Panik atak - panik bozukluk terapisi

Panik atak - panik bozukluk terapisi

Çağın vebası panik atak. İnternette yer alan onlarca makale, yüzlerce yazı, binlerce yorum ve her kafadan bir ses! Peki nasıl olur bu hastalığın tedavisi?

Panik atak ve panik bozukluk günümüzde en çok karşılaşılan ve aslında tedavisi en kolay ruhsal problemlerdendir. Ancak bu kolaylık, rahatsızlığın hangi nedenlere bağlı olarak oluştuğunun doğru tespitine ve bu yönde doğru tedavinin uygulanmasına bağlıdır. 

Panik Atak ve Panik Bozukluğun oluşum nedenlerini:

A) Psikiyatrik Nedenler
B) Psikolojik Nedenler
1- Davranışsal Öğrenmeler
2- Bilişsel Çarpıtmalar
3- Dinamik Nedenler
4- Varoluşsal nedenler
5- Bütüncül (çok faktörlü) nedenler. 

A- PSİKİYATRİK FAKTÖRLER: Genetik kusurlar, İlaç ve Uyuşturucu Kullanımı, Beslenme Bozuklukları, Beyin travması, Çeşitli Organik ve Nörokimyasal Bozukluklar…

 İlaç Tedavisi: Psikiyatri Hekimlerince Uygulanır.

B-PSİKOLOJİK FAKTÖRLER: Panik atak ve panik bozuklukların oluşum nedenleri ağırlıklı olarak psikolojik faktörler kaynaklı olup bunlar 5 ayrı kategoride değerlendirilir.

1-DAVRANIŞSAL ÖĞRENMELER: Kazalar, ölümler, doğal afetler, şiddet, taciz, tecavüz vb. travmatik yaşantılar sonucu oluşur. 
 Davranışçı Terapiler: Sistematik duyarsızlaştırma, maruz bırakma, gevşeme ve rahatlama teknikleri, imajinasyon teknikleri, puanlama yöntemleri, hipnodrama, emdr…

2-BİLİŞSEL ÇARPITMALAR: Kişinin olaylara, durumlara, kendisine ilişkin algılarında ve düşüncelerinde yer alan çarpıklıklar sonucu oluşur. Felaketleştirme, aşırı genelleme, seçici algılama gibi bilişsel çarpıtmalar, panik atak ve panik bozukluğun oluşumuna en çok neden olan durumlardır. Mesela: Göğüste meydana gelen küçük bir ağrının kişi tarafından kalp krizi olarak yorumlanması felaketleştirmeye örnek olarak verilebilir. Yine bu bağlamda kültürümüze özgü “cin, şeytan, büyü vb.” olgulara ilişkin kişinin düşünce yapısında meydana gelen bozulmalar panik bozukluğa ilişkin olarak klinikte sık karşılaşılan durumlardır.
 Bilişsel Terapiler: Olumsuz otomatik düşüncelerin fark ettirilmesi, bilişsel çarpıtmaların düzenlenmesi, psikoeğitim, şema terapi, kültüre özgü bilgilendirmeler…

3- DİNAMİK NEDENLER: Kimliğin, kişiliğin, ruhsal yapının oluştuğu çocukluk ve ergenlik çağı ile ilgili yaşantılara bağlı olarak oluşur. Özellikle bu dönemlerdeki yanlış ana – baba tutumları yaşamın ilerleyen yıllarında panik atak ve panik bozukluğun ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkilidir. Klinikte en çok karşılaşılan nedenler arasındadır. 
Psikodinamik Terapiler: Psikanaliz, duygu odaklı terapi, ego terapisi, geştalt terapi...

4- VAROLUŞAL NEDENLER: Hayatın anlamı, insanın ölüm karşısındaki çaresizliği, gelecek kaygıları, yoğun dini ve felsefi sorgulamalar… neticesinde organizmadaki strese bağlı olarak ortaya çıkan panik atak ve panik bozukluklar varoluşsal nedenler kapsamında değerlendirilir. 
 Varoluşsal Terapiler : Örnek: Logoterapi…

5-BÜTÜNCÜL NEDENLER: Yukarıdaki nedenlerden birden fazlasının etkili olduğu durumlardır. 
 Bütüncül (eklektik) Psikoterapi

*Panik Atak ve Panik Bozukluğun oluşum nedenlerinin doğru tespiti ve uygulanacak doğru tedavi yöntemleri bu problemlerden en kısa sürede kurtulmanın ön koşuludur. Bu konuda  öncelikli olarak psikiyatrik değerlendirme gereklidir. Tanı ve tadavi için doktorunuza başvurunuz.

Mustafa GÖDEŞ
 Klinik Psikolog

Bu makale 20 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Psk. Mustafa Gödeş

Etiketler
Panik atak belirtileri
Uzm. Psk. Mustafa Gödeş
Uzm. Psk. Mustafa Gödeş
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube