Her insan zaman zaman kendini kötü hissedebilir, hayattan aldığı keyif azalabilir ve hiçbirşey yapmadan durup öylece oturmak isteyebilir. Ancak bu belirtiler kişinin depresyonda olduğu anlamına gelmez. Depresyonla depresif ruh hali içinde olmak birbirine karıştırılmamalıdır. Depresif ruh hali çoğu zaman herkesin içine girebileceği bir durumdur ve geçicidir. Ancak depresyondan söz edebilmemiz için o durumun ardarda en az iki hafta boyunca sürmesi ve belirtilerin kişinin günlük yaşantısını etkileyecek ve günlük aktivitelerini aksatacak kadar şiddetli olması gereklidir. Depresyon kişinin zayıf, beceriksiz ya da hayatla beşedemeyecek kadar güçsüz biri olduğu anlamına gelmez. Depresyon önemli bir sağlık problemidir ancak aynı zamanda da tedavi edilebilen bir durumdur.

Depresyonun ilk belirtileri hayattan zevk alamama, her zaman yapmaktan keyif alınan şeylere karşı ilgiyi kaybetme şeklinde ortaya çıkabilir. Kişi çevresinden yavaş yavaş uzaklaşabilir, yalnız kalmayı tercih edebilir, uyku ve yeme düzeninde değişiklikler olur. Ayrıca kişi suçluluk, değersizlik, hayata karşı umutsuzluk, intihar ve ölüm düşüncelerine kapılabilir. Bu düşünceler en az 2 haftadan beri varsa ve artık yaşantımızı etkiler duruma geldiyse bir şeyler yapmanın vakti gelmiş demektir.

Depresyonun nedenleri çok çeşitli olabilmekle birlikte temel nedeni kayıp içerikli bir yaşam olayıdır. Sevilen bir yakının kaybı, sevgiliden ayrılmak, işten çıkarılma, taşınma gibi kişinin hayatını etkileyen büyük yaşam olayları depresyona neden olabilir. Ancak illaki bu olayların olumsuz olaylar olması gerekmez çok istediğin bir eve taşınma ya da terfi etme gibi mutlu olaylar da kişiyi depresyona sokabilir. Ayrıca kronik hastalıklar, ilişkideki sorunlar, ekonomik problemler, genetik faktörler, beyindeki seratonin, dopamin ve norepinefrin hormonlarının düzeylerinin değişmesi, yaşlanma, ilaç kullanımı ve diğer bazı fizyolojik nedenler de depresyona yol açabilir.

Depresyonun en yaygın 3 tipi Majör Depresyon, Distimi ve Bipolar Bozukluktur.

Majör Depresyon:
Majör depresyon, en az 2 hafta boyunca olumsuz ruh hali, isteksizlik, önceden yapılan keyif veren aktivitelerden zevk alamama, uykuda ve yeme düzeninde bozulma, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, suçluluk ve değersizlik duyguları ve ölme isteği ile kendini gösterir. Kişinin günlük yaşantısı bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu tipte genetik yatkınlık söz konusudur.
Majör depresyona ağır depresyon ya da klinik depresyon adları da verilir.

Distimi:
Majör depresyona göre daha hafiftir, ancak süreklilik arzeden bir depresyon şeklidir. Distminin semptomları daha uzun sürer ve kişinin yaşantısını sekteye uğratmasa da tam kapasiteyle çalışmasını ve iyi hissetmesini engeller. Distminin tanı kriteri iki yıl boyunca sürekli depresif, üzgün, yıkkın ruh hali içersinde olunmasıdır. Enerji azlığı, iştah fazlalığı ya da azlığı, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, özgüven eksikliği ve umutsuzluk hissi temel belirtileridir. Semptomlar şiddetli olmamakla birlikte, artık yaşam biçimi haline gelebilir.

Bipolar Bozukluk
Manik- depresif bozukluk adı da verilir. Kişinin duygu durumu mani ve depresyon olmak üzere iki uç arasında gidip gelir. Mani döneminde kişide aşırı bir neşe, enerji bazen de öfke varken, depresyonda ise çökkünlük görülür. Bu iki dönem arasında kişinin duygu durumu normaldir. Duygu durumdaki bu iniş çıkışlar günler veya aylarca devam edebilir.

Bipolar bozukluk her yaşta ortaya çıkabilse de ağırlıklı olarak ergenlik döneminin sonlarına doğru başlar. Tedavi edilmezse kişinin hem kendisine hem de çevresine zarar verici sonuçlar ortaya çıkabilir. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, okulda, iş ve sosyal hayatta tahribat ve intihar riskleri oluşabilir.

Depresyonun tedavisinde izlenecek yol hastalığın tipine ve kişinin özelliklerine göre belirlenir. Tedavi kişiye özeldir. Antidepresan ilaç tedavisi, psikoterapi, grup terapisi, Elektro şok tedavisi, ışık tedavisi gibi tedavi seçenekleri mevcuttur, hastalığın seyrine göre bu tedavilerden biri veya birkaçı birlikte uygulanabilir.
Depresyon tedavisi zaman alabilir, ancak tedavi mümkündür, sabırlı olmak ve kişiyi olumlu düşünmeye yönlendirmek çok önemlidir. Olumlu düşünmek ve pes etmemek depresyonun üstesinden gelmede anahtar rol oynayacaktır.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!