Kolon kanserinde ameliyat sonrası izlenecek yol nedir?

Kolon kanserinde ameliyat sonrası izlenecek yol nedir?

Kolon kanserinin standart tedavisi cerrahidir. Ancak cerrahiden sonra yapılacak koruyucu (adjuvan) tedavi son derece önem arzetmektedir. Bu noktada koruyucu tedavi kararını verecek kişi tıbbi onkologdur. Evreleme amaçlı vücut taraması ideal olarak ameliyattan önce yapılmalıdır, ancak yapılmamış ise operasyon sonrası mutlaka tamamlanmalıdır. Bu taramalarda genellikle sorumlu hekimin önerileri doğrultusunda standart görüntüleme yöntemleri kullanılır. Ameliyatın patoloji raporu tıbbi onkologun koruyucu tedavi kararını vermesi açısından en önemli yol göstericidir.

KOLON KANSERİNDE EVRE ÖNEMLİ MİDİR?

Kolon kanserinde evre, hastalığın gidişatı konusunda bilgilendiricidir; ayrıca uygulanacak tedavi kararının verilmesi hususunda da temel faktördür. Evre I kolon kanserinde tedavisiz takip yeterlidir. Evre II kolon kanserinde bir grup hastada koruyucu kemoterapi önerilebilir. Bu kararı vermede çıkarılan ameliyat materyalinde yapılacak bazı ek patolojik incelemeler (mikrosatellit instabilite testi) ve dolaşan kandaki tümör hücrelerinin (CTC) tespiti yol gösterici olabilmektedir. Evre III kolon kanserinde koruyucu (adjuvan) kemoterapi standarttır. Evre IV kolon kanserinin tedavi yaklaşımı daha kompleks olup, kemoterapi dışında akıllı hedefe yönelik ilaçları ve cerrahi girişimleri (metastazektomi gibi) içermektedir.

Bu makale 12 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Sadi Kerem Okutur

Doç. Dr. Sadi Kerem OKUTUR, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve İç Hastalıkları uzmanı olmuştur. Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlığını ise İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden almıştır.  Uzmanlık eğitimi sonrasında 2013 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilimdalı'nda Yardımcı Doçent olarak, 2013-2016 yılları arasında ise Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde görev yapmış olan Doç. Dr. Sadi Kerem OKUTUR, mesleki çalışmalarına şu anda Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca kendisi, Multidisipliner Onkoloji Derneği ...

Etiketler
Kolon kanseri belirtileri
Prof. Dr. Sadi Kerem Okutur
Prof. Dr. Sadi Kerem Okutur
İstanbul - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube