. Bu hastalıkların tanısında izlenen yol ve
tedavileri Parkinson hastalığından farklıdır.

Parkinson hastalığının klasik tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Parkinson hastalığında tedavi 3 ana başlıkta toplanabilir: Birinci sırayı ilaç tedavisi almaktadır. İlaç tedavisinden yeterli faydayı göremeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Parkinson hastalığı tanısı almış her hastada hastanın yakınmalarına göre destek tedavisi de düşünülmelidir.


Tekirdağ Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!