İletişim ve Aile ; diğer bütün iletişim faaliyetleri gibi, aileden aileye değişiklikler göstermektedir. Ailenin kutsallığı iletişimin sağlamlığından geçer.

İletişim dediğimiz olay aslında canlıdan canlıya, canlıdan cansıza, cansızdan canlıya kısacası iletişim her zaman her yerde her şekilde devam etmektedir. Örneğin; aynı apartmanda karşılıklı oturduğunuz komşunuz bir sabah siz selam vermeden, tebessüm etmeden, tek bir kelime bile söylemeden yanınızdan geçip gittiğini düşünün. Böylesine bir durumda aklınıza onlarca senaryo gelebilir. Acaba yanlış bir hareket mi yaptım?, Acaba söylediğim bir laftan hoşlanmadı mı?, Eşiyle mi tartıştı?, İşiyle alakalı bir problemi mi var? gibi bir sürü düşünceye kapılmaya başlarız ve böylelikle bir çok farklı iletişim modeli gerçekleşmiş de oldu. Yapmış olduğumuz iç hesaplaşmadan dolayı kendimizle olan iletişim, karşı tarafın bize göstermiş olduğu tavırlardan dolayı onunla sessiz kurulan iletişim boyutu yaşanmıştır. Bunun yanı sıra is McLuhan’ın dediği gibi; “Araç Mesajın Kendisidir.” yani canlı da olsa cansız da olsa bize verilen veya bizim anlamlandırdığımız bir iletişim söz konusudur.

İletişim ve Aile‘ de; eşler arasında, eşler ile çocuk/çocuklar arasında, çocuk/çocukların anne/babayla, birden fazla çocuk varsa çocukların kendi aralarında bir iletişim söz konusudur. Bu iletişim hiyerarşi içinde bir düzende olabileceği gibi dağınık şekilde bir iletişim de söz konusu olabilmektedir. Anne de baba da çocuklarıyla iletişim kurmak istedikleri zaman arkadaş olabilme arzusuyla yaklaşmaktadır. Fakat bu durum çok da sağlıklı değildir. çocuklarınızla toplumsal rolleriniz doğrultusunda, evinizde de hangi rolü üstlenmiş olursanız olun gerçek durumunuzu unutmayın. Anneyseniz anne, babaysanız sadece baba olun. Unutmayın hiç bir zaman çocuklarınızın arkadaşı olamazsınız. Arkadaşı olduğunuzda da ebeveyni olamazsınız. Tercih tabii ki de size kalmış.

İLETİŞİMİN HAYATİ ÖNEMİ

Makedonyalı III. İskender namı diğer Büyük İskender zamanında bazı hamile kadınlardan seçtiği kişileri ayrı ayrı odaya kapatır. Ve bakıcılar eşiğinde onların doğum yapmasını sağlar. Bu süreçte kesinlikle kimsenin kadınlarla sözlü iletişime geçmemesi için uyarır. doğum yapıldıktan sonrasında da anneleri de dahil hiç kimse beklerle iletişime geçmez. Bebeklerin sadece karınları doyurulup bakımlarının yapılmasına müsaade vardır. Ve bir süre sonra bebekler birer birer ölmeye başlar.

Bu olay bizlere iletişimin ne kadar önemli bir yerde olduğunun aslında bir kanıtıdır. Bizler aile içi iletişime veya dışında kurmuş olduğumuz iletişime dikkat etmediğimiz süre içerisinde, bağlarımız zayıflar ve zamanla geri dönüşü olmayan bir yola girmeye başlarız. Sağlıklı bir iletişim için söylem çok önemlidir. İş yerindeki arkadaşınızla kurduğunuz iletişimi, mahallenizde olan arkadaşınızla kurmaya çalıştığınızda kopuk bir iletişim olacaktır. Bu durumda çocuğunuzla veya eşinizle kuracağınız iletişimde bu yönde olmalıdır. Onları oldukları rolün dışında tutarsanız iletişememe durumu oluşacak ve bağlarınız kopmaya bağlayacaktır. Aile içi iletişim de Çocuğunuz veya eşiniz sizinle iletişim halindeyken onu dinleyin. Akıl vermeye kalkmayın sadece dinleyin. Çünkü dinlemekte iyi bir iletişim şeklidir.


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!