Dürtüselliğin birçok tanımı bulunmaktadır. Dürtü kontrol bozuklukları, genel anlamıyla yineleyici zararlı eylemi gerçekleştirme isteğine ve arzusuna karşı koyamama ile gelişen bir bozukluktur. Eysenck’e göre dürtüsellik risk alma, yetersiz plan yapma ve zihni kolayca toparlayamamayla ilişkilidir.

Başka bir tanıma göre ani hareket, eyleme odaklanmadan, plansızca ve yeterince düşünmeden şeklinde ele alınmıştır. Dürtü kontrol ve davranım bozukluklarının sınıflandırılması, Amerikan Psikiyatri Birliği tanı ölçütleri el kitabı DSM- IV ve DSM-V e göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu makalede, dürtü denetim ve davranım bozuklukları, psikofarmakoloik ve bilişsel davranışçı yönelimli tedavilerle ele alınacaktır.


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!