Katarakt cerrahisi sonrası gelişen retinal mikrovasküler değişikliklerin optik koherens tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi

Katarakt Cerrahisi Sonrası Gelişen Retinal Mikrovasküler Değişikliklerin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi

Katarakt cerrahisi sonrası gelişen retinal mikrovasküler değişikliklerin optik koherens tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi

Öz:

Amaç: Katarakt cerrahisi sonrası gelişen retinal mikrovasküler değişiklikleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Katarakt cerrahisi yapılan gözlere cerrahiden önce ve cerrahiden biray sonra optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) yapıldı. Cerrahi öncesi ve sonrası fovealavasküler zon (FAZ) alanı, yüzeyel ve derin kapiller vasküler dansite (KVD) ve göz içi basınçları(GİB) karşılaştırıldı. GİB değişimi ile KVD değişimi arasında korelasyon olup olmadığı değerlendirildi. Bulgular: Cerrahi öncesi FAZ alanı 259±28 µm2, cerrahi sonrası ise 227±23 µm2 idi. Cerrahi öncesi ortalama yüzeyel foveal KVD (%) 25,2±6,5, cerrahi sonrası ise 26,6±5,9 idi. Cerrahi öncesi derinfoveal KVD (%) 43,1±3,8, cerrahi sonrası ise 45,1±3,2 idi. Parafoveal ve perifoveal bölgelerde hemyüzeyel hem de derin KVD’nin cerrahi sonrasında belirgin olarak artış gösterdiği izlendi. Cerrahiöncesi ortalama GİB 16±0,9, birinci ayda ise 14,9±0,8 idi. Cerrahi öncesi ve sonrasında, GİB değişimi ile yüzeyel ve derin KVD değişimi arasında korelasyon izlenmedi. Sonuç: OKTA ölçüm sonuçlarına göre, katarakt cerrahisi sonrası erken dönemde foveal, parafoveal ve perifoveal bölgedehem yüzeyel hem de derin KVD’nin arttığı ve GİB’in ise düştüğü izlenmiştir. Retinal mikrovasküler değişimin GİB’deki değişimle korele olmadığı gözlenmiştir.

 

Bu makale 8 Temmuz 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Çağrı Yiğit

Yazarı sosyal medya'da takip edin
instagram
whatsapp
Etiketler
Katarakt problemi
Op. Dr. Çağrı Yiğit
Op. Dr. Çağrı Yiğit
Ankara - Göz Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube