‘John ve Julie Gottman tarafından uzun yıllar devam eden araştırmalar sonucu ortaya konulmuş olan Güçlü İlişki Evi Teorisi, mutlu birlikteliklerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu teorideki evin kolonlarını Güven ve Bağlılık oluştururken; en temel basamaktan yola çıkılarak çiftlere güçlü oldukları, desteklemeleri gereken ve zaman içinde güncel tutmaları gereken alanlar hakkında bilgi vermek ve yardımcı olmak amaçlanmıştır.’

Sevgi Haritaları Oluşturmak: Evin temelidir. Partnerlerin birbirlerinin psikolojik dünyası ile ilgili bilgiye sahip olmalarıdır. Çiftin birbirini tanıması ve zaman içinde bu bilgileri güncellemesi ile oluşturulur.

İlgi ve Beğeniyi Paylaşmak: Aşağılamanın panzehiridir. Beğeni, takdir, şefkat ve saygı kültürünü oluşturmak ve bunu partner ile paylaşmayı içerir. Romantizm ve cinselliğin kalitesi bu alan ile yakından ilgilidir.

Birbirine Yönelme: Partnerler arasında duygusal bağ kurma girişimleridir. Bu alanda duygulardan oluşan bir banka hesabı olduğu düşünülerek, partnerlerin bu hesaba yatırım yaptıkları varsayılır. Temel süreç; partnerin bağ kurmaya çalıştığı ve duygusal ihtiyaçlarını ifade ettiği girişimlere dair farkındalık geliştirmek ve bu girişimlere nasıl yönelme ile karşılık verilebileceğini keşfetmektir.

Olumlu Bakış Açısı: İlk 3 aşama ile oluşur. Çift birbirini iyi tanıyorsa, ilgi ve beğeni varsa ve partnerler birbirlerine yöneliyorsa aralarında sohbet vardır ve olumlu bakış açısı beslenir. Olumlu bakış açısı ne kadar yüksekse, partnerler birbirlerinin davranış ve tutumlarını ilk önce pozitif değerlendirme eğiliminde olurlar.

Çatışmayı Yönetme: 2 tip çatışma vardır; 1.Tip; çözülebilir olan çift sorunları, 2.Tip; çözülemeyen, sürekli tekrar eden (kaotik) sorunlar. Çiftler arasındaki soeunların %69 u çözülemeyen konulardan oluşmaktadır. Tip 1 çatışmalarda yumuşak başlangıç, etkiyi kabul etme, onarma, sakinleşme ve uzlaşma olmak üzere etkin sorun çözümünün 4 kısmını kullanırız. Tip 2 çatışmalarda ise; tıkanıklıktan kaçınmak için çiftin diyalog süreci oluşturması şarttır. Bu noktada etkin çatışma yönetme becerileri kazanmak oldukça önemlidir.

Hayata Dair Hayalleri ve İstekleri Gerçekleştirmek: Güçlü ilişkilerde partnerler birbirlerinin hayallerini, geçmişlerini iyi bilirler ve bunlar için çaba gösterirler. Partnerlerin hayalleri her zaman çok açık olmayabilir. Hayaller olmasa da anılardan bahsedilmesi, partnerleri mutlu edecek ipuçları taşır. Kişinin, partnerinin önemli yaşam hayallerinin farkına varmasına yardımcı olmakla ilgilidir.

Ortak Anlam Üretilmesi: Evin çatısıdır. Partnerlerin bilinçli olarak yarattığı ya da kendiliğinden oluşan, yaşamlarında paylaştıkları bir anlamın olduğu alandır. Çiftin birlikte hareket etmesi, vakitlerini, kaynaklarını, hikayelerini, kültürlerini, yaşamlarında sahip olmalarına karar verdikleri şeyler ve olaylar açısından paylaşılan anlam sistemini oluşturmaktır. (Ne kadar ortaklar? Ne kadar ‘biz’ler? Ritüelleri var mı?)

Güven: Partnerde ‘Ben partnerim için öncelikliyim.’ ‘Partnerim beni kollar, her zaman benim yanımdadır.’ Düşüncesine sahip olmaktır. Güçlü ilişki evinin kolonlarından birisidir.

Bağlılık: Kişinin yaşadığı ilişkinin uzun bir yolculuk olduğuna inanması, iyi günde kötü günde yaşam boyu sürecek olduğunu düşünmesi ve buna uygun olarak davranmasıdır. Partnerinin olumlu özelliklerini vurgulaması, ona sahip olduğu için memnuniyet duyması, partnerinin varlığından müteşekkir olması durumudur. Güçlü ilişki evinin diğer kolonudur. (Boşanma tehdidi bağlılığı tehdit eder.)


Mersin Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!