Çocuklarda cinsel istismar ve psikolojik etkileri
Çocuklarda cinsel istismar ve psikolojik etkileri

Çocuk istismarı bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir."

Çocuk istismarının birçok boyutu var; fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal ve cinsel istismar. Bu istismar çeşitlerinden en zor anlaşılan cinsel istismardır. Bunun nedeni kurbanın bunu çeşitli nedenlerden dolayı gizli tutması veya cinsel istismara uğradığını anlayacak yaşta olmamasından kaynaklanmaktadır.

Cinsel istismar, genel tanım olarak, kişilerin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri, istemedikleri halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olmaları durumunu ifade eder.

Çocuğun cinsel istismarı, kendisinden en az 6 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır.Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30'unun 2-5, % 40'ının 6-10, %30'unun 11-17 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, olguların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismarcıların %96'sı erkek ve %80'i de çocuğun tanıdığı birisidir.

Fiziksel zararla tehditler (çocuğun kendisine veya çocuğun ailesine), evden atılma korkusu, kendisine inanılmaması korkusu, utanma veya suçluluk gibi sebeplerle çocuk cinsel istismara uğradığını söylemekten kaçınabilmektedir.

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda,

Cinsel nitelik taşıyan her şeye karşı olağan dışı bir ilgi gösterme veya bunlardan olağan dışı biçimde kaçınma

Belli kişi ya da yerlere karşı belirgin bir korku sergileme

Kendisine herhangi birinin dokunup dokunmadığı sorulduğunda beklenmedik ya da olağandışı bir cevap alma

Fiziksel muayenelerden olağandışı biçimde ürkme ve kaçınma

Uyku sorunları veya kabuslar

Depresyon veya arkadaşlarından ya da ailesinden uzaklaşma

Başka çocukları cinsel aktivitelerde bulunmaya sevk etme teşebbüsleri

Mesane ya da bağırsak kontrolünü aniden yitirme

Bedenlerinin kirli ya da hasarlı olduğuna dair ifadeler veya genital bölgelerinde bir sorun olduğu korkusu

Okula gitmeyi reddetme

Suça yönelme veya davranım bozuklukları

Ketumluk

Resimlerinde, oyunlarında, hayallerinde cinsel tacize ilişkin unsurlar

Olağandışı saldırganlık

İntihar davranışı görülebilmektedir.

Çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını önlemek için,

Çocuklarınıza vücudun özel bölgelerinin doğru adlarını öğretin.

Sadece yabancıların tehlikeli olduğuna odaklaşmayın. Unutmayın ki çocukların çoğunluğu tanıdığı ve güvendiği kişiler tarafından istismar edilmektedir.

Çocuklarınıza fiziksel güvenlik ve hangi dokunmanın normal hangisinin normal olmadığını öğretin.

Çocuklarınızı vücutları hakkında kararların kendilerine ait olduğunu konusunda bilinçlendirin. Başkalarının kendisine dokunmasını istemediğinde hayır demeye yüreklendirin, istismar amaçlı olmasa bile ve başkalarına dokunmamalarını söyleyin.

Çocuklarınıza kendi bedenlerinin bölgelerine kendilerinin bakmalarını öğretin (Tuvalete, banyoya giderken, tuvalet kağıdı kullanırken vs). Böylece diğer yetişkin ve çocukların yardımına bağımlı olmazlar.

Psk. Aslı ACAR


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!