Kişiliğin birçok tanımı bulunmaktadır. En genel anlamıyla; Bireyi diğer bireylerden ayıran, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütünüdür. Kişilik gelişimi ise bireyin sosyal ve fiziksel çevresi içinde tutarlı olarak gösterdiği kişilik özelliklerinin oluşumudur.Kişilik gelişiminde, doğuştan gelen; genlerle, ana babalardan çocuklara geçen özelliklerle, çevresel etmenler etkili olmaktadır.

Dolayısıyla her birey bir kişiliğe sahiptir ve her insanın düşünme, davranış ve duygularını ifade biçimi kendine hastır. Bireylerin kendi düşünme biçimlerine has olan bu özellikler, davranışların aşırı uçlara gelmesi ve katılaşması sonucu ise hastalığa dönüşür. Bu koşulların çoğu çocukluktan başlayarak yetişkinliğe kadar gelişir. Çocuklukta gelişen herhangi bir duygusal veya zihinsel travma buna sebep olabilir. Bu tarz insanlar, dış dünyadan ve kendi kendileri hakkındaki düşüncelerinden etkilenmiştir. Normal kalıpların dışında, farklı duygular yaşarlar ve toplumdaki işlevsellikleri farklıdır. Bazen dürtülerini kontrol edemezler ve kendileri ve çevreleri için tehlikeye dönüşebilirler.

Kişilik Bozukluğu Tipleri 3 gruba ayrılır,

A Grubu: Acayip veya tuhaf olarak tanımlanan kişilik bozuklukları A grubunda bulunur. Bu gruba dahil hastalıklar paranoid, şizoid, şizotipal olarak tanımlanan şüpheci davranışları içerir.

B Grubu: Duygularla daha ilişkili olan hastalıklar bu gruba dahildir. Bu hastalıklar, antisosyal, borderline, histriyonik, narsistik olarak tanımlı duygusal ve dürtüsel davranışlar içerir.

C Grubu: Anksiyete veya endişe hastalıkları bu grupta birleşir. Kaçınmacı, bağlı, obsesif kompülsif olarak tanımlı, anksiyete içeren davranışlar mevcuttur.

Nedenler

Birçok kişilik bozukluğunun temelinde çocukluk dönemi önemli bir faktördür. Yetişme tarzı, sosyal baskılar, kişinin mizacı ve fiziksel, zihinsel ya da cinsel istismarlar bu problemlerin tohumunu oluşturmaktadır. Diğer faktörler arasında genetik eğilimler de vardır. Antisosyal kişilik bozukluğuna erkekler biyolojik olarak daha eğilimli, kadınlar ise bağımlı kişilik bozukluğuna eğilimlidir. Beyindeki belirli biyokimyasal dengesizlikler de kişilik bozukluklarına sebep olur. Çevresel faktörler ve aile yapısı da kişilik bozukluklarının oluşumunda etken olabilir.

Kişilik bozukluğu semptomları ise her kişilik bozukluğu türüne özgüdür. Genel olarak semptomlar:

Sık ruh hali değişimi,
Dengesiz ilişkiler,
Sosyal etkileşimlerden izole olma,
Öfke patlamaları,
Aile ve yakın arkadaşlara güvensizlik ve şüphe duyma,
Arkadaş edinmede zorluk çekme,
Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı,
Zayıf dürtü kontrolü,
İntihar eğilimi,
İnsanlara sebepsiz zarar verme.

Tedavi

Tedaviler bozuklukları kontrol altına almayı amaçlar ve kişiyi topluma kazandırmaya hazırlar. Daha kronik vakalarda bazı hastalar ömür boyu tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Psikoterapi

Psikoterapi, hastalarla bozukluklarının koşulları ve sorunları ile ilgili konuşmaya dayanır. Psikoterapi seanslarında kişiler ruh halleriyle, hisleriyle ve davranışlarıyla ilgili önemli şeyleri farkeder. Ayrıca bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik psikoterapi gibi çeşitli birçok psikoterapi yöntemleri vardır.

İlaç Tedavisi

Anti depresanlar, ruh hali dengeleyici ilaçlar, anksiyete gidericiler ve anti psikotik ilaçlar olumsuz semptomları kontrol etmek için kullanılabilmektedir.


Bursa Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!