Şirürji (Cerrahi )Latince chrirgua kelimesinden köken alır ve el ile yapılan iş anlamı taşımaktadır. Çeşitli hastalıkların cerrahi tedavilerini anlatan bilinen ilk kaynak ( SUSHRUTA SAMHİTA) M.Ö 600 yılında yazılmıştır. Bu tarihten çokdaha önce çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla cerrahi girişimlerin uygulandığı bilinmektedir. Memedeki kitlelerin yakılması, epilepsi(sara)hastalarının tedavisi için kafatasının bir parçasının çıkarılması, çeşitli kırık ve çıkıkların tedavisi gibi girişimler M.Ö 3000 tarihlerinden beri uygulanmaktadır. Ancak özellikle 1800 li yıllardan sonra anestezi, asepsi ve antisepsi, hemostaz ve antibiotiklerin keşfi ile birlikte (narkoz ve mikroplarla mücadelenin yollarının öğrenilmesi ) modern cerrahinin temelleri atılmış ve günümüz cerrahisinin gelişimi sağlanmıştır.

Günümüzde genel cerrahi sadece ameliyat yapmak değil aksine tıbbın diğer birçok alanını kapsayan bilgileri kullanarak ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hasta bakımını sağlayan ana bilim dalı haline gelmiştir.

Yemek borusu, mide –barsak sistemi, Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, dalak, pankreas gibi karın içi diğer organlar, meme, cilt ve yumuşak doku, baş boyun bölgesindeki doğumsal yada sonradan gelişen hastalıklar, endokrin sistem ( tiroit, paratiroit, pankreas, böbrek üstü bezleri) hastalıkları, her tür karın duvarı ve kasık fıtığı, hemoroid, fissür(makatta çatlak), perianal fistül( makat bölgesinin iltihabi akıntıları), kıl dönmesi ( pilonidal kist hastalığı), bazı damar hastalıkları ( kalp- beyin damarları dışında ), mide küçültme, mideye band ya da by-pass cerrahisi dediğimiz bariatrik cerrahi ( şişmanlık, metabolik sendromun tedavisi ) travma, yanık gibi hastalıklar genel cerrahinin ilgili olduğu alanlardır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!