Doğumdan sonra bebeklerde kafatasında bıngıldak (fontanel) denilen açıklıklar mevcuttur. Bıngıldaklar zamanla kademeli olarak kapanarak kafatasına son şeklini verir. Bazı nedenlere bağlı olarak bungıldakların erken kapanması sonucu “kraniosinositoz” dediğimiz kafatası şekil bozuklukları meydana gelir. Bu nedenler arasında genetik faktörler, sendromlar, hipotiroidi, metabolik hastalıklar gibi patolojiler yer almaktadır. Bıngıldakların erken kapanması kafatası içinde beyin dokusunun gelişimini etkileyerek zihinsel ve fiziksel olarak anormalliklere neden olmaktadır.

Kraniosinositoz hastaları beyin cerrahları tarafından takip ve tedavi edilmektedir. Bir beyin cerrahı; bel ağrısı tedavisi, bel fıtığı ameliyatı, boyun fıtığı ameliyatı, alzheimer tedavisi, beyin ameliyatı, beyin tümörü ameliyatı gibi erişkinlere yönelik tedavilerin yanı sıra kraniosinositoz gibi bebeklerde görülen hastalıkların da tedavisini yapmaktadır.

Öncelikle bu hastaların detaylı muayenesi yapılmalı, ailede başka bir kişide bu hastalığın varlığı sorgulanmalıdır. Kafa çapı ölçümünün persantil değerleri hesaplanmalıdır. Tüm genetik ve hormonal kan tetkikleri yapıldıktan sonra kafa ultrasonografisi, beyin tomografisi, beyin MR’ ı çekilmelidir. Bu tetkiklerin sonucunu en iyi beyin cerrahı yorumlayarak hastanın tedavisini şekillendirecektir.

Hastanın kafa çapı dar, nöral doku hasarı oluşmuş, fiziksel ve zihinsel gerileme bulguları saptanmış ise çoğunlukla cerrahi tedavi edilmektedir. Kraniosinositoz ameliyatı genellikle pediatrik beyin cerrahları tarafından yapılmaktadır. Hastanın kafatası çekil bozukluğuna göre açık cerrahı veya endoskopik yöntemle cerrahi edilebilmektedir. Tabi endoskopik yöntem çoğu hasta için uygun olmayıp genellikle açık cerrahi ile tedavi edilmektedir. Ameliyat öncesi hastaya mutlaka bir yoğun bakım yatağı ayarlanmalıdır. Deneyimli ellerde komplikasyonu az olan ve cerrahi sonuçları yüz güldürücü bir ameliyattır.

Ankara beyin cerrahi camiasında kraniosinositoz ameliyatları yapan pediatrik beyin cerrahları bulunmaktadır. Tabi bu kişilerin sayısı çok azdır. Birçok beyin cerrahı Ankara iline kraniosinositoz hastalarını sevketmektedir. Sizin de bir kraniosinositoz hastanız varsa adresiniz doğru, deneyimli ve çocuk beyin cerrahi alanında birçok ameliyat yapmış bir beyin cerrahı olmalı…


Ankara Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!