www.medscape.com dan Liam Davenport un haberine göre; geçen hafta (Mart-2017 başı) yapılmış olan Birleşik Krallık 2017 Diabet Profesyonelleri Konferansında sunulan bildiride, 130.000 tip 2 diabetli hastalarda alkol-dışı yağlı karaciğer hastalığının bulunmasının ölüm riskini iki misli arttırdığı belirtildi. Bununla beraber obez kişilerde kalp-damar hastalığından, karaciğer kanserinden ve kanser dışı nedenlerden dolayı ölüm riskini de arttırdığı vurgulandı. Alkol-dışı yağlı karaciğer hastalığının obezite ile birlikteliğine de vurgu yapılan çalışmada, obezitenin önlenmesine yönelik yapılan her uğraşın bunu geriye döndürebileceğine dikkat çekildi.

Yapılan çalışmanın vaka boyutuna bakıldığında (130.000 kişi) alanında bu kapsamdaki tek çalışma olduğu göze çarpmaktadır. Alkol-dışı yağlı karaciğer hastalığının ciddiyetinin artmasıyla ölüm riskinin de arttığına işaret edilmektedir.

Dolayısıyla çalışmada da belirtildiği gibi obezitenin yaşamı zorlaştırıcı, kısaltıcı unsurlar içerdiği daha belirgin hale gelmektedir. Tüm dünyanın sorunu olan obezite süratle insanoğlunu felakete sürüklemektedir.
Bu yüzden obez kişiler olayın erkenden farkına varmalı ve geri dönüşümsüz yollara girilmeden önlem alınmalıdır.
İşe olayı kabul ederek hayat tarzı değişikliğini yapma iradesi ortaya koyarak başlamak lazım. Biz obezite ile savaşan sağlık profesyonelleri obez kişilerin her zaman yardımcısı olmaya hazırız.

Sağlıkla ve FİT kalın….


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!