Meme Ağrısı (Mastalji):
Meme ağrısı (mastalji) kadınlar arasında yaygın bir şikayettir. Meme ağrısını sürekli bir hassasiyet, keskin bir yangı ya da meme dokusunda daralma şeklinde tarif edebilirsiniz. Ağrı sürekli ya da nadiren olabilir.
Bazı kadınların meme ağrısı çok şiddetli olabilir, adet dönemi boyunca da bu durum devam edebilir. Menapoza girmiş olan kadınlarda (postmenapozal) da meme ağrısı görülebilir fakat bu durum genç kadınlarda, menapoz öncesi ve menapoza girmekte olan kadınlarda çok daha sık karşılaşılan bir şikayettir.

Meme ağrısı çoğu zaman iyi huylu bir lezyonun belirtisidir ve nadiren meme kanserine işaret eder. Fakat yine de menstrüel siklus (adet) sonrası geçmeyen veya menapoz sonrasında da devam eden meme ağrsının doktorunuz tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Meme Ağrısı (Mastalji) Semptomlar:
Çoğu vakada meme ağrısı siklik ya da non-siklik olarak sınıflandırılabilinir.


Meme dışından kaynaklanan ağrı da memede hissedilebilinir: kas ağrısı, göğüs duvarı ya da göğüs kafesindeki ağrı da memeye yansıyabilir.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Meme ağrınız birkaç haftadır hergün devam ediyorsa
Ağrınız memede spesifik bir alana lokalize oluyorsa
Meme ağrınız gittikçe daha kötüleşiyorsa
Meme ağrınız günlük aktivitenizi etkiliyorsa.
Nadiren olsa da loklize meme ağrısı küçük bir oranda da olsa meme kanseri ile ilintili olabilir.
Meme Ağrısı (Mastalji) Sebepleri:
Çoğu zaman meme ağrısının kesin nedeni belirlenemez.
Olası nedenler:
Reprodüktif hormonlar. Siklik meme ağrısında önemli bir rolleri olduğu düşünülür. Gebelikte ve menapozda azalması ve hatta kaybolması da bu savı destekler. Ancak meme ağrısına neden olan spesifik bir hormon belirlenememiştir.
Anatomik faktörler. Nonsiklik meme ağrısında daha etkindirler. Memede kist, meme travması, geçirilmiş meme cerrahisi ile tetiklendiği düşünülür.
Yağ asiti dengesizliği. Hücresel düzeyde yağ asitlerindeki dengesizlik memede hormonlara bağlı sensitiviteyi arttırır. Bu nedenle meme ağrısı tedavisinde zaman zaman çuha çiçeği yağı kullanılması önerilir. Çuha çiçeği yağı içerisindeki bir tip yağ asitinin dengeyi düzenlediği ve semptomları iyileştirdiği öne sürülmektedir.
Bazı ilaçlar. İnfertilite tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve oral kontraseptifler meme ağrısına neden olabilir. Memede hassasiyet östrojen ve progesteron tedavisinin yan etkisi olarak da karşımıza çıkabilir, ki bu durum menapoz sonrası meme ağrısının devam etmesini açıklar. Yaygın olarak kullanılan bazı antidepresanların (prozac gibi) da meme ağrısına neden olduğu bildirilmiştir.
Meme boyutu. Meme boyutu ile ilgili olan ağrılara genelde boyun, omuz ve sırt ağrısı da eşlik eder. Bazı çalışmalarda küçültme operasyonlarının bu tarz ağrıları azalttığı gösterilmiştir.
Doktorunuzla olan görüşme sırasında:
Tüm şikayetlerinizi, bunları nelerin tetiklediğini, ayın hangi günlerinde olduğunu doktorunuza eksiksiz anlatın. Aldığınız ilaçlar ve ailenizde meme kanseri olup olmadığı önemli bilgiler arasındadır.
En son meme muayeneniz, mamografi tarihiniz hakkında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Memede ele gelen kitle, meme cildindeki değişiklikler, kızarıklık ve hassasiyet acilen doktora başvurmanızı gerektiren ve belirtilerdir.
Yapılacak ve İstenebilecek bazı testler:
Meme muayenesi.
Mamografi. Doktorunuz memede bir kitle bulursa, ağı lokalize bir alandaysa, meme dokusunda alışılmadık bir kalınlaşma varsa mamografi isteyebilir, ki bu meme dokusunun x-ray ile muayenesidir.
Ultrason. Ses dalgaları kullanarak meme dokusunun muayenesidir. Genç hastalarda tercih edilen yöntemdir.
Meme biyopsisi. Şüpheli kitleler, kalınlaşmış alanlar ve görüntüleme yötemlerinde ortaya çıkan beklenmedik alanlar tanı koyabilmek için biyopsi yapmayı gerektirebilir. Biyopsi sırasında radyoloğunuz küçük bir alandan aldığı parçayı patolojik incelemeye yollayacaktır.
Meme Ağrısı (Mastalji) Tedavisi:
Meme ağrısı genelde birkaç ay içinde kendiliğinden geçecektir. Çok az vakada özel bir tedavi gerekebilir. Bu durumda olayı agrave eden faktör kaçınmak, lokal ağrı kesici veya oral kontraseptif kullanmak, menapozal hormon tedavisinin dozunu azaltmak gibi önlemlere başvurulabilinir. Sizin için en uygun tedavi yötemini doktorunuz seçecektir.
Bu arada sizin de alabileceğiniz bir takım önlemler olabilir: sıcak ya da soğuk uygulama, uygun bir sütyen giymek, kafein alımını kısıtlamak, diyetinizdeki yağ oranını azaltmak gibi.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!