Kutup bölgesine kış geldiğinde ısı iyice düşer ve tahta kurbağası bu duruma hemen cevap verir. Bu cevap "onun donmasıdır!" . Evet yanlış duymadınız, kış gelince tahta kurbağası donar.

Kurbağa önce derin bir uykuya dalar, ardından kalbi durur, soluk alıp vermesi kesilir ve vücudundaki suyun çoğunluğu buza döner. Ama aylar sonra tekrar bahar geldiğinde çok ilginç bir şey olur: Kurbağanın buzları erimeye, kalbi tekrar atmaya başlar, hayvan tekrar düzenli bir biçimde soluk alıp vermeye başlar ve tüm canlıların yapabildiği her şeyi tekrar yapmaya başlar.

Tahta kurbağasının sırrı : "Yavaş Soğuma"

"Yavaş soğuma" son derece önemlidir. Eğer hayvanın ısısı birden bire düşerse, canlının, organlarını susuzluğa ve donmaya karşı koruyan glükoz gibi maddeleri salgılamaya vakti olmayacaktır. Yavaş soğuma aynı zamanda kurbağanın içindeki suyun yer değiştirmesine de izin verir. Örneğin su hayvanın karnındaki boşluklarda toplandıkça donduğunda su için yayılacak daha fazla yer olur. Eğer organlarda çok fazla su kalırsa, ısı düştüğünde ve içindeki buzlar eridiğinde kan damarları parçalanır ve hayvan uykusundan bir daha hiç uyanamaz.
(Bilim ve teknik)

Görüldüğü gibi kurbağanın kış şartlarına uyum sağlaması için hayvanın vücudunda son derece akıllıca planlanmış bir düzen mevcuttur. Kurbağa sanki soğuk bir döneme girileceğini, onu bekleyen uzun soğuk günleri ve bu günleri atlatması için vücudunda ne gibi düzenlemeler yapması gerektiğini bilir gibidir.

Peki kurbağa donarak hayatta kalacağını nasıl bilir?..

Bunu bildiğini farz edelim, iç organlarına zarar vermeden bunu nasıl başarır?

Hayatta kalması için birden bire değil de yavaşça donması gerektiğini ona kim öğretmiştir?.

Peki ilkbahar geldiğinde hayvan kalbinin tekrar atmasını kendi mi sağlamaktadır?.

Elbette ki hiçbir akla sahip olmayan, bir bilim adamı gibi gözlemler yapıp karar alma ve uygulama becerilerine sahip olmayan bir hayvan tüm bunları kendi başına gerçekleştiremez. Şüphesiz ona yaptıklarını ilham eden, onu kışın dondurup baharda yeniden canlandırarak hayatını sürdürmesini sağlayan, yerlerde ve göklerdeki her şeyin Yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. Allah (c.c) ölüleri diriltmeye güç yetiren olduğunu Kuran'da şöyle bildirir: "...

Öyleyse Allah Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?
(Kıyamet Suresi 40)


Mardin Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!