Özel öğrenme güçlüğü erken belirtileri

Özel öğrenme güçlüğü erken belirtileri

Yaygın adıyla özel öğrenme güçlüğü olarak tanımladığımız öğrenme bozuklukları, bireyin yaş, eğitim ve zekâ düzeyi ile bağdaşmayan okul başarısı sorunları ile kendini gösterir.

Özel Öğrenme Güçlüğünün okuma bozukluğu (disleksi), matematik bozukluğu (diskalkuli) ve yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) olarak üç alt tipi mevcuttur.Öğrenme güçlüğünün bir zekâ problemi olmadığını bilmek gerekir. Bu grupta değerlendirilebilecek çocukların zekâ düzeyi takvim yaşı ile uyumludur ve akranları ile aynı düzeyde akademik eğitime devam etmektedirler. Ne var ki ÖÖG tanısı alması muhtemel çocuklarda akademik hayatın ilk yıllarında (1 veya 2. sınıfta hatta bazen daha önce) sinyallerini vermeye başlayan öğrenme problemleri bir süre sonra okul başarısını olumsuz etkilemeye başlar.

Çocuğunuz okuma- yazma becerisini yaşıtlarından daha geç öğreniyor olabilir. Okumada veya yazmada harf/hece atlamaları yapıyor, kelime içerisinde harflerin sıralamaları değişiyor olabilir. Harfleri veya sayıları ters yazıyor, matematik işlemlerini yaparken toplama yerine çıkarma işlemini kullanıyor olabilir. Çarpım tablosunu veya saati öğrenirken zorlanabilir. Haftanın günlerini, ayları veya mevsimleri sıra ile söylemekte güçlük çekebilir. Sağını solunu, yönlerini karıştırabilir; zamanı veya eşyalarını organize etmekte zorluk yaşayabilir.Verilen görevleri tamamlayamaz. Sakarlıkları nedeniyle sık sık yaralanabilir. Organizasyon sorunları kendisini ve duygularını ifade etmesini de güçleştirir ve günlük olayları düzenli şekilde anlatmak, yardım istemek onun için zor olabilir.

Unutmayalım ki hiçbir şey yapmadan beklemek ÖÖG’nü çözecek bir yaklaşım değildir. Bu durum kendiliğinden geçmez. Sadece okul eğitimi ya da ilave ders aldırmak da soruna tam anlamıyla çözüm getirmez, üstelik yıllar ilerledikçe çocuğun okuldaki başarısı düşebilir, öğrenmeye karşı isteksiz olabilir, özel durumundan dolayı arkadaşları arasında uyum problemleri yaşayabilir ilave duygusal problemler örneğin okul korkusu, depresyon veya anksiyete bozukluğu geliştirebilir.

Öğrenme bozukluğu tanısı; çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı ve çocuk psikoloğu işbirliğiyle yapılan muayene ve testler sonucunda konur. Bu testler, zeka testlerinden farklı olarak çocuğun okuma hızını ve hatalarını, yön bulma becerisini ve diğer sorunlu alanları ölçmeyi amaçlar. Eğer çocuğunuzda bu tür bir öğrenme problemi olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken bir danışmanlık merkezinden yardım almaktır. Çocuğunuz öğrenme becerileri yönünden değerlendirilecek ve desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek bir öğrenme programı oluşturulacaktır.

Günümüzde Özel Öğrenme Güçlüğünün 4-5 yaş civarında verdiği belirtiler bilinmektedir. Erken tanı döneminde fark edildiğinde çocuğunuz öğrenme becerileri yönünden değerlendirilecek ve desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek okuldaki akademik öğrenme alanlarını destekleyecek bir öğrenme programı oluşturulacaktır. Bireysel ders aldırmaktan farklı olarak danışmanlık merkezinde çocuğunuza özgü bireysel bir özel eğitim programı oluşturularak; dikkat becerileri, öğrenme süreçlerinin farkına varma, hatalarının kontrolünü yapabilme ve üstesinden gelebilme ayrıca sosyal uyum becerileri konularında destek verilecektir. 

Okuldaki öğrenme programından farklı olarak danışmanlık merkezinde; dikkat becerileri, öğrenme süreçlerinin farkına varma, hatalarının kontrolünü yapabilme ve üstesinden gelebilme ayrıca sosyal uyum becerileri konularında destek verilecektir. Ebeveynlerin çocuklarına uygun şekilde yaklaşabilmeleri ve onların başarılarına destek olabilmeleri için en kısa zamanda doğru tanıya ulaşmaları ve eğitim süreçlerinden faydalanmaları gerekir. Uygun koşullar sağlandığında öğrenme bozukluğu yaşayan çocukların da yetenekleri geliştirilebilir.

Çocuğunuz sınıf düzeyinin altında başarı gösteriyorsa bir uzman görüşü almakta gecikmemelisiniz. Ebeveynlerin çocuklarına uygun şekilde yaklaşabilmeleri ve onların başarılarına destek olabilmeleri için en kısa zamanda doğru tanıya ulaşmaları ve eğitim süreçlerinden faydalanmaları gerekir. Uygun koşullar sağlandığında öğrenme bozukluğu yaşayan çocukların bu sorunun üstesinden gelmeleri sağlanabilir.

Bu makale 7 Ocak 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm.Kl.Psk. Efsun Korukluoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde uzmanlığını ise Yakındoğu Üniversitesinde tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. İstanbul’da özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde, okul öncesi kurumlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almış; çocuk ve ergen alanında pek çok eğitim, seminer ve kongreye katılmış, çalıştığı kurumlarda aile etkileşim grupları yönetmiş, eğitsel yazılar yazmış ve koordinatörlük yapmıştır. Çocukluk ve ergenlik çağı ruhsal sorunları, çocuk ve ergenlerde görülen davranış problemleri, konuşma gecikmesi veya konuşma bozukluğu; görme, işitme ya da zihinsel engelli bireylerin uyum sorunları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, otistik spektrum bozukluğu, mental retardasyon gibi konularda birebir çalışmaları ol ...

Etiketler
Özel öğrenme güçlüğü
Uzm. Kl. Psk. Efsun Korukluoğlu
Uzm. Kl. Psk. Efsun Korukluoğlu
Antalya - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube