KONVERSİYON BOZUKLUĞU

Konversiyon Bozukluğu; bir nörolojik ve tıbbi bir hastalıkla açıklanamayan ( organik bir temele dayanmayan) bir ya da birden fazla nörolojik belirtinin birlikte gözüktüğü bir bozukluktur. Bu belirtilere psikolojik etkenler etki etmektedir. Çünkü bu belirtilerin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ve diğer stres etkenleri söz konusudur.

Bu belirtiler kişide belirgin bir sıkıntı yaratmakta ve sosyal işlevlerde belirgin bir bozukluğa neden olmaktadır. ( DSM-IV)

Belirtileri; kasılma nöbetleri, kısa süreli bayılma, bayılma sonrasında oluşan öğürmeler, uyuşma, bendinin bazı bölgelerinde duyu yitimi ( bedeninin bir kısmını hissedememe) , uyuşma ve karıncalanmalar, ağrılar, duyu azalması, felç , sağırlık ya da körlük görülebilir. ( Yapılan nörolojik muayeneler ve testlerde bir bozukluk tespit edilmez.)

Yürüyememe, kollarda güç azalması, dil tutulması , ses çıkaramama, güçsüzlük, sendeleme ve sallanma şeklinde yürüme biçimleri gözlemlenebilir. Kişi düşecekmiş gibi bir izlenim yaratabilir. Düşme gerçekleşmiş olsa bile kendini koruma şeklinde olur ve çok fazla yaralanmazlar.

Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. Çocukluktan ileriki yaşlara kadar herhangi bir yaşta başlayabilir. Fakat ergenlerde ve genç yetişkinlerde daha sık görülür. ( 15-35 YAŞ ) Araştırmalar, konversiyon bozukluğunun kırsal kesimde yaşayan , alt sosyo-ekonomik düzeye sahip , eğitim düzeyi ve zeka düzeyi düşük olan kişilerde daha sık görüldüğünü göstermektedir. Kişinin içinde yaşadığı toplum yapısı ve kültürden etkilendiği görülmektedir. Sözel iletişimin yetersiz olduğu, kişinin kendisini yeterli düzeyde ifade edemediği ortamlarda konversif belirtiler bir şekilde kişinin sözsüz iletişim biçimi olmaktadır.

Bu bozuklukta ; fizik ve nörolojik değerlendirmenin yanında psikolojik değerlendirme çok önemlidir. Tedavi sürecinde; iç görü merkezli destekleyici ve davranışçı terapiler işe yarayabilir. Çoğu zaman uygun çevresel koşullarla birlikte kendiliğinden ve telkin yöntemi ile düzelmeler görülebilir.

Psikolog Eda Gökduman


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!