Evlilikte uyum

Evlilikte uyum

Evlilikte uyumu etkileyen birçok faktör vardır. Eşler arasında uyum ne kadar yüksekse, evliliğin o kadar sağlıklı olduğu söylenebilir.

Sağlıklı evliliğin özellikleri

Sağlıklı bir evlilikte eşler, birbirleriyle uyum sağlayabilecek, sağlam bir denge kurabilecek ve birbirlerini tamamlayabilecek özelliklere sahiptirler. Bu özellikler:

• Yaşamın anlamı, idealler, değerler, inançlar ve amaçlar konusunda uyum,

• Ruhsal uyum,

• Fiziksel ve cinsel uyum,

• Eşin kişisel özelliklerini kabullenebilme ve saygı gösterebilme yeteneği,

• Ailenin işlevleri ve gerekliliği konusunda inanç, kararlılık ve irade,

• Eşlerin her biri konumları, işlevleri, hak ve sorumlulukları konusunda açık ve net bir anlayışa sahiptirler.

• Eşler arasında ve eşlerin diğerleriyle olan ilişkilerinde geçerli olacak kurallar belirlenmiştir.

• Ortak kararlara uyulmaması halinde hangi sonuçların ortaya çıkacağı eşler tarafından açık ve net olarak bilinir.

• Aile içinde fiziksel, sözlü, duygusal ya da ekonomik şiddet asla söz konusu olmaz.

• Organizasyonel bir yapı olan ailede de bir hiyerarşi söz konusudur. Aileyi ilgilendiren önemli kararların alınmasında, aile bireylerinin her biri, konumlarına ve işlevlerine göre kararlara katılım sorumluluğunu üstlenirler.

• Eşler, fikirlerini, duygularını, isteklerini ve eleştirilerini, herhangi bir korku ve kaygıya kapılmadan ifade edebilirler.

• Eşler, kendi davranış ve tercihlerini, birbirlerinin hak ve yetkilerini çiğnemeyecek şekilde belirleme hakkına ve ‘kendi’leri olma özgürlüğüne sahiptirler.

• Çatışmalı durumlarda, eşlerin empatik yaklaşım geliştirme, çatışma çözme ve uzlaşma becerileri gelişmiştir.

• Eşler, kendi yaşamsal planlarıyla, evlilik ilişkisi arasında ölçülü bir bağ kurabilme becerisini gösterebilirler.

• Birbirlerinin yaşamsal özgürlüklerine ve sorumluluklarına, gelişim fırsatlarına müdahale etmeden destekleyici ve tamamlayıcı bir çabayı ortaya koyabilirler.

• Samimiyet, dürüstlük, açıklık becerileri yanında sevgi, şefkat ve merhamet duyguları da yeteri kadar gelişmiştir.

• Yaşamsal zorluklara ve krizlere karşı direnç geliştirmişler ve yeterli donanımı edinmişlerdir.

Sağlıksız evliliğin özellikleri

Sağlıklı evliliklerde karşılaştığımız durumların tamamen tersiyle karşılaşırız. Yaşam tamamen tersine döner ve olumsuz durumlardan, bozulan dengeden sadece eşler değil, ailenin yakın çevresindeki herkes belirli bir ölçüde etkilenir.

• Eşler arasında evliliği olumsuz etkileyen hatalı ilişki biçimleri kullanılır.

• Eşler savunma mekanizmalarını ve hatalı düşünce biçimlerini daha fazla kullanırlar.

• Çatışmalar sık yaşanır, çözümsüzlükler fazladır.

• Eşlerin birbirlerine karşı olan güvenleri, hoşgörüleri ve anlayışları azdır.

• Eşlerin birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve merhamet duyguları yerine, öfke, saldırganlık, nefret, tahammülsüzlük ve incinmişlik duyguları vardır.

• Kurallara ve normlara uyma isteği ve becerisi azdır.

• Sorunların gerçek kaynakları yerine, ilgisiz nedenler ve durumlar üzerinde durulur.

• Eşler birbirlerini ve kendilerini duygusal olarak izole ederler, uzaklaşırlar.

• Sevgi ve paylaşım ilişkilerinin yerini kölelik ve bağımlılık ilişkileri alabilir.

• Eşler sorunların çözümünü birlikte aramak yerine dışarıda (işte, hobilerde, gece hayatında, alkolde, evlilik dışı ilişkilerde) arayabilirler.

• Eşlerin davranışsal, duygusal ve ruhsal dengeleri giderek bozulur.

• Sorunlar ve çatışmalar arttığında ve uzun süre çözülemediğinde, eşlerde davranış ve uyum problemleri veya psikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilir.

• Evlilik dağılmaya ve parçalanmaya doğru gidebilir.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy

Dr. Psk. Hatice TOPÇU ERSOY,  Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim almış Yüksek Lisans ( Master) ve Doktora öğrenimini de İzmir'de Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca Psikoterapi ve Aile Terapisi alanında pek çok eğitim almıştır. Sağlık Bakanlığından, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesini almış olan Dr. Psk. Hatice TOPÇU ERSOY, 2004-2010 yılları arasında TC. Sağlık Bakanlığı İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesinde Psikolog olarak görev yapmış, Sağlık kuruluşlarında kalite iç denetçiliği ve sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimleri vermiştir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Birimi Sorumlusu ve Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimcisi olarak görev almıştır. İzmir Adliyesinde Bilirkişi olarak görev almış ve Denetimli Serbestlik Şubesinde Madde Bağımlılığı rehabilitasyon çalışmala ...

Etiketler
Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy
Dr. Psk. Hatice Topçu Ersoy
İzmir - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube