Ergenlerin aile içinde anne babalarından beklentileri nelerdir?

Ergenlik, bireyde çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkince tutum ve davranışlarının aldığı, cinsiyet karakterlerinin kazanıldığı, bireyin yetişkin rolüne psikolojik ve bedensel olarak hazırlandığı dönemdir. Ergenliğe giriş için kesin bir zaman olmasa da genel olarak kızlar 10-14 yaş arasında ve erkekler 12-16 yaş arasında yaşlarında ergenliğe girebilirler. Bu geçiş dönemindeki ergenlerin anne babaları ile iletişimleri oldukça önemlidir.

Ergenlerin aile içinde anne babalarından beklentileri nelerdir?

– Anne babalarının kendilerine sevgi, ilgi, saygı ve güven göstermelerini: Ergenler, anne babalarının kendilerini sevdiklerini, ilgilendiklerini, saygı duyduklarını ve güvendiklerini hissetmek isterler. Bu, onların özgüven, özsaygı ve özdeğer duygularını geliştirir. Örneğin, anne babalar ergenlerin başarılarını kutlayabilir, onlara sarılabilir, onlara güzel sözler söyleyebilir, onlara güvenebilecekleri bir ortam sağlayabilirler.

– Anne babalarının kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini, değer vermelerini ve desteklemelerini: Ergenler, anne babalarının kendilerini değiştirmeye çalışmadan, olduğu gibi kabul ettiklerini, onlara değer verdiklerini ve desteklediklerini bilmek isterler. Bu, onların kimlik gelişimine katkı sağlar. Örneğin, anne babalar ergenlerin fiziksel görünümlerine, kişilik özelliklerine, ilgi alanlarına, tercihlerine saygı gösterebilir, onları yüreklendirebilir, onlara yardımcı olabilirler.

– Anne babalarının kendilerine özgürlük, sorumluluk ve seçim hakkı tanımalarını: Ergenler, anne babalarının kendilerine özgürlük tanıdıklarını, sorumluluk verdiklerini ve seçim yapma hakkı sunduklarını görmek isterler. Bu, onların özerklik ihtiyacını karşılar. Örneğin, anne babalar ergenlere arkadaş seçme, giyinme, eğlenme, okul seçme gibi konularda özgürlük verebilir, onlardan ev işlerine, ders çalışmaya, para yönetmeye gibi konularda sorumluluk almasını bekleyebilir, onlara karar verirken seçenekler sunabilirler.

– Anne babalarının kendilerine sınırlar, kurallar ve beklentiler koymalarını, ancak bunların adil, tutarlı ve esnek olmasını: Ergenler, anne babalarının kendilerine sınırlar, kurallar ve beklentiler koyduklarını, ancak bunların adil, tutarlı ve esnek olduğunu anlamak isterler. Bu, onların güvenlik ve istikrar duygusunu artırır. Örneğin, anne babalar ergenlere uyku saati, ders çalışma saati, evden çıkma saati gibi sınırlar koyabilir, onlardan saygılı, dürüst, sorumlu olmalarını bekleyebilir, ancak bunları ergenlerin ihtiyaç, istek ve durumlarına göre ayarlayabilir, değiştirebilir veya esnetebilirler.

– Anne babalarının kendilerine rol model olmalarını, örnek davranışlar sergilemelerini: Ergenler, anne babalarının kendilerine rol model olduklarını, örnek davranışlar sergilediklerini gözlemlemek isterler. Bu, onların sosyal ve ahlaki gelişimlerine yön verir. Örneğin, anne babalar ergenlere karşı sevgi, saygı, güven, anlayış, hoşgörü, sabır gibi davranışlar gösterebilir, onlara karşı şiddet, hakaret, yalan, aldatma, ihmal gibi davranışlardan kaçınabilirler.

– Anne babalarının kendilerine rehberlik etmelerini, tavsiye vermelerini, ancak kararlarını kendilerine bırakmalarını: Ergenler, anne babalarının kendilerine rehberlik ettiklerini, tavsiye verdiklerini, ancak kararlarını kendilerine bıraktıklarını fark etmek isterler. Bu, onların problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir. Örneğin, anne babalar ergenlere okul, meslek, arkadaşlık, aşk gibi konularda rehberlik edebilir, tavsiye verebilir, ancak son kararı onlara bırakabilir, onların kararlarına saygı duyabilirler.

– Anne babalarının kendilerini dinlemelerini, anlamaya çalışmalarını, yargılamamalarını: Ergenler, anne babalarının kendilerini dinlediklerini, anlamaya çalıştıklarını, yargılamadıklarını hissetmek isterler. Bu, onların kendilerini ifade etme ve anlaşılma ihtiyaçlarını karşılar. Örneğin, anne babalar ergenlerin duygu, düşünce, sorun, hayal, plan gibi konuları paylaşmalarına fırsat verir, onlara kulak verir, göz teması kurar, soru sorar, geri bildirim verir, yargılamaz, eleştirmez, suçlamaz veya küçümsemezler.

– Anne babalarının kendileriyle açık, dürüst ve saygılı bir iletişim kurmalarını: Ergenler, anne babalarının kendileriyle açık, dürüst ve saygılı bir iletişim kurduklarını bilmek isterler. Bu, onların iletişim becerilerini geliştirir. Örneğin, anne babalar ergenlere karşı duygu, düşünce, beklenti, ihtiyaç gibi konuları açıkça, net bir şekilde ifade eder, onlara yalan söylemez, gizli saklı iş yapmaz, onlara karşı saygılı, kibar, nazik bir dil kullanır, onlara karşı bağırıp çağırmaz, hakaret etmez, küfür etmezler.

– Anne babalarının kendilerine eğitim, sağlık, sosyal hayat gibi konularda fırsatlar sunmalarını: Ergenler, anne babalarının kendilerine eğitim, sağlık, sosyal hayat gibi konularda fırsatlar sunduklarını görmek isterler. Bu, onların gelişimlerine katkı sağlar. Örneğin, anne babalar ergenlere iyi bir eğitim alabilmeleri için gerekli imkanları sağlar, onların sağlıklı beslenmelerine, spor yapmalarına, uyku düzenlerine dikkat eder, onların sosyal hayata katılmalarına, arkadaş edinmelerine, eğlenmelerine izin verir, onlara destek olur, onları cesaretlendirirler.

– Anne babalarının kendilerine karşı sabırlı, hoşgörülü ve esprili olmalarını: Ergenler, anne babalarının kendilerine karşı sabırlı, hoşgörülü ve esprili olduklarını hissetmek isterler. Bu, onların stres, kaygı, korku, öfke, suçluluk gibi olumsuz duygularla baş etmelerine yardımcı olur. Örneğin, anne babalar ergenlerin hatalarını, eksikliklerini, zorluklarını anlayışla karşılar, onlara karşı sabırlı olur, onları affeder, onlara karşı hoşgörülü olur, onları anlamaya çalışır, onlara karşı esprili olur, onları güldürür, onları rahatlatır.

Bu makale 7 Şubat 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Psk. Ömer Şengül

1978 İzmir doğumlu olan Ömer Şengül evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. Liseyi Ankara Fen Lisesinde tamamlayıp cukurova Üniversitesi psikoloji bölümünden  mezun olmustur. Aile danışmanlığı, öğrenci Koçluğu eğitimi de alarak Aile Danışmanı, ve öğrenci Koçu   unvanı kazanmıştır. Kocaeli universitesi hukuk bölümünü bitiren Ömer sengul Ayrılık/ boşanma sürecindeki aileleri hem hukuki süreç hakkında bilgilendirmekte hem de ailelerin bu süreci en az zararla atlatmalarina yardımcı olmaktadır.

Etiketler
Ergenlikte oluşan çatlaklar
Psk. Ömer Şengül
Psk. Ömer Şengül
Adana - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube