Genellikle sporcularda sıkça görülen bu durum sporcu dışında da son yıllarda oldukça yaygın olarak gördüğümüz bir durumdur. Bu kısa makalede sporcu olmayanlarda ortaya çıkan myorhexisten bahsedilecektir. Alışık olunmayan, sürekli yinelenen ve zorlanan bir kas aktivitesi sonucu çok ani olarak ortaya çıkar. Derecesine göre genellikle kas içinde az ya da şiddetli kanama da olur. Ağrı, yırtılan kas grubunun çalıştırılması sonucu ortaya çıkar ve ilgili eklem(ler)in işlevini kısıtlar. Ağrı ve aktivite kısıtlaması aylarca (ortalama 3-4 ay) sürer.

Bilinçli davranılmaz ya da tanıda gecikmeler yaşanırsa olay komplike olabilir ve iyileşme süreci bu uzun süreyi de aşabilir. Süregelen ağrı kronikleşirse nöropatik ağrıya dönüşebilir. Sinir sistemi bozulabilir, sinirsel kökenli fasikülasyonlar dahi ortaya çıkabilir.

Bacakta ya da koldaki kas gruplarından birinde olursa bel ya da boyun fıtığı belirti ve bulguları ile karışabilir. Ayırıcı tanının iyi yapılması ve hastanın öyküsünün iyi alınması ve ayrıntılı muayenesi gerekir.

Tedavisi basitçe ve sabırla ağrıyı uyandıran hareketlerin kısıtlanmasıdır. Bunun için deri üzerine ağrılı bölgeye uygulanan ağrı bandlarının yararı vardır. Band hafif gerilerek uygulanmalıdır. Bu arada dayanılmayacak bir ağrı değilse ağrı kesici alınmamalı ama yangı giderici ilaçlarla (antienflamatuarlarla) adale onarımı takviye edilmelidir. Adale ile birlikte adeleye gelen ve giden ince sinir lifleri de yırtıktan nasibini aldığından onların uç uca gelip onarılması için gerekli sinir vitaminleri (vitamin B, folat v.b.) eksikliği varsa bu durum da giderilmelidir. Akut evre genellikle atlandığı ve sporcu dışındaki hastalarda farkedilmediği için soğuk ya da diğer uygulamalardan ileri evrelerde kaçınılmalı ve kasın onarımını doğal sürece bırakmalıdır. Bu sürecin oldukça uzun olabileceği unutulmamalıdır. Bu arada mutlaka ileri tetkikler (MRG,US,EMG,v.b.) yapılmalı ve diğer olası ağrı nedenleri ekarte edilmelidir.

Yırtılan adele tamir olduğunda ağrı genellikle aynen başlangıcı gibi aniden kaybolur. Bu arada kas grubunun etkilediği eklemde “donukluk” olmaması için, adele yırtığı ağrısı geçtikten hemen sonra eklem hareketlerine hızlıca geçilmeli ve gerekirse bir FTR uzmanından yardım istenmelidir.


İzmir Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!