Gece yeme sendromu ve depresyon ilişkisi hakkında

Gece yeme sendromu ve depresyon ilişkisi hakkında

Psikiyatrik hastalıklar ile gece yeme sendromu ilişkisi, son zamanlarda giderek artan bir ilgi konusu olmaktadır. Gece yeme sendromu olan hastalarda daha çok depresif duygu durumu olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle bu bireylerde gece daha depresif duygu durumu olduğu gösterilmiştir. GYS olan bireylerde majör depresif bozukluğu ve anksiyete bozukluğu öyküsünün daha fazla olduğu gösterilmiştir. Hasta takibinin ayaktan yapıldığı bir psikiyatri kliniğinde, hastaların GYS olma oranları da yüksek bulunmuştur. Ayrıca, gece yeme bozukluğu olan obez bireylerde depresyon tanı kriterlerini gösterme oranları da yüksek bulunmuştur ve kendilik öz saygıları da düşük görülmüştür. Kişilerin fazla stresli olduğu periyotlarda GYS’nin başladığı, GYS olan bireylerin ise streslerinin daha fazla arttığı gözlemlenmiştir. Gece yeme sendromunun n daha yüksek düzeyde olduğu gösterilmiştir orijinal tanımlamasında psikososyal stresörlerin, gece yemedeki alevlenmelerde yaygın olarak bulunduğu bildirilmiştir. Özellikle hastaların stresli dönemlerinde, GYS’nun başladığı ve gece yemesi olanlarda da stresin daha yüksek düzeyde olduğu gösterilmiștir.

Duygusal iştah olumsuz duygulara karşılık olarak gelişen aşırı yeme eğilimini anlatan bir yeme bozukluğudur. Duygusal yeme ilk başlarda bulimik hastaların aşırı yemelerini destekleyen bir etmen olarak duyguların yer aldığı bir tablo içinde bulimia ile birlikte anılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalar, tıkınırcasına yeme ataklarının duygusal yeme ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Olumsuz duygulara karşılık olarak gözlenen bu aşırı yeme tepkisinin; obez bireylerde, yeme bozukluğu olan kadınlarda ve normal kilolu olup da diyet yapan kişilerde mevcut olduğu gösterilmiştir.

Özellikle kilo verme girişimlerinde, yeme davranışlarının düzenlenmesinde, duygusal iştahın önemi giderek artmaktadır. Duygusal yeme davranışı yalnızlık, depresyon, anksiyete gibi duygu değişimlerine karşılık olarak genellikle normalden daha fazla yemek yemeye neden olan psikolojik yeme çeşidi olarak da tanımlanmıştır. Duygularımızın, iştah ve besin alımı üzerinde %30-48 oranında artma veya azalmaya sebep olduğu belirtilmektedir. Yeme davranışlarında etkisi çok büyük olsa da duygularımızın beslenmeyi nasıl etkilediğini belirlemek oldukça güçtür. Farklı duygu durumların yemek yeme süreçlerinde bireylerin yeme davranışlarını nasıl etkilediği araştırmalarda incelenmiştir. Bireyler arasında farklılıklar olsa da genellikle stres, anksiyete, depresyon, kızgınlık gibi olumsuz duyguların besin tüketimini arttırdığı ve beslenme alışkanlıklarını bozduğu bulunmuştur.

Depresyon ile duygusal yeme davranışları arasındaki ilişki, birçok araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Yüksek depresif belirtiler duygusal yeme davranışları ile ilişkilidir. Bu durumdaki kişilerin enerji yoğunluğu daha yüksek besinler tükettiği ve beden kitle indekslerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Bu makale 24 Haziran 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Psk. Bahattin Mollamahmutoğlu Psikoloji

Yazar toplam 7 makale yazdı.

Etiketler
Yeme alışkanlığı
Psk. Bahattin Mollamahmutoğlu
Psk. Bahattin Mollamahmutoğlu
Ankara - Psikoloji
x
Facebook Twitter Instagram Youtube