Kadında cinsel sorunlar; nedenleri?

Kadında cinsel sorunlar; nedenleri?

Kadın Cinsel Sorunların Nedenleri

Biyolojik nedenler;

Bedensel hastalıklar, sürekli ilaç kullanımı, kadında hormonal değişiklere neden olan doğal evreler(gebelik, menopoz vb),depresyon gibi sadece kişinin kendi sağlığı ile ilgili nedenler sayılabilir.

Psikolojik nedenler;

Cinsel taciz ve tecavüze maruz kalma, edilgenlik, kendi taleplerini ve kimliğini ifade etmede zorluklar, cinsel yönelim ve kimlik sorunları, partnere ilgi kaybı gibi kişinin durumu ile ilgili nedenler.

Sosyal nedenler;

Yetiştirildiği ortamla ilgili sorunlar, tutucu cinsel bilgilendirmeden uzak, aşırı koruyucu kollayıcı, cinsellikle ilgili her şeyin hayatın dışında tutulduğu, cinselliğin çok büyük ayıp ve günah kabul edildiği, suçluluk duyguları oluşturan, kadını evlendiği ilk gece yaşanacaklara indirgeyen, kadının her anlamda ve cinsel kimliği ile varlığını kabul etmeyen vb. bir ortam cinsel sorunların gelişiminde oldukça etkindir.

Sosyal nedenler içinde sayılabilecek en önemli sorunlardan biri kadınlarda cinsel eğitimin yetersizliğidir. Kadınların pek çoğu kendi cinselliklerinin farkında değildirler.

Cinselliğin nasıl olduğu, nasıl yaşandığı bazen çok ileri yaşlara kadar bilinmemekte, bunun sonucunda kadın kendi cinselliğini ve bedenini tanımamaktadır.

Cinsellik değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir nokta da mastürbasyon ve fantezilerdir.

Mastürbasyon; genellikle ergenlikle birlikte yaşanır. Kişinin kendi bedeni ile cinsel anlamda ilk tanışma biçimidir.

Yaşamın bütün dönemlerinde haz kaynağı olarak yerini korur.Erkeklerde mastürbasyon daha yaşanırken kadınlarda mastürbasyonun sınırlı yaşandığı gözlenmektedir.Kadınlar ülkemiz ve benzeri ülkelerde kendi genital bölgelerine yabancı yetiştirilirler.Bir çoğu mastürbasyonu denemediğini ,ihtiyaç hissetmediğini,böyle şeylere ilgisi olmadığını söylemektedir.Oysa cinsel işlevler açısından en önemli noktalardan biri mastürbasyondur.

Mastürbasyon sırasında cinsel aktiviteye çoğunlukla fanteziler eşlik eder. Kadınlarda yine erkeklerden farklı olarak fanteziler konusunda da belirgin bir azlık gözlenmektedir. Kadınların çoğu fantezisi olmadığını söyler. Çoğu kadına göre de yanlış ve ayıptır. Cinsel gelişim açısından mastürbasyon da, fanteziler de bireyin cinselliği anlamlandırmasını ve fark etmesini sağlamaktadır.

Yapılan çalışmalarda kadınların %30-60ında yaşamları boyunca en az bir cinsel sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Kadınlarda daha çok cinsel istek ve uyarılma sorunu yaşandığı düşünülmektedir. Batılı ülkelerde kadınlarda daha çok uyarılma, istek sorunları için yardım aramakta iken ülkemizde en çok kadın başvuru nedeni vajinismustur.

Cinsel sorunların ortaya çıkmasında ve sürmesinde pek çok etkenin varlığından sözedilebilir. Bu nedenle normalde işleyişi oldukça karmaşık cinsel işlevlerin problemlerin anlamak daha güçtür. Tanımlamalarda cinsel sorunların nedenlerinin biyolojik ve psikolojik olarak ayrıldığı görülmüştür.Bu ayrım tanımlama amacıyla yapılsa da gerçekte çok net sınırlar çizilememektedir. Organik nedenlere bağlı gelişen cinsel problemlerin aynı zamanda psikolojik nedenleri de olabildiği saptanmış olup bu durumun bu durumun tam tersi de geçerlidir. Bütün bu karışıklıklar nedeniyle cinsel işlevlerin ve sorunların değerlendirilmesi multidisipliner olmak zorundadır. Pek çok psikiyatrik problemde olduğu gibi biyo- psiko-sosyal bir modelden bahsedilebilir.

Cinsel sorunlar değerlendirildiğinde en çok psiko-sosyal nedenleri olduğu görülmektedir. Psiko-sosyal nedenler açısından değerlendirilmesi gereken en önemli etkenlerden biri de psikiyatrik hastalıklardır.

Depresyon ve anksiyete bozuklukları ya da bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar büyük oranda cinsel sorunlara neden olurlar.

Daha az oranda olmakla birlikte organik nedenlere bağlı olarak da cinsel sorunlar yaşanabilir.

Bu makale 6 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı

Uzm. Dr. Gönül ERDAL DAĞISTANLI, 1966 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapmış ve Psikiyatri Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitiminin yanı sıra Bilişsel Kognitif Terapisi, Duygulanım, Düşünce Davranış Terapisi ve Sağlık Kurumları İşletmesi eğitimlerini de başarı ile tamamlamış olan Uzm. Dr. Gönül ERDAL DAĞISTANLI, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Asistan ve Başasistan olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Ankara Valiliği Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Tedavi Merkezi'nin Başhekimlik görevini sürdürmüştür. 2000-2005 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde görev y ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
Etiketler
Vajinismus yaşayan kadının özellikleri
Uzm. Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı
Uzm. Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı
Ankara - Psikiyatri
Facebook Twitter Instagram Youtube