Paranoid kişilik bozukluğu

Paranoid kişilik bozukluğu

~~Paranoid kişilik bozukluğu, diğer insanların hareketlerini küçültücü ve tehdit edici olarak algılayan, haksız duyarlılık olarak tanımlanır.

 Paranoid bozukluğa sahip kişiler, birer psikoz hastası değildirler. Bunlar aşırı derecede hassas ve şüpheci kişilerdir. Bu tip kişiliğin genel özellikleri arasında, kıskançlık, şüphecilik, başkalarına karşı genel güvensizlik, kibirlilik, hırçınlık, geçimsizlik, kin tutmak sayılabilir. Paranoid kişi, başkalarını yargılayarak, kendisine düşman oldukları fikrine kapılır. Aldatılmayı çok kolay hisseder ve karşı çıkar. Güven duygusunu, bağımsız ve kendine yeterli olmaya çalışarak sağlamak ister. Bunun sonucunda tecrit edilmiş bir hayat yaşayan ve çevresiyle haberleşmesi azalan paranoid, gerçeklerden mahrum kalır. Bu tip kişilerin idraki dardır ve bencildirler. Kendilerini başkasının yerine koymazlar. Savunma yapısının gereği olarak, hatalarının ayıbını başkalarına yansıtırlar. Başarısızlığa tepki gösterir, vazgeçme yerine saldırıyla cevap verirler.

“ANNENİN KUŞKUCU YAPISI, ÇOCUĞU GÜVENSİZ YAPIYOR”

Uzman Klinik Psikolog Fatih Sönmez, paranoid kişilik hakkında önemli bilgiler verdi:

 Paranoid kişilik dediğimiz zaman, en ön plana çıkan şey kuşku ve şüphe. Etraftan şüphelenmek, kaygılanmak, etrafı tehlikeli olarak algılamak ve bu tehlikeye karşı her zaman temkinli ve tetikte olunması gereken bir yapı aklımıza geliyor, açıklamasını yapan Fatih Sönmez, bu bozukluğun nedenleri genelde travmatiktir ve geçmişte yaşanan olaylarla çok bağlantılıdır. Bununla beraber, tabi ki gelişim dönemlerinde ve daha erken dönemlerde, çocuğun daha çok anneye bağlı olduğu dönemlerde, istismarla açıklanabilecek birtakım olaylar neden gösterilebilir. Annenin kuşkucu yapısı, ihtiyaçlarını karşılamayışı, çocuğun kendisini güvensiz bir ortamda hissetmesi, dolayısıyla dayanacak bir nesne bulmadığı için kendisini korumak zorunda kalmasıyla ilişkilendiriliyor, dedi.

SÜREKLİ KÖTÜ DÜŞÜNÜRLER

 Güvensizlik, kendi hakkında kötü niyetli kişilerin olduğuna dair düşünceler, hep tetikte olması, kimseye içini dökmemesi, kendi yakınlarının bile dürüstlüklerine kuşku duyması, eşlerle ilgili kıskançlık paranoid bozukluk belirtilerindendir. Paranoid yapıda şu önemlidir, kişi şüphelerini doğrulatmak ister. Karısının aldattığına dair gerçek olmayan bir neden dahi bulsa, bu onu rahatlatır; çünkü kaygılarının yersiz olmadığını düşünür, diyen Sönmez, bireyin yaşamı, ilişkide olduğu kişiler sürekli dikkatli konuşmak zorunda, davranışlarına dikkat etmek zorunda kalıyorlar. Pranoid bozukluk yaşayan kişiler, çok fazla hassas, alıngan ve kırılgan yapıya sahipler. Karşı tarafın sürekli kendisine karşı düşmanca tavırlar takındığını düşünürler. Karşı taraf, kendini imtihandaymış gibi algılar, açıklamasını yaptı.
 
UZUN SÜRELİ TEDAVİSİ VAR

 Genelde çok fazla yansıtma yaparlar. Dışarıya karşı öfkeli ve saldırgandırlar ama durumu, dışarıdan kendilerine saldırganlık geliyormuş gibi algılarlar. Bunun çözümü, yaptığının bu şekilde olmadığına dair bir iç görü kazandırmak, düşündürmek. Tehdit gerçekten var mı, yoksa bunu sen mi algılıyorsun? Diğer bir yöntem de ilaçla tedavi. Bu bozukluk, belli zaman sonra kontrol altına alınabilir; ama bu uzun süreli bir tedavidir, diyen Sönmez, sizin söylediğinizi kolay kolay içselleştirmeleri mümkün olmuyor. Öncelikle nasıl konuşacağımız, tavır alacağımızı düşünmemiz lazım, şeklinde konuştu.
 

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Psk. Fatih Sönmez

Uzm. Psk. Fatih Sönmez
Uzm. Psk. Fatih Sönmez
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube