GÖZLÜK BAĞIMLILIK YAPAR

Gözlük bağımlılık yapar, sigara, alkol, uyuşturucu gibi. Takmadan duramazsınız,takmadan net görmezsiniz. Gözlüğe yeni başlayan bir miyop hasta bir ay sonra bir ay önce gözlüksüz gördüğü harfleri görmez duruma gelir. Yakın gözlüğü takmaya başlayan kırk yaş üstü bir hasta bir ay sonra daha önce gözlüksüz biraz uzak tutarak okuduğu yazıyı okuyamaz duruma gelir.

Kendini koy vermek: Görmeyen göz bir gayret ile görmeye çabalar. Bu baş ağrısı ve yorgunluğa neden olur. Gözlük takılmaya başladığı andan itibaren göz bu gayretten vazgeçer ve rahatlar. Hasta artık daha önce gözlüksüz gördüğü bazı şeyleri gözlük takmadan göremez. Gözlük artık ihtiyaç haline gelmiştir.

Gözlük takınca şaşılık artar mı? Gözü ara sıra kayan çocuk doktorun verdiği gözlüğü takmaya başlayınca gözü devamlı kaymaya başlar. Aile tedirgin, gözlük mü yanlış, teşhis mi yanlış. İşin doğrusu çocuk şaşılık oluşmaması için gayret içindeydi. Gözlüğü takınca yükü gözlüğe verdi, çocuk ve göz rahatladı ama göz kaymaya başladı. İyi doktor basit önlemlerle bunun önüne geçmeliydi.

Gözlüğe bağımlılık: Gözlük sizin düşmanınızdır. Kullandıkça ona bağımlı olursunuz. Bir uyuşturucu gibi. Gözlük göz fonksiyonlarını giderek tembelleştirir. Fonksiyonlar zayıfladıkça daha fazla numara ile görme ihtiyacı doğar. Her 6 ayda bir hasta göz doktoruna gittikçe azalan fonksiyonların telafisi gözlük numarasının artışı ile sağlanır. Bu göz numarasında devamlı artış demektir.

Göz doktoruna bağımlılık: Gözlük takmak devamlı göz doktoruna gitmeyi gerektirir. Göz doktoru da her doktora gidişinizde “Gözlüksüz görme kuralları” nı bilmiyorsa göz numarasını artıracaktır.

Giderek gerileyen fonksiyonlar: Gözlük kullandıkça gözün fonksiyonlarını gözlük üstlenmekte ve giderek göz fonksiyonları gerilemektedir. Göz fonksiyonlarının canlı tutulması gözlüğe bağımlılığı ortadan kaldırılacaktır.

Bu durum miyopta gözde ilerleme demektir: Göz fonksiyonları geriledikçe, göz atalete girdikçe daha büyük numara ile görme ihtiyacı doğacaktır. Bu her sene 0.5-1.0 ilerleme demektir.

Bu durum hipermetrop’ da daha büyük numara ile görme demektir: Hipermetrop yakını görmemezliktir, uzak net görülür. +5.00 numara hipermetrop olan bir kişi +2.00ve +2.50 ile görebilir. Fonksiyonlar geriledikçe hipermetrop artmaz ama daha yüksek numara ile görme ihtiyacı doğar.

GÖZLÜĞE BAĞIMLILIĞIN GİDERİLMESİ

Gözlük bağımlılık yapar, sigara, alkol, uyuşturucu gibi. Her bağımsızlığı gidermek için uygulamalar vardır, gözlük bağımlığını gidermek için de bazı önlemler almalısınız. Kaybettiğiniz kaleleri yeniden almalısınız.

Önce bağımlı olmamak: Bunu sigara ve alkole başlamamak gibi değerlendirebilirsiniz. Siz geç kalmış olabilirsiniz ama çevrenizdekiler bu düşünceyi yaymalısınız. Doktor yazdı diye hemen gözlüğe başlamamak gerekir. Burada göz doktorlarımıza çok görevler düşmektedir ama gözlük verip göndermek kolaylarına gelmektedir.

Gözlüklü zamanları azaltın. Önce hizmetçiyi işten çıkarmalı, yani gözlüklü zamanları azaltmalısınız. Gözlere yeniden toparlanma, yeni duruma ayak uydurma fırsatı vermelisiniz. Evde gözlük kullanmamak için televizyona daha yakın oturarak gözlüksüz televizyon seyretmelisiniz. Yakını gözlüksüz okumalısınız. İri harfli metinler seçmelisiniz. Uyumu gevşetmek 5 metreden uzağa boş ve dalgın bakmaktan ibarettir…

Yapısal bozuklukları giderin. Gözlüğe bağımlılık gözde yapısal bozukluklar neden olur. Bunu aşırı kilo alan bir insanın tekrar kilolarını vererek sağlığına kavuşmasına benzetebilirsiniz, güncel anlatımı ile fit olmaktır.

*Miyopta göz ön arka çapı uzamıştır, göz ön merceği kornea dikleşmiş ve incelmiştir.

*Hipermetropta uyum ve odaklama fonksiyonları giderek zayıflamıştır.

*Astigmatta göz yamulmuştur, göz kasları arasında dengesizlik vardır. Göz ön merceği kornea ve göz içindeki lens kırışmıştır.

*35 yaşından itibaren yakını gözlüksüz görme egzersizlerine başlamalıydınız. Yaşınız kırkı geçti. Göz içindeki lens’ de elastikiyet kaybı başladı, siliyer kas zayıfladı. Egzersize başlayın siliyer kası güçlendirin, lensi sertleşmekten kurtarın.

Gözün görme ile ilgili fonksiyonlarını bilmelisiniz: Gözün onlarca fonksiyonu var, gözlüğe bağımlılıktan kurtulmak için onların dijital bir saat gibi hassas çalışması gerekmektedir.

Kaybolan veya gerileyen göz fonksiyonlarını normal düzeye çıkarmalısınız: Gözlük taktıkça göz fonksiyonlarında gerileme başlar, özellikle çok net görmek için göz numarasını yüksek tutanlarda fonksiyonlar giderek zayıflar. Bunu eve hizmetçi tutan ev hanımına benzetebilirsiniz. Tüm işleri hizmetçi (yani gözlük) yapar, ev hanımı hantallaşır, kilo alır, artık çalışmak istemez. Göz görme gayretine girmez. Odaklama ve uyum yetersizleşir. Gözde yapısal bozukluklar başlar. Ne yapmalı?

Göz fonksiyonlarını geliştirmek ama nasıl? Nedir bu fonksiyonlar?

*İki gözle tek görme

*Odaklama

*Uyum

*Konverjans

*İzleme

*Fiksasyon (Gözün bir noktada tespit edilmesi)

*3 boyutlu görme

*Merkezi ve çevresel görmenin geliştirilmesi…

Olaya bilimsel yaklaşın. Kulaktan duyma, internetten elde edinilen kirli bilgilerle olmaz.

Olayın bir de beyin yönü vardır: Bazı bilim adamları görmemezliğin zihindeki karmaşadan kaynaklandığını, onun düzeltilmesinin görmeyi de düzelteceğini ifade etmektedir. Bu konuda çok sayıda kitaplar yazılmış ve her yaş için uygulamalı kurslar düzenlenmektedir.

Bu anlatılanlarla gözlük bağımlılığından kurtulmayı sağlayabilir misiniz? Hayır. Bunlar işin özeti, alfabenin A’ sı, bu konunun giriş sayfasıdır. Olaya bilimsel yaklaşmalısınız ve sistemi kurmalısınız. Nasıl mı?

GÖZLÜKSÜZLÜK VEYA DÜŞÜK NUMARALI GÖZLÜK

Gözlük bağımlılık yapar, sigara, alkol, uyuşturucu gibi. Aileler gözlük taktırmayarak bu bağımlılığı önleme çabasında olur. Bu yarar sağlar mı? Olaya bilinçli yaklaşım gerekmektedir.

*Gözlük göz fonksiyonlarını üstlenmekte ve giderek bu fonksiyonlar daha da zayıflayarak gözlüğe bağımlılık artmaktadır.

*Bu giderek daha yüksek numara ile görmeye neden olur.

Hedef ne olmalı?

*Önce hasta net görmelidir. Görme bir ihtiyaçtır. Net görmenin gerektiği durumlarda gözlük takılmalıdır. Özellikle okulda ve derste kısa süreli gözlük takmak gerekir.

*Görmeme bazı fonksiyonların bozulması sonucu ortaya çıkar. O halde önce bu fonksiyonları yeniden çalışır hale getirmek gerekir. Bu egzersizlerle sağlanır.

*Gözlükten kurtulacağım derken gözler tembelleşmemelidir. Gözlük kullanmamak veya düşük gözlük kullanmak gözü tembelleştirir. Bunu görmeyi canlı tutacak egzersizlerle yaparsanız tembelleşmenin önüne geçersiniz.

Olayın teknik yönü: Göz içinde her mesafeyi görmek için kasılan gevşeyen lens ve çevresindeki siliyer kaslar odaklama ve uyum fonksiyonunda görevlidir. Sağlam gözlü maymuna bir ay süre ile -3.00 gözlük takılmış ve bir ayın sonunda gözlük numarasının -3.00 olduğu görülmüştür. Yanlışlıkla verilen gözlüklere veya hastanın daha net görme isteği sonucu artırılan gözlüğe uyum aynı artışa neden olur. Buradaki tablo bu olayın tersini egzersizle sağlamaktır. Düzeltmenin mutlaka egzersiz gerektirdiğine dikkat ediniz.

BAĞIMLILIKTAN KURTULMA UYGULAMALARI

Çocuktan anneyi alın, uzaklaştırın, ben çocuğun anneye bağımlılığını gidereceğim deyin bu mümkün mü? Adam madde bağımlısıdır, odaya kapatıp madde de vermeyeyim, onu bağımlılıktan kurtarayım. Bu mümkün mü? Ve gözlük takmayayım, gözlüğe bağımlılıktan kurtulayım bu mümkün mü? Çocuk görmüyor, ona nasıl çözüm getireceksiniz?

Kimseye beyinsiz demeyin. Beyinsiz dediğiniz adamın beyni merdivenden inerken basamağın birkaç cm daha alçaklığına aniden uyum sağlar. O adamın gözünün odaklamasını eksi yönünden bozarsanız aynı gün beyin gözün ön arka çapını uzatarak görmemezliği gidermeye çalışır.

3 sağlam gözlü maymun ve 2 ay süre ile taktırılan -3.00 numara gözlük. 2 ay sonra bu maymunlar ancak -3.00 ile görebilmektedir, beyin yanlış gözlüğe uyum sağlamıştır. Nasıl? Gözün ön arka çapını uzatarak. Şimdi bu işin tersini yaparak maymunları gözlük bağımlılığından kurtarmak gerekiyor.

Hipermetrop

Çocuk hipermetrop, artı gözlükle görüyor. Bir de astigmatı var. Öyle hatalı gözlük vermişiniz ki o yüksek numaraya beyin uyum sağlamış. Aile seviniyor, “Çocuk çok direndi, sonunda gözlüğe alıştı.” Bilmiyor ki alışan çocuk değil beyni, gözlük hatalı, çocuk çok rahatsız oldu, ama sonunda beyin hatalı gözlüğe uyum sağladı. Sonuç baş ağrısı, yorgunluk, okumaya isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu… (Nikâhta keramet var dediler, verdiler kızı uygunsuz bir adama, kız kaderim bu imiş dedi, katlandı. Mutsuz ama olsun. Bu ne biçim kerametse.)

Hipermetrop yakını görememedir. Göz fonksiyonunu geliştirmezseniz, giderek gözlüğe bağımlı olur. Uzakta da gözlük kullanmak zorunda kalır. Ne yapmalı?

*Hipermetrop bir gözde 4 önemli durak ve bir alan var. Yakın nokta, normal dinlenme noktası, bulanıklaşma noktası, daha uzakta gelişen hipermetropik dinlenme noktası ve uzak nokta. Bir de “ Odaklama alanı genişliğini” hesaba katmanız gerekecektir. Bağımlılıktan kurtarmak için egzersizle yakın noktayı 15 cm mesafeye, uzaktaki hipermetropik dinlenme noktasını sağlam gözün dinlenme noktasına, bulanıklaşma noktasını daha düşük numaraya, uzak noktasını daha yakına çekmeniz gerekecektir. Odaklama alanının da genişletmelisiniz. Yazı uzun ama çözüm kolay. Bunların hepsini odaklamayı geliştirerek kolayca sağlayabilirsiniz.

*Gözlüklü zamanı giderek azaltın. Ama merkezi görmeyi de aynı dönemde geçici gözlüklerle geliştirin. Bunun için kapatma yapmıyoruz. Kırmızı, yeşil, kırmızı mavi, çok delikli, 5 delikli özel gözlükler kullanıyoruz.

*Uyumu düzenlemelisiniz. Yetersiz uyum, uyum gecikmesi veya gevşemesi, güçlü uyum, uyum ritim bozukluğu, uyum alanının darlığı, uyum kapasitesinin azlığı gözlüğe bağımlı yapar. Bunların hepsini gözlüğe bağımlı yaparak zaten doktorunuz bozdu. Yine yazı uzun ama kolay uyum egzersizi ile uyumu düzene sokun, gözlüğe bağımlılıktan kurtulun.

*Gözün fiksasyon (Gözü tespit), konverjans (Gözleri yakında aynı noktada toplama) izleme (Eye Tracking), fovealizasyon (Görüntünün sarı noktada toplanması), 3 boyutlu görme vb gibi benzeri fonksiyonları da işler hale getirilmelidir.

*Astigmat sizi uzakta gözlük kullanmaya mecbur eder. Onu da egzersizle gidermelisiniz.

Yazılar çok uzun ve kalabalık. Egzersizler ise çok kolay ve fazla zamanınızı almayacaktır. Hipermetropta uzakta gözlük kullanmak doktor hatasıdır, anne baba da bu hatada doktorun işbirlikçisidir.

Miyop

Önce miyop’u durdurucu önlemler almak zorundasınız. Miyop çıldırdı. 30 yaşında bile ilerlemektedir. Bu bir yaşam tarzı oluşturmak ve göz üzerindeki baskıları gidermekle mümkündür.

Olay hipermetroptaki duruma benzer ve gözlük numarasın artıran göz doktorunuzdur. Miyop’ u durdurmadı, her gelişte numara artırdı. Gözün ön arka çapını, korneanın kavsini, korneanın kalınlığını ölçmedi ki miyop’ un kaça kadar çıkacağını bilsin. Zamanı da yok zaten.

Gözlük taktıkça göz fonksiyonlarını gözlük üstlendi, göz numarası giderek arttı. Şimdi azaltmak, gözlüğe bağımlılıktan kurtarmak gerekiyor.

*Gözlüklü günleri azaltın. Düşük numara kullanın. Ama gözün görmemezliğini de gerileyen göz fonksiyonlarını yeniden canlandırarak telafi etmeniz gerekiyor.

*Odaklama, uyum, konverjans, fovealizasyon, fiksasyon, 3 boyutlu görme egzersizi yapmanız gerekmektedir. Yeter mi? Hayır.

*Gözün ön arka çapı uzamış, kornea dikleşmiş ve incelmiştir. Bunları düzeltecek egzersizler ve özel uygulamalar mutlaka gerekmektedir. Göz top gibi iken yumurta gibi olmuştur. Tekrar top haline getirmeniz gerekmektedir. O da kolay.

Astigmat

Astigmatsız yaşam mutluluktur. Astigmat giderilmedikten sonra gözlüğe bağımlısınız demektir. Bebekte astigmatı gidermek çok kolay, çocukta kolay12 yaşından sonra uğraştırır. Ama mutlaka giderilmelidir, yaşınız ne olursa olsun.

Gözlüksüz görme yöntemleri

Görmeyi sadece göz fonksiyonlarının çalışır hale gelmesi ile sağlandığını düşünmeyin. Özel yöntemlerle görmeyi geliştirebilirsiniz. Kitap “Gözlüksüz Görme”

Olayın bir de beyin yönü var

Bazı bilim adamları görmemezliğin zihindeki karmaşadan kaynaklandığını, onun düzeltilmesinin görmeyi de düzelteceğini ifade etmektedir. Bu konuda çok sayıda kitaplar yazılmış ve her yaş için uygulamalı kurslar düzenlenmektedir.

İnternet bilgileri kirlidir, ondan bundan alıntıdır, sağlıklılığı bile çoğunun şüphelidir. Bu iş bir bilenin kontrolünde olmalıdır, o da göz doktorudur, ama bu konuya ilgi duyan bir göz doktorudur.

Dr. Selim Hüsrevoğlu


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!