Oküloplastik cerrahi

Oküloplastik cerrahi

Oküloplastik Cerrahi (Kapak Ameliyatları)

Cildin tüm bölgelerinde olduğu gibi, göz kapaklarında da yaşa bağlı değişiklikler görülür. Bu değişiklikler göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlası ve sarkma, göz kenarlarında “kaz ayakları” denen kırışıklıklar şeklindedir. Bu yaşlanma değişikliklerine “dermatoşalazis” adı verilir.

Göz çevresindeki torbalanma ve cilt fazlası “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu ile giderilir.

Blefaroplastinin yapılışı

Göz kapaklarındaki cilt fazlası işaretlenir.

Göz kapakları iğne ile uyuşturulur veya genel anestezi yapılır.

Üst kapakta, katlantı yerinden veya alt kapakta kirpiklerin hemen altından kesi yapılır.

Torbalanmaya sebep olan yağ dokusu çıkartılılır.

Fazlalık olan esnemiş cilt çıkartılır.

Kesi yerleri dikilir.

Kesi yerine bant yapıştırılarak, işlem sonlandırılır.

Blefaroplastinin doğurabileceği sorunlar

Geçici göz kuruluğu

Göz çevresindeki yağ dokusunda kanama

Kapaklarda çekinti

Kesi yerinde enfeksiyon (mikrop kapması)

Blefaroplastinin karnesi

Anestezi şekli: Göz kapaklarına uyuşturucu iğne veya genel anestezi

Ameliyat süresi: İki kapak toplam 45 dakika-1 saat (yalnızca alt veya yalnızca üst kapaklar için)

Bandaj: Gözler bandajlanmaz. Sadece göz kapaklarına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: İlk 24 saat soğuk kompres (buz torbası ile) yapılır. İlk 5 gün kapaklar şiş ve mor olur. Ertesi gün bant açılır. 1 hafta göz kapaklarına su değdirilmez.

Dikişler: 5 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Dikişler alındıktan sonra

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: Göz kapaklarına antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli damla 1 hafta, suni göz yaşı damlaları 1 ay

Göz Kapağı Düşüklüğü

Üst göz kapağının düşük olmasına  “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü hem yenidoğan bebeklerde, hem de erişkin ve yaşlılarda görülebilir.

Göz kapağı düşüklüğünün nedenleri

Göz kapağını yukarıda tutan sinirdeki problemler

Göz kapağı kasındaki kusurlar (doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda bu kas az gelişmiştir)

Yaşlanma, göz ameliyatları

Mekanik nedenler (örneğin kapaktaki tümörler, vb)

Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi

Pitozisin tedavisi ameliyatladır. Çeşitli ameliyat teknikleri olmakla birlikte, en sık uygulanan 2 ameliyat tekniği şunlardır:

Levator rezeksiyonu: Göz kapağı kası fonksiyonu yeterli olduğu zaman bu teknik tercih edilir.

Frontale asma tekniği: Göz kapağı kası çok zayıf olduğunda bu teknik kullanılır. Doğuştan olan kapak düşüklüklerinde, göz kapağı sinirinin felcinde ve daha önce göz kapağı düşüklüğü ameliyatı olmuş ama kapağı düzelmemiş kimselerde uygulanır. Tekniğin dezavantajı, göz kırpma esnasında ameliyatlı tarafın daha az kapanmasıdır.

Levator rezeksiyonunun yapılışı (göz kapağı kasının güçlendirilip-kısaltılması)

Üst göz kapağı iğne ile uyuşturulur.

Üst kapak çizgisinden kesi yapılır.

Göz kapağı kasına ulaşılarak, kas kısaltılır.

Kesi yeri dikişlerle kapatılarak, ameliyat sonlandırılır.

Levator rezeksiyonunun karnesi

Anestezi şekli: Göz kapaklarına uyuşturucu iğne

Ameliyat süresi: Tek kapak 20 dakika

Bandaj: Göz bandajlanır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bandaj açılır. 1 hafta göz kapağına su değdirilmez. Göz kapağında şişlik ve morluk olur. 5-7 gün sürer.

Dikişler: 5 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Dikişler alındıktan sonra işe gidilebilir.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: Göz kapaklarına antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli damla 1 hafta

Frontale asmanın yapılışı (göz kapağının alın kasına asılması)

Göz kapağı ve alın bölgesi iğne ile uyuşturulur. Çocuklarda genel anestezi yapılır.

Silikon bir bant, göz kapağının iç kısımlarından geçirilerek, üst göz kapağı yukarı doğru kaldırılır. (Silikon yerine başka malzemeler de kulanılabilir.)

Silikon bant alın bölgesinde cilt altına dikilerek, ameliyat sonlandırılır.

Frontale asmanın karnesi

Anestezi şekli: Göz kapaklarına ve alın bölgesine uyuşturucu iğne, çocuklarda genel anestezi

Ameliyat süresi: Tek kapak 15 dakika

Bandaj: Göz bandajlanır. Bandaj ertesi gün açılır.

Ameliyat sonrası: Kapaklarda şişlik ve morluk, 5 gün sürer. Bir hafta göz kapağına su değdirilmez.

Dikiş: 5 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Dikiş alındıktan sonra işe gidilebilir.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: Göz kapaklarına antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli damla 1 hafta

Göz Kapaklarının İçe Dönmesi

Göz kapaklarının içe dönmesine "entropiyon" adı verilir. Entropiyon genellikle alt göz kapağında olur. Çok nadiren üst kapakta da olabilir. Entropiyon daha çok yaşa bağlı kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, yara izlerine bağlı veya doğuştan da olabilir.

Entropiyonun belirtileri

Göz kapağının içe dönmesi

Gözde batma, yaşarma, kızarma

Entropiyonun tedavisi ameliyatladır. Ameliyat çeşitli tekniklerle yapılabilir.

Entropiyon operasyonu

Göz kapağına uyuşturucu iğne yapılır.

Göz kapağına paralel bir “tam kat” kesi yapılır.

Göz kapağında gevşeme varsa, göz kapağı kesilerek kısaltılır.

Kesi dikişlerle kapatılır. Göz kapağını dışa çevirecek tarzda dikişler de konur.

Kesi yerine bant yapıştırılarak, işlem sonlandırılır.

Entropiyon operasyonunun doğurabileceği sorunlar

İçe dönme tekrar edebilir.

Düzeltme fazla yapılırsa kapak dışa dönebilir.

Kesi yerinde enfeksiyon gelişebilir. 

Entropiyon operasyonunun karnesi

Anestezi şekli: Göz kapaklarına uyuşturucu iğne

Ameliyat süresi: Tek kapak 10 dakika

Bandaj: Göz bandajlanmaz. Sadece göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bant açılır. 1 hafta göz kapağına su değdirilmez.

Dikişler: 5 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Ertesi gün

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: Göz kapaklarına antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli damla 1 hafta

Göz Kapaklarının Dışa Dönmesi

Göz kapaklarının dışa dönmesine "ektropiyon" adı verilir. Ektropiyon alt göz kapağında olur. Ektropiyon daha çok yaşa bağlı kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, yara izlerine, yüz siniri felcine ve alt kapaktaki kitlelere bağlı da gelişebilir.

Ektropiyonun belirtileri

Göz kapağının dışa dönmesi

Gözde batma, yaşarma

Korneada kuruma

Ektropiyonun tedavisi ameliyatladır. Ameliyat çeşitli tekniklerle yapılabilir.

Ektropiyon operasyonu

Göz kapağına uyuşturucu iğne yapılır.

Göz kapağı kesilerek kısaltılır.

Kesi dikişlerle kapatılır.

Kesi yerine bant yapıştırılarak, işlem sonlandırılır.

Ektropiyon operasyonunun doğurabileceği sorunlar

Dışa dönme tekrar edebilir.

Düzeltme fazla yapılırsa kapak içe dönebillir.

Kesi yerinde enfeksiyon gelişebilir. 

Entropiyon operasyonunun karnesi

Anestezi şekli: Göz kapaklarına uyuşturucu iğne

Ameliyat süresi: Tek kapak 10 dakika

Bandaj: Göz bandajlanmaz. Göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bant açılır. 1 hafta göz kapağına su değdirilmez.

Dikişler: 5 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Ertesi gün

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: Göz kapaklarına antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli damla 1 hafta

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Şeyda Atabay

Op.Dr. Şeyda Atabay, 1978'de Kütahya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Isparta ve Kütahya’da tamamlayan Dr. Atabay, tıp eğitimini 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne en yüksek puanla birinci olarak girerek sürdürdü ve 2002 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. 2002 ile 2008 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği göz hastalıkları ihtisasını Göz Konjonktivası Tümörleri ve Tedavisi konusunda yaptığı tez sonucu başarı ile tamamladı ve 2008 yılının Şubat ayında Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı unvanını aldı. 2008 ile 2010 yılları arasında Fatsa Devlet Hastanesi Sorumlu Göz Hekimi ve Muayenehane hekimliği görevini, 2010 ile 2012 yılları arasında ortağı olduğu Akhisar Özel Doğuş Hastanesi'nde Göz Hekimliği görevini; 2012 ile 2013 yılları arasında ort ...

Etiketler
Göz kapaklarının dışa dönmesi
Op. Dr. Şeyda Atabay
Op. Dr. Şeyda Atabay
İzmir - Göz Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube