Geç Boşalma:( Retarde Ejekülasyon ) Boşalmanın hiç olmaması, kısmen yada uzun süren bir uyarılma sonucunda oluşan boşalma tipidir. DSM-IV ‘ de , yoğunluğu ve süresi yeterli bir cinsel etkinlik sırasında, olağan bir cinsel uyarılma evresi sonrası, sürekli ya da yineleyici bir biçimde orgazmın gecikmesi ya da olmaması şeklinde belirlenmiştir. Masters ve Johnson Prematüre ejakülasyon yani erken boşalmanın karşıtı olarak bu problemi ejakulatuar yetersizlik olarak adlandırdılar. Boşalma refleksinin özel bir nedene bağlı olarak engellenmesi sonucunda erkeğin vajina içinde boşalamaması şeklinde tanımlamaktadır.

GEÇ BOŞALMAYA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Organik faktörler (boşalmanın hiç olmaması genelde organik bir patalojinin işaretidir.)

Cinsel dürtülerin bastırılması

Cinsel isteksizlik

Aşırı kontrollü olma ,kendini cinselliğe bırakmakta güçlük çekme.

Partnerine karşı bilinç dışında duyulan öfke

Gebe bırakma korkusu

Eşin fiziki cazibesini ve çekiciliğini yitirmesi

Mükemmeliyetci bir kişilik organizasyonu

Travmatik cinsel yaşantılar

Baskıcı,otoriter,tutucu bir ailede yetişme

Cinselliğin,yasaklandığı ayıplandığı,aşağılandığı ortamlarda yetişme

Dominant bir partnere sahip olma

Korku,suçluluk vb olumsuz duygular

Pasif-agresif kişilik örüntüleri

Obsesif bir kişiliğe sahip olma

Bazı ilaçların kullanımı (antidepresan ve nöroleptikler)

GEÇ BOŞALMA (Retarde ejekülasyon ) ÇÖZÜM YOLLARI

İşe yarayan yöntem ve teknikler

Ket vurma modelini bulan Helen Singer Kaplan'ın belirttiği terapi stratejilerinin ve arzu eksikliği modelini bulan Bernard Apfelbaum'un önerdiği tedavi yaklaşımlarının, diğer yaklaşımlarla pek örtüşmediği su götürmez bir gerçek.

Kaplan'ın geç boşalma problemini çözme modelinde, erkeğin intravajinal (vajina içine) boşalması amaçlanmaktadır. Helen Singer Kaplan'ın bu yönteminde, erkek partnerinin vajinasına adım adım, her defasında biraz daha yaklaşmış olmalıdır ve en sonunda erkek partnerinin içine boşalır. Bu yöntem eleştirilere maruz kalmış ve ''agresif'' olarak tanımlanmıştır.

Erkeğin boşalamamasına sebep olan, bilinçaltında yatan psikolojik sebepleri anlamaya çalışma yöntemi de eleştiri alan yöntemler arasındaydı. Aslında insanlar eleştirilerinde haksız da sayılmazlardı. Bu yöntem, erkeğin partneriyle cinsel olarak yaklaşmasını sağlayan pratik adımlar içermemektedir.

Dolayısıyla, ne biri ne diğeri. Etkili ve kesin sonuca ulaşmak için en doğru olan, uygun olan bir kaç farklı tekniği bir araya getirerek, faydalı bir çözüm programı sunmak. Önerilebilecek ilk ve en etkili yöntem olarak, yol gösterici tahrik teknikleri anlatılabilir.

Tahrik Teknikleri Kılavuzu

Eğer geç boşalma, erkeği boşalmaktan alıkoyan, bir bilinçaltı davasıysa;

Erkeğin aşırı kontrolü elinden bırakmasını sağlamak

Beklenen boşalma noktasına ulaşabilmesi için cinsel uyarılmayı arttırmak gerekir.

İlk yöntem olarak, nasıl tahrik olunabileceği ile ilgili çeşitli yollar gösterilir ve erkeğin vajina içine boşalmasını engelleyen bir tür duyarsızlaştırma tekniği kullanılır. Böylece erkeğin aklını başarısızlık korkularından soyutlamak ve bunun sonucunda performans kaygısını en aza indirmek amaçlanır.

Çeşitli şekillerde tahrik olmakla meşgul olan erkeğin kafası biraz olsun dağılır. Böylece cinsel ilişki sırasında nasıl bir performans sergileyeceği ile ilgili korku ve endişelerine odaklanamayan erkek, aldığı zevke odaklanacaktır. Amaç budur.

Aslında insanların çekinerek yaklaştığı bu yöntem oldukça kolaydır ve çoğu zaman sonuç verici olmuştur.

Derecelendirilmiş bir sıra duyarsızlaştırma egzersizi bir erkeğin hali hazırda var olan cinsel kapasitesi sayesinde başlayabilir - örneğin tek başına mastürbasyon yapması gibi - böylece kendini intravajinal boşalmaya hazırlamış olur. Yani boşalma, penis, vajinanın içindeyken gerçekleşir.

Duyarsızlaştırma evresi yaratıcı olmalıdır. Yani, örneğin, bir erkek sadece eşi yanında yokken boşalabiliyorsa, o halde ilk adım bu olmalıdır: eş olmadan kendi kendini uyarıp boşalma noktasına gelmek.

İkinci doğal adım, eşin evde bir yerlerde olması olmalıdır. Mesela eşiniz önce başka bir odada, örneğin o giyinme odasındayken, siz yatak odasında olmalısınız. Daha sonra aynı odada bir araya gelinmelidir. Tabiki de bu süreçte erkeğin etkili bir şekilde cinsel olarak uyarılıyor olması gerekir, bu teknik uyarılma düzeyini arttıracak ve kaygı düzeyini en aza indirecektir.

Çiftler, erkeğin sonunda partnerinin yanında da rahatlıkla boşalabileceği fikrine alışabilmesini sağlayabilecek çeşitli adımlar uygulayabilirler. Diğer partner, bu adımlardan sonra, uyarma safhasına geçebilir. Artık erkek büyük patlamasını yaşayana kadar eşi onu uyarmaya devam eder. Bu nokrada “bridging maneuver” (köprü manevrası) kullanılabilir. Köprü manevrası pozisyonunda erkek orgazma ya da boşalma anına iyice yaklaşana kadar eşi tarafından uyarılmaya devam eder, boşalmadan hemen önce, penis-vajina birleşimi olur ve erkek orgazm anını vajina içinde deneyimler. Göğüs uçlarının ya da testislerin uyarılması bu duruma çok yardımcı olur.

Erkek cinsel ilişki esnasında ne olup bittiğiyle ilgili rahat olma ihtiyacında olduğu için, erkeklere çoğu zaman, ‘’bencil’’ olmaları ve mevcut cinsel teknikleri deneyimlemeleri önerilir. Eşlerini kendileri için bir zevk unsuru olarak görmek onlara rahatsızlık vermemelidir. Bu tekniği evde kullanmak üzere, terapi programına adapte etmenin daha birçok yolu vardır.

Dikkat edilmesi en önemli olan şey: Erkek ancak ve ancak yeteri kadar tahrik olup cinsel ilişkiye girmelidir (orgazm olması muhtemelse). Çünkü daha öncede bahsi geçtiği gibi, geç boşalmanın en büyük düşmanı yeteri kadar tahrik olamamaktır.

Olabilecek en uygun terapi yöntemi, duyarsızlaştırma egzersizleriyle, erkeğin cinsel ilişkiye dair düşünce ve tutumlarını değiştirmesine yardımcı olan bir tür yaklaşımı birleştirmek. Örneğin erkeğin cinsellikle ilgili gerçekten ne düşündüğünü, cinselliğin ona ne çağrıştırdığını anlaması, duygularını fark etmesi sağlanır (gerçekten partneriyle birlikde cinsel ilişkide bulunmak istiyor mu?), (onu tahrik eden unsurlar neler?).

Ancak daha önemlisi, erkeğin geç boşalmasına sebep olan esas unsur olan, bir ‘’erkeğin cinsel ilişki sırasında bir kadından daha verici olması gerektiği’’ fikri üzerinde çalışmak gerekir. Bu doğru bir bakış açısı değildir. Cinsellikle ilgili tüm bu mitler (doğru bilinen yanlışlar), erkeğin kendini cinsel ilişkide ifade etmesine engel olur ve geç boşalmaya sebebiyet verir. Bu da demektir ki, herhangi bir terapi yönteminde en önemli amacımız, yanlış düşünce ve tutumları ortaya çıkarmak, onları derinlemesine incelemek ve ortaya çıkardığımız cinsellikle ilgili düşünceleri, daha gerçekçi bir çerçeveye oturtmaktır.

Örneğin, erkek cinsel ilişki sırasında partnerine yeteri kadar verici olamadığını, yetersiz kaldığını düşünüyorsa, belki de problem bu esnada asıl kendisinin partneriyle olan etkileşiminden haz alamıyor olmasıdır. Erkek düşüncesini bu yönde değiştirilmeye teşvik edilmelidir. Aynı şekilde, cinsel ilişki sırasında duyguları ve fiziksel rahatlaması üzerinde aşırı kontrolcü olma ihtiyacı incelenmeli ve üzerine çalışılmalıdır. Diğer partner, erkeğin geç boşalmasını bir tür reddetme olarak algıladığından, o da bu safhada erkekle beraber olmalıdır. Burada genellikle kadın, partnerinin canla başla aslında ona haz verebilmek için, orgazm olmak istediğini anlar. Böylece, terapi sürecinde eşine destek çıkması ve bu yolda elinden geleni yapmaya hazır olması daha muhtemeldir.

Bilişsel davranışçı yaklaşımlar, yukarıda açıklandığı üzere, hem inhibisyon (engelleme) hem de yeniden çerçeveleme yaklaşımlarını birleştirerek kullanılırlar.

Geç boşalma problemi yaşayan birçok erkeğin, yüksek frekanslı ve sert mastürbasyon metotları kullandığını biliyoruz. Dahası birçoğu iç dünyasındaki erotik fantezileri, partneriyle olan gerçek seks hayatına uyarlamakta güçlük çekmekte.

Bu problemlerle baş edebilmenin en iyi yöntemi, bir çiftin, erkeğin kafasının içindeki cinsel fantezilerini gerçek cinsel hayatlarında gerçekleştirmesidir. Bu yöntem suçluluk duygusunu azaltarak, erkeğin orgazma ulaşma ihtimalini yükseltir. Bazı püf noktaları oldukça aydınlatıcı olabilir. Erkek mastürbasyon yaparken, mastürbasyon için kullandığı (örneğin sağ elini), diğer eliyle (sol eliyle) değiştirir. Diğer eliyle muhtemelen zorlanacaktır. Kendi sol eliyle mastürbasyon yapmakta zorlandığı içim, partnerinin de bu anlamda zorlanıyor olma sebebini kolayca anlayabilir.

Bilişsel davranışsal bakış açısından bakacak olursak, terapi stratejimiz, erkeği geri tutan korkuları belirleyip, bunların üstesinden gelmesine yardımcı olacak cinsel senaryolar ve teknikler geliştirmektir. Ortaya çıkartılan bazı korkular kendiliğinden yok olurken, bazıları da kabul edilip üzerinde çalışılmaya başlanır. Buradaki esas nokta, çiftin cinsel davranışlarını değiştirip, erkeği yeterince heyecanlandırabilecek - orgazm harekete geçirecek - püf noktalar bulabilmektir. Orgazmı harekete geçirecek püf noktaları bulmak çok önemlidir; göğüs uçlarının uyarılması ya da anal yoldan uyarılma gibi. Çeşitli bölgelerin uyarılmaya karşı olan hassasiyeti kişiden kişiye değişiklikler gösterir.

Ek olarak, doğru sanılan yanlış düşünceleri belirleyip, cinselliğe karşı olan tutumda değişiklikler yapmaya sevk etmek de bir okadar önemlidir. Bu çok basit ya da çok daha entelektüel bir değişiklikte de olabilir.

Bir çiftin, erkeğin geç boşalma sorunu üzerinde beraberce etkili bir şekilde çalışması, başarıyı iki katına çıkarır. Çiftlerin her birinin dâhil olduğu bir terapi yöntemi, cinsel anlamda zevk alma da çok daha iyi bir iletişim şeklidir. İki partner arasındaki sözel ve fiziksel yakınlık daha iyi iletişimle gelişime gebedir. İyi bir iletişim, duygusal yalnızlaşmanın ve cinsel engellerin üstesinden kolaylıkla gelir.

Bilinmesi gereken başka bir faktör, erkeklerin erekte olmuş olmasının, cinsel ilişkiye girmeye hazır oldukları anlamını taşımadığıdır. Bir erkek tahrik olduktan ve sertleştikten hemen sonra cinsel birleşme yaşamak istemeyebilir. Kadın partnerlerin bunu anlaması oldukça önemlidir.

Her iki partner de cinsel anlamda uyarıldıkları esnada bencil olabilir. Etkileşimin kişiye verdiği zevkin tadına varmak ve o an kendi zevkine odaklanmak normaldir. Bu anlamda, kadının “bencillik” yapıyor olması, aslında durumdan haz aldığını ve aldığı hazdan başka bir şey düşünemediğini gösterir; yani kadın tatmin oluyordur. Bu durum erkeği daha çok tahrik eder, böylece orgazma ulaşması kolaylaşır.

Orgazmını neyin harekete geçireceğini bilmek, erkeği cesaretlendirebilir: cinsel ilişki esnasında fantezileri konuşmak, el ile testislerin uyarılması, anal bölgenin ve göğüs uçlarının uyarılması alternatifler arasındadır. Orgazmı harekete geçiren şeyler kişiden kişiye farklılık gösterse de, erkeğin mastürbasyon sırasında, onu neyin daha çok harekete geçireceğini anlaması kolaydır.

Bu konuda sorulması gereken daha birçok soru olduğu aşikâr. Örneğin; erkeğin geç boşalmasının temelini oluşturan sebep nedir? Yüzeyin altında yatan faktörler neler? Belki erkeğin geç boşalıyor olma alışkanlığını kaybetmesi sizi endişelendiriyor olabilir. Başka bir değişle, eğer belirtiler kaybolursa ne gibi sonuçlar doğar? Peki ya belirtiler olduğu gibi kalırsa? O zaman ne olur?

Bilinçaltında cinsel davranışlara etki eden çok sayıda korku ve duygu vardır. Örneğin, kadın partner, aslında onlara zorluk çıkaran geç boşalmanın tamamen ortadan kalkması sonucunda olacaklardan endişe duyabilir. Acaba başka kadınlarla da olmak ister mi? Eğer doğru zamanda boşalmaya başlarsa, bu kadın partnerin anorgazmik(orgazma ulaşamama durumu) olduğu ya da cinsellikden keyif almadığı sonucunu çıkarabilir mi? Bunlar terapi boyunca ortaya dökülüp, çözülmesi gereken soru işaretleridir. Eğer göz ardı edilirse çoğu zaman terapinin başarıyla sonuçlanmasına engel olabilir.


Giresun Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!