Konuşma, sözel dilin seslerle ifade biçimidir. İnsanlar arası iletişimde konuşma son derece önemlidir.

Çocuklarda yaş ile doğru orantılı bir konuşma düzeyinin var olması, çocuğun konuşmayı iletişim amaçlı kullanabiliyor olması, söylediklerinin ebeveyn dışındaki kişilerce de anlaşılıyor olması, yaşına uygun kelime dağarcığı ve tümce yapısı ile konuşuyor olması, takılmadan akıcı bir şekilde konuşması gelişimsel anlamda yaşından beklenen olgunluk düzeyinde olup olmadığını gösteren temel özelliklerdir.

Pek çok etmenden dolayı konuşmada gecikme veya bozulma görülebilir. Bunlardan başlıcaları nörolojik, genetik veya motor problemler, özel öğrenme güçlüğü, işitme engeli, zihinsel gerilik, otizm benzeri iletişim problemine sahip olmak, duygusal stres içerisinde olmak, sosyo-ekonomik düzeyde kısıtlılık, ebeveynin çocuğa konuşmayı destekleyici uyaranları vermemesi veya yetersiz bakım, ebeveynden yoksunluk, ailenin eğitim düzeyinin düşük olması, evde birden fazla dil konuşulması, ailede konuşma gecikmesine sahip bireyler olması olarak sıralanabilir.

Okul öncesi dönemde yaşla beraber seslerin pek çoğu doğru telaffuz edilmeye başlar, ancak 5-6 yaşından sonra sesleri hala hatalı çıkarıyor olmak okuma yazma öğrenmeye başlayan çocuğunuzda hatalı öğrenmelere sebep olabilir ve okul başarısını etkileyebilir.

Konuşmanın yaşla doğru orantılı olarak gelişmemesi ya da konuşma seslerinin telaffuzundaki bozukluk,çocuğun kendini ifade etmesini güçleştirebilir, sosyal çevresi içerinde anlaşılmamasına, yadırganmasına, tepki almasına hatta dışlanmasına sebep olabilir.

Çocuğun bireysel özelliklerinden veya içinde bulunduğu çevresel koşullardan kaynaklanan bu sorun,doğru tanı ve tedavi ile çoğunlukla çözümlenebilir. Erken yaşta problemlerin belirlenmesi ve çözüm yoluna gidilmesi çocuğunuzun akranları ve sosyal çevresi ile uyum içesinde büyümesine, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yetişmesine yardımcı olacaktır.

Bebeklerde geç konuşma, aile tarafından "abisi de geç konuştu, babası da bu yaşta akıcı konuşamıyormuş" düşüncesiyle genellikle genetik yüke bağlanarak tedavide gecikmeye sürüklenebilir. Çocuğun konuşma problemi için tedavide gecikilmesi sosyal ve psikolojik yaşamını etkileyeceğinden nedenselliğin araştırılması için gecikmeden uzmana başvurmak önemlidir.

Çocuğunuzda yukarıda sıralanan problemden biri olduğundan şüpheleniyorsanız ya da dil gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız kurumumuza başvurabilir, dil ve iletişim becerilerini güçlendirecek programlardan ve konuşma terapisinden yararlanabilirsiniz.


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!