Emdr nedir?

EMDR Nedir?

Emdr nedir?

Geçmişte yaşadığımız olaylar bugünümüze yansır. 

Bu olaylar beden ve ruh açısından iz bırakan yaşantılar(travma) oluşturabilir ve bugünümüzü etkileyerek kişide patolojinin oluşmasına zemin oluşturur.Eski anılarımızı bugün olmuş gibi hatırlama işlemi travmanın bir parçasıdır. Duygu ise hatırlama sürecinde kişi için çok nettir. Travma dışında yaşadığımız anıları ise hafıza flu olarak kaydeder. Bu flulaşma ne demek? Bugün sabah yaptığınız kahvaltıda ne yediniz? Peki 2 hafta önce yaptığınız kahvaltıyı hatırlıyor musunuz? Tahmin edin işte hafıza böyle flulaşıyor. 

Bebeklikten itibaren yaşadığımız olaylar ile zihnimizde bazı dosyalar açılır. Bu dosyalar olumlu ve olumsuz olarak gruplanır. Az olanların etkisi yokken çok olanlar bizde yara oluşturmaya başlar. O dosyanın adı her ne ise (örn; değersizlik) günlük yaşanılan olaylarda bu dosyanın açılması yüksek ihtimaldir. (örn; arkadaşımın randevuyu ertelemesi bende değersizlik dosyasının tetiklemesine sebep olabilir.)Bir başka deyişle aslında yaşanılan olaylar kişinin yarasına dokunmuş oluyor. Kişinin artık kontrolü dışında artık bu duygular gelmeye başlar ve bu günlük hayatında  sıkıntı oluşturmasına sebep olur. 

EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi ise travma anında beynin işleyemediği anıları tekrardan bağlantı kurarak anıları duyarsızlaştırır ve yeniden işlemesine yardımcı olur. 

Travma anında beynin özellikle duyusal alanı takılı kalır ve burası günlük yaşantılarda tetiklendiğinde kişi bu duygu ile baş etmekte güçlük çeker. 

EMDR ile bu hissedilen bu duygular bizi daha önce kişinin yaşamış  olduğu geçmişte başka anılara götürür. İşlemleme sürecinde  anının bazı bölümleri uyarılır ve kişinin anıyı düşündüğünde görüntü, düşünce-yorum, hissetme, beden duyumu ile ilgili bilgiler toplanır. Anı ile ilgili bağlantılar algılandıkça kişinin semptomları da ortadan kalkmaya başlar. 

Temel amaç; bir anı ile çalışıldıktan sonra kişide o anıya karşı olumsuz duyguların daha nötr bir hale gelmesidir. 

Bunun yanı sıra işlemleme öncesinde kişinin anıya bakışı çok hissedilir şiddetli düzeyde iken EMDR terapisi sonrası anı kişiden çok daha uzak olarak hissedilir olur. 

Ek olarak; EMDR terapisinde bedensel(dokunsal), işitsel( kulaklık ile ses verilmesi) veya görsel(parmakları takip) olarak iki yönlü uyaran verilir. Bu uyarımlar esnasında kişi hipnoz etkisinde değildir ve bu süreçte bilinçlidir.  

Siz de size rahatsızlık veren ve günlük hayatınızı, ilişkilerinizi zora sokan travmatik anıların etkisinden kurtulup kendi iç dünyanızı keşfetmek için iletişime geçip yardım alabilirsiniz.

Bu makale 17 Mayıs 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Lisans eğitimimi İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2015 yılında tamamladım. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tezimi Yeme bozukluğu başlığı altında "Obsesif inançların ortoreksiya nevroza üzerinde cinsiyete göre farklılığın incelenmesi" konulu çalışmayı tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanımı aldım. Psikoloji eğitimim boyunca çeşitli eğitim ve stajlarla mesleki gelişimime katkı sağladım. Ergen ve Yetişkin alanında 2017 yılından itibaren Hayat Psikoloji Danışmalık Merkezinde görüşme yapmaktayım. Bu süreçte Hayat Psikoloji bünyesinde "Anlıyorum ve Konuşuyorum" projesi kapsamında çalışmalar yürüttüm. Danışan görüşmelerini Hayat Psikoloji ve Tellmeinn Psikoloji ve Danışmanlıkta aktif olarak sürdürmekteyim. Uzmanlık Eğitimleri Şema Terapi- Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak EMDR I. Düzey Temel Eğitimi- Emre Konuk/ As ...

Etiketler
Emdr
Uzm. Kl. Psk. Aydeniz Akbalık
Uzm. Kl. Psk. Aydeniz Akbalık
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube