İLERLEYEN MİYOP'TA İKİ GÖZÜN NUMARASINI EŞİTLEMEK

Mükemmel görme için gözlüksüz görme, bu mümkün olmuyorsa numarayı düşük değerlerde tutma bu da olmuyorsa iki gözün numaralarının aynı olması gerekmektedir. Yoksa durumu biri küçük biri büyük iki fincanın görüntüsünün beyinde üst üste gelmesi olarak düşünebilirsiniz.

Neden önemli? İki gözün eş değerde görmesi, iki gözünde kullanılması için önemlidir. Çoğu insan bir gözünü daha fazla kullandığının farkında değildir. Bir göz daha iyi görür, ona dominant (baskın) göz) diyoruz. İki gözü de baskın hale getirmek gerekir.

Mükemmel görme iyi bir füzyon ile sağlanır. Sağ ve sol gözden gelen görüntülerin beyinde birleşmesinin mükemmelliği özelliklerinin birbirine yakın olması ile sağlanır. İki göz arasındaki farklılık gözlerde gerilmeye ve göz numarasındaki ilerlemeye neden olur.

Gözlerdeki denge mükemmellik demektir. Dengeden neyi kastediyoruz? Dengeden mükemmel görmedeki altın anahtarı anlatmaktayız.

*İki gözün numarasının aynı veya yaklaşık değerde olması,
*Astigmatının olmaması veya astigmat farkının olmaması, astigmatların aynı eksende olması
*İki gözün de artı veya eksi olması, birinin artı, diğerinin eksi olmamasıdır. Zaten bunlar bir göz için avantajdır.

Numara farkları neden doğuyor? Aradaki fark miyop’un başladığı ilk yıllar içinde ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda değişmemiştir. Bunun nedeni başlangıçta gözün beyazı sklera daha yumuşaktır, baskılardan kolay etkilenir. Daha sonra kalınlaşmakta ve sertleşmektedir. Bu aradaki farkın korunmasına neden olmaktadır.

Numara farkı oluşmasını değerlendirmek: Bunu araştırırken miyopta ilerlemeye neden olan yaşam tarzını göz önünde bulundurmalısınız. Doğuştan oluşanları ayrı gruba almalıyız. Bunlara sadece düzeltici veya önleyici tedaviler uygulanabilir.

*Göz üzerindeki baskılar: Miyopta göz üzerine baskılar ön arka çapı uzatır ve miyop’u ilerletir. Bunun izlenmesi ve o taraf göze daha fazla gevşeme yapılması gerekir.
*Odaklama: Odaklama mükemmel görme ve gözde ilerlemenin önüne geçmek için önemlidir. Yükselen gözde odaklama yetersiz olabilir.
*Uyum: Uyum denge içinde olmalıdır. Uyumu güçlendiren nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için bir gözde numara az tutulabilir veya o gözde bir süre gözlük kullanılmayabilir.
*Konverjans: Parmak 40 cm.den göze yaklaştırılırken her iki göz burun dibinde ve eş değerde birleşmelidir. Bunun sağlanamadığı durumda merkeze yeterince gelmeyen gözde numara artışı olabilir.
*Astigmat: Gözdeki yamulma, korneadaki incelme, ağır seyreden bahar nezlesi astigmata neden olur. Astigmat önlenebilir, egzersizle giderilebilir, eşitlenebilir.
Ve çalışmalar yapılmış: Gözler arası dengeyi sağlamak için çok sayıda çalışma yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır.
Doktora düşen görev: İki göz arasında numara farkının çokluğunda göz doktorunun bu hastayı özel uygulamalara alması gerekmektedir. Biometri, kornea kavsi ve kornea kalınlığı, uyum gücü, göz üzerine olan baskılar, stres, yaşam tarzı, göz numarasında ilerleme riski değerlendirilmelidir.
Çocukluk çağında durumu değerlendirmek: Artık bebekler de miyop bebeklerde de astigmat var. Miyop 24 yaşına kadar önlem alınmazsa bazı gözler 30 yaşına kadar ilerler. Uygulamayı bu dönemde yapmalısınız. Farkın miyop’ un başladığı ilk yıllarda olması nedeniyle göz doktoru bu dönemi iyi değerlendirmelidir.
Uygulamada neler yapılmalı? Göz numarasını neler belirler? Gözde numara artışı nasıl önlenir? Göz numarası ve uyum nasıl dengelenir? Konverjans yetmezliği nasıl düzeltilir? Göz üzerindeki baskılar nasıl giderilir? Görme nasıl eşitlenir? Astigmat nasıl giderilir? Bu konuları bilen bir göz doktoru sizin sorununuzu giderecektir.
Bu uygulamaları kim yapacak? Gözlük verip gönderen, 6 ay sonra kontrole çağıran göz hekimlerini ile bu tedaviyi gerçekleştirmeniz mümkün değil. Bu konuda deneyimli göz doktorunun yapması gerekmektedir. Miyop’u durdurma veya azaltma, astigmatı giderme konusunda deneyimi olması gerekmektedir.

DR. SELİM HÜSREVOĞLU


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!