Keçe erken boşalma ölçeği ( KEBÖ )

Tanıtım

Ölçtüğü nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.

Ölçek türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Kimlere uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.

Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.

Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.

Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

Uygulama için paratik bilgiler

Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.

Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.

Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1–6 arası Likert tarzında yapılmaktadır.

Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-120'dir.

Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının derecesini gösterir. Yüksek puanlar ileri derecede erken boşalmaya, ortalama puanlar orta derecede erken boşalmaya, düşük puanlar ise az derecede erken boşalmaya işaret eder.

01-–19Puan: Normal

20–-59 Puan: Hafif Derecede Erken Boşalma

60-–89 Puan: Orta Derecede Erken Boşalma

90–-120 Puan: İleri Derecede Erken Boşalma

Uygulayıcının nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

Özgün form

Genel bilgi

Özgün adı: Keçe erken boşalma ölçeği ( KEBÖ )

Geliştiren: Dr.A. Cem KEÇE

Teknik Değerlendirme

Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların ortak davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.

Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

Türkiye'de kullanıldığı araştırmalar ve yayınlar

KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 200 erken boşalma hastasında ortak davranış kalıplarının araştırılması.

Keçe erken boşalma ölçeği ( KEBÖ )

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

1- Bana hiç uygun değil 4- Bana biraz uygun

2- Bana çoğunlukla uygun değil 5- Bana uygun

3- Bana pek uygun değil 6- Bana çok uygun

1- Hızlı yemek yerim.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

2- Hızlı araba kullanırım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

3- Hızlı konuşurum.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

4- İnsanlara ve olaylara çabuk sinirlenirlerim.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

5- Kontrolsüz davranışlarım vardır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

6- Her konuda aceleci davranırım, sabırsızımdır ve daima telaşlıyımdır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

7- Kaygılı bir ruh halim vardır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

8- Çocukluğumda babam ile sorunlarım vardı.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

9- Çocukluğumda yatağımı ıslatırdım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

10- Eğitim düzeyim yüksektir. Ayda 1–2 kitap ve günlük gazete okurum.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

11- Rekabetçi bir kişilik yapım vardır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

12- Sosyal alanda ve mesleğimde hırslıyımdır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

13- Aynı anda birkaç iş yapmayı severim.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

14- Onaylanmayı beklerim.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

15- Duygularımı saklarım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

16- Kendini ve başkalarını işleri çabucak bitirmeye zorlarım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

17- Ev ve iş dışında çok az ilgi alanım vardır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

18- Karşımdakileri dinlemede zorlanırım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

19- Cinsel ilişki sonrası başarısızlık korkum vardır.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

20- Çabuk heyecanlanırım.

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

Boşalma süresi asıl ölçüt olmamakla birlikte, birleşmeden önce boşalma ya da 1–4 dakikalıkcinselbirleşme süresi erken boşalmadır. 5–7 dakikalıkcinselbirleşme süresi ise ancak kişinin kendisinin ya da cinsel partnerinin sorun olarak görmesi, doyum sorunları yaşaması durumunda erken boşalma (PE) olarak kabul edilmektedir.

Dr.Cem KEÇE'nin istatistikler ve ortalamalar alınarak çıkardığı derecelendirmeye göre;

Normal boşalma - Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim vardır.Yüksek yarılma düzeylerinde refleks olarak boşalma ortaya çıkmaz.

Evre 1 PE - Penis vajinada iken 5–7 dakika arasında boşalma olur. Erkek ya da partnerine göre sorun yoktur. Cinsel doyum sorunları yaşanmaz.Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.

Evre 2 PE - Penis vajinada iken 5–7 dakika arasında boşalma olur. Erkek ya da partnerine göre sorun vardır. Cinsel doyum sorunları yaşanır.Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.

Evre 3 PE - Penis vajinada iken 3–4 dakika arasında boşalma olur. İyi derecedeerken boşalma vardır.

Evre 4 PE - Penis vajinadayken 1–2 dakika arasında boşalma olur. Orta derecede erken boşalma vardır.

Evre 5 PE - Penis vajinaya girmeden önce boşalma olur. İleri derecede erken boşalma vardır.

Durumsal PE - Bazı durumlarda veya bazı partnerlerle erken boşalma yaşanır.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!