İnce bağırsak Kanseri Nedir ?

İnce bağırsak, sindirim sisteminin yemek borusu ve mideden sonra gelen bir parçasıdır. İnce bağırsak kanseri beş türe ayrılır. Adenokarsinom, sarkom, karsinoid tümörler, gastrointestinal stromal tümörler ve lenfomadır. Adenokarsinom ince bağırsak kanserinin en sık görülen tipidir.

Diyet ve sağlık geçmişiniz bağırsak kanserine yakalanma riskini arttırabilir. Bunlar şu şekildedir.

Yüksek yağlı diyet

Crohn hastalığı

Çölyak Hastalığı

Adenomatöz polipler

İnce bağırsak kanserinin olası belirtileri sebebi; bilinmeyen kilo kaybı ve karın ağrısıdır. Bunlar ve diğer belirtiler ince bağırsak kanserine sebep olabilir.

Aşağıdaki sorunlardan birisi yaşandığı takdirde doktora danışılmalıdır.

Karın ağrısı ve ya karın ortasında gelişen kramp

Bağırsak tıkanıklığı / Bulantı – Kusma

Sebebi bilinmeyen kilo kaybı

Karında bir yumru hissi

Dışkıda kan tespit edilmesi

İnce bağırsak kanserinin teşhis ve tanısında aşağıdaki testlere ihtiyaç duyulabilir.

Fizik Muayene ve Hastanın Sağlık Geçmişi: Hastanın sağlık alışkanlıkları, geçmişte yaşadığı hastalıklar ve tedavileri hakkında öyküsü ele alınır . Hastanın vücudunda olağan dışı bir görüntü var ise bu fizik muayene ile görülebilir.

Biyokimyası: Hastadan alınan kanın labatuvar ortamında incelenmesi sonucunda vücuttaki organ ve dokulardan kana salınan bazı maddelerin miktarlarını ölçmek için yapılan bir prosedürdür. Bir maddenin alışılmadık miktarda ( az ve ya yüksek ) üretildiği gözlemlenebilir ve bu hastalığın belirtisi olabilir.

Karaciğer Fonksiyonu Testleri: Karaciğer tarafından kana salınan bazı maddelerin miktarlarını ölçmek için yapılan bir testtir.

Üst Endoskopi: Özofagus ( yemek borusu ) ve mide içine bakmak için kullanılan genel bir tıbbı tanı aracıdır. Endoskop adı verilen ışıklı, esnek ve ucunda bir video kamera bulunan tüpün ağız yoluyla yemek borusu içine itilerek görüntü elde edilmesine denir. Böylece olası kanser belirtileri ortaya çıkarılabilir.

Gaita’da Gizli Kan Testi: Sadece mikroskopla görülebilen kan için dışkı örneği alınması ve bu dışkının mikroskop ile incelenmesidir.

Baryum Testi: Hastaya baryum-sülfat çözeltisi içirilir ve ardından yemek borusu ve midesinin röntgeni çekilir. İçilen bu çözelti yemek borusundan mideye doğru akar ve röntgen anında hastalığın teşhis edilmesinde daha net görüntüler elde edilmesini sağlar.

BT (CAT Taraması): Farklı açılardan çekilmiş vücut içi bölgelerinin ayrıntılı resimler halinde çıkartan genel bir görüntüleme yöntemidir. Resimler röntgen cihazına bağlı bir bilgisayar tarafından çekilir. Dokuların ya da organların daha net bir biçimde görüntülenmesi için damar içine bir boya enjekte edilir. Bu işleme bilgisayarlı tomogrofi de denilir.

MRI (manyetik rezonans görüntüleme): Bu prosedürde mıktanıs ve radyo dalgaları aracılığıyla vücut içi bölgelerinin ayrıntılı resimleri bilgisayar aracılığıyla görüntülenir. Bu işleme aynı zamanda nükleer manyetik rezonans görüntüleme (NMRI) denilir.

Lenf Nodu Biyopsisi: Lenf dokusundan alınan küçük bir parçanın patolog tarafından mikroskopta incelenip kanser hücrelerinin tespit edildiği bir testtir.

Laparotomi: Tedavi ve teşhis amaçlı karın boşluğunun açılması işlemidir. Buradan alınan doku örnekleri mikroskopta incelenir ve hastalığın belirtileri açısından kontrol edilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!