Ürolojik kanserler arasında en sık görülen ikinci kanserdir. Sigara başlıca faktördür. En sık semptomu idrarda ağrısız kanamadır. Bu kanama gözle görülmeyen sadece testlerde çıkan mikroskobik türde olabilir . Tomografi tanıda değerlidir. Bazen ultrasonda bile görülebilir. Fakat görüntüleme yöntemleri ile anlaşılamayan durumlar sistoskopi ( kamera ile idrar deliğinden girilmesi) ile anlaşılabilir. İlk tedavi TUR ameliyatıdır; idrar kanalından girilerek yapılır. Hem tümörün cinsi belirlenir hem de kasa geçip geçmediğine bakılır. Kasa geçmeyen tümörler, kapalı yöntem denilen görüntüleme veya ameliyatlar ile mesane içine uygulanan ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılır. Kasa geçen veya yüksek riskli kanserler mesanenin alınıp yerine yeni mesane yapılan ameliyatlarla tedavi edilebilir. Bu ameliyatlara radyoterapi veya kemoterapi eşlik edebilir veya ameliyat yapmadan radyoterapi veya kemoterapi yapılabilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!