Eski Prensip, Yeni Yöntem!

Floresan görüntüleme onkolojide yeni bir sistem değil esasen. Belirli maddelerin çeşitli ışınlara maruz bırakılması ve tepkilerinin ölçülmesi prensibiyle işleyen floresan mikroskopları, kanserli olduğundan şüphelenilen dokulardan alınan örneklere dalga boyutu ultra viole ya da mavi ışınlar gönderiyor.

Önceki araştırmalardan normal hücrelerin bu ışınları yansıtma durumu bilindiğinden anormal tepki veren hücreler tespit edilir, kist, tümör ya da kanser olarak teşhis edildikten sonra tedaviye geçilirdi. Ancak bu basit prensipteki sıkıntı şuydu ki, bazen hücrelerde bulunan potasyum, kalsiyum gibi mineraller ya da başka doğal maddeler de o anki aktifliklerine bağlı olarak anormal tepkiler verebiliyor, floresan mikroskobunda tümör olarak teşhis edilebiliyordu. Tıpta hata payını sıfıra indirmek mümkün olmasa da sürekli gelişen bir alan olduğu için çok çok şanslıyız.

Jinekolojik onkolojide de yeni geliştirilen floresan görüntüleme yöntemleri ile -her ne kadar floresan mikroskobun prensibi aynı olsa da- bu tür teşhislerde hata payı minimuma indirilmiş oldu.

Immunfloresan Antikor Tekniği

Jinekolojik onkolojide yeni geliştirilen Immunfloresan Antikor Tekniği, kısaca IFA, alınan doku örneklerinin içine yalnızca sorunlu hücrelerin tepki vereceği maddelerin enjekte edilmesidir. Hücre içindeki antijenlerin hücreye giriş yapan antikora verdiği tepki ve bu tepkinin floresan mikroskobunda incelenmesi kanserin erken teşhisine yardımcı olur. 2 türlü IFA tekniği bulunmaktadır:

1. Direkt Immunfloresan : Bu teknikte antikorun hücredeki antijene bağlanması, floresan görüntülenmesi yapan kişi tarafından bizzat sağlanır. Aracı bağlar olmadan antijene bağlanan antikor floresan mikroskobuyla incelenir.

2. Dolaylı Immunfloresan : Bu teknikte antikorun antijene bağlanması başka biri tarafından sağlanmaz ve hücre ikincil bağları oluşturarak, kendisi antikora bağlanır. Tepkinin izlenmesi yine floresan mikroskop ile mümkündür.

Bu iki yöntemden hangisinin tercih edileceğine doktor karar verse de önceki teşhis yöntemlerine kıyasla floresan görüntüleme yöntemlerinin tercih edildiği söylenebilir. Yalnızca bir şeyden şüphelenildiğinde değil de rutin jinekolojik muayeneler sırasında da sık sık tercih edilen bu yöntemlerin giderek daha gelişeceğini umuyoruz. Onkolojide erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatalım, düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmak her zaman avantajlı olacaktır.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!