Spinal tümörler, omuriliğin kendisi veya omurilik destek dokuları veya omurgayı oluşturan kemik dokulardan köken alan tümöral oluşumlardır. Böyle bir tümör omurilik basısı oluşturarak felçlere ve ölüme neden olabilir. Tümörün çıkarılması için sıklıkla laminektomi, bazen de hemilaminektomi yapılması gerekir. Laminektomi ve hemilaminektomi, omurilik kanalının arka bölümünden bir kemik parçasının çıkarılması işlemidir. Omurganın ön tarafını tutan tümörlerin çıkarılmasında ise değişik yöntemler kullanılır.

Cerrahi amaç tümörü tamamen çıkarmak, tüm omurilik ve sinirleri baskıdan kurtarmak ve kalan bölümde omurga dizilim desteğini sağlayarak kemikler arası kaynaşma oluşturacak sistemi kurmaktır.

Omurilik ve omurga tümörlerinin 3 tipi vardır:

• Ekstra-dural spinal tümör: Omuriliği saran zarın dışındaki tümörler.

• İntra-dural ekstra-medüller tümör:Omuriliği saran zarın içinde, omuriliğin dışındaki tümörler

• İntra-dural intra-medüller tümör:Omuriliğin içindeki tümörler

Alternatifler:

• Her türlü riski göze alıp ameliyat olmamak

• Tıbbi ilaç ve periyodik radyolojik ( BT, MR ) incelemeler

• Tümörün cinsine göre ışın tedavisi, gamma knife, ciber knife

• Fizik tedavi yöntemleriyle şikâyetleri gidermeye çalışmak


Bursa Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!