Çocuklarda cinsel gelişim ve dönemleri

Çocuklarda cinsel gelişim ve dönemleri

Çocuklarda cinsel gelişim doğum öncesi, anne karnında başlayan bir süreçtir. Çocuğun cinsel gelişimi ve cinsel eğitimi ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız, çocuklarda cinsel gelişim ve cinsel gelişim dönemleri başlıklı bu yazımızı okumaya davet ediyoruz.

ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM NEDİR ? CİNSEL GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

Cinsel gelişim nedir ? Çocuklarda cinsel gelişim, çocuğun doğuştan gelen cinsel kimliğini cinsel rollere uydurma sürecidir. Çocuklarda cinsel gelişim dönemi ve özellikleri ile cinsel kimliğini cinsel yönelime vardırmaya çabalar. Bebeklerin anne karnındayken kendi bedeni ile meşgul oldukları bilinmektedir. Örneğin fetusun parmağını ve bedeninin başka bölümlerini emdiği görüntüleme cihazı ile görülebilmektedir. Bebeğin kendi bedeni ile ilgili bu dokunuşları ona haz verdiği söylenebilir. Doğumdan sonra ve bebeklikte erkekler pipileri ile oynarken sertleştiğini, kızların da vaginalarına dokunarak bir tür haz yaşadıkları söylenebilir. Fakat 3 yaşındaki çocuğun kendi cinsel organıyla oynaması erişkinlerdeki gibi güçlü ve çeşitli fantezilere sahip değildir. Çocuğun cinsel gelişim dönemi ve özellikleri hakkında, Freud başta olmak üzere, en iyi psikologlar farklı kuramlar ortaya atmıştır. Biz burada farklı kuramların bir sentezini sunmaya çalıştık.

ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM ÇOCUĞUN CİNSELLİĞİ KEŞFETMESİ VE CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ

Çocuğun cinselliği keşfetmesi ve cinsel kimlik gelişimi bir çok farklı süreçte yaşanır ve bir çok etken rol oynar. Çocuklarda cinsel gelişim, çocuğun cinselliği keşfetmesi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal etkileşimlerin etkisi ile oluşur. Yetişkin cinsel kimliği oturmuş,  olgunlaşmış ve iyice belirlenmiş ebeveynlerle büyüyen çocuklarda, cinsel gelişim önemli bir sekteye uğramadan sürdürülür. Erkek çocuğun cinsel gelişimi ve eğitimi, erkek cinsel kimliğine uygun nitelikleri olan bir baba tarafından desteklenirse sağlıklı ve uyumlu cinsel kimlik gelişir.  Kadın cinsel kimliğine uygun bir anne ile büyüyen kız çocukları anneleri ile sağlıklı özdeşim kurabilirler. Hem erkek çocukları, hem de kız çocuklarının karşı cins ebeveyni ile kuracakları etkileşimlerle doğuştan getirdiği cinsiyetine uygun cinsel roller edinmeleri kolaylaşır.

İster 3 yaş erkek çocuğun cinsel gelişimi, ister 5 yaş çocuğu cinsel gelişimi, isterse de 1 yaş çocuğu, cinsiyeti ne olursa olsun, çocuklar üreme organları ile oynayabilirler. Bu durum çocuk mastürbasyonu olarak adlandırılır. Çocuklarda mastürbasyon, çocuğun cinselliği keşfetmesi, cinsel kimlik gelişimi bakımından normal kabul edilebilir. Aşırı mastürbasyon çocukların belli sorunları olabileceğini de akla getirmelidir.

ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM ÇOCUĞUN CİNSEL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Piaget’ nin bilişsel gelişim kuramına göre,   5 yaş çocuğu cinsel gelişimi ve ergenlik öncesi cinsel gelişimi çocuklara cinsel eğitim vermenin yeterli olmayacağını savunur. Çocuklarda cinsel gelişim konusunda, o yüzden çocuğun yaşına uygun cinsel eğitim verilmelidir. Çocuklar örneğin belli bir yaşa gelene kadar, bebeklerin nerden geldiğini kavramakta güçlük çekerler. Bebeğin ne­reden geldiği ile ilgili düşünceler zaman içinde gelişir. Çocuğun bilişsel hazırlık durumuna göre verilecek cinsel eğitim faydalı olur. Yanlış bilgiler anlamayı geciktirir. Bu süreç çocuk gelişimi düzeyine göre kav­ranır.

ÇOCUĞUN CİNSEL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ HAKKINDA YAYGIN MİTLER

Çocuğun cinselliği keşfetmesi, çocuklarda cinsel gelişim üzerine farklı toplumlarda bir çok yaygın mit vardır. Cinsel eğitime olumsuz bakış açısı toplumdan topluma değişse de, en yaygın çocuğun cinselliği keşfetmesi,  çocuğun cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili yanlış anlayışlar:

Cinsellik bastırılmalıdır. Çocuğun cinselliği keşfetmesi, kendi bedeni ile ilgili keşif ve merak duyguları reddedilmelidir. Cinsellik yalnızca neslin çoğalması için gereklidir. Çocukların cinsel oyunları kesinlikle yasaklanmalıdır. (Daha çok günümüzde geleneksel toplumlarda görülmektedir.)

Çocukların cinsel oyunları kabul edilemez. Çocuklar karşı cinsle oynamamalıdır. Karşı cinsle etkileşimleri sınırlandırılmalıdır. Ergenler cinselliği öğrenmemeli, cinselliği yaşamamalıdır. Ancak evlenince cinselliği deneyimleyebilirler. Bu anlayış cinselliğe hem korku yükler hem de cinsellikten kaçınmayı doğurur. (İlkel toplumlarda daha az rastlanan bu tutum medeniyetle birlikte yayılmıştır.)

Yeni doğan bebekler ya kız olmalıdır ya da erkek. Cinsel organları belli olmaya­cak şekilde doğan hermafrodit bebeklere özel bir yer yoktur. Kızlar kadın, erkekler adam olurlar. Erkekler maskülen, kızlar feminen olmalıdır. Çocuklarda cinsellik olamaz. Bu yüzden, çocuklar mastürbasyon yaparlarsa, bu durum normal değil, kötü, cezalandırılmalı ve kontrol edilmelidir

Çocukların cinsel bilgilere ihtiyacı yoktur. Cinsel eğitim ancak üreme davranışı ortaya çıktığında söz konusu olmalıdır. Çocukların cinsel hakları kabul edilmediğinden, cinsel istismardan korunmaları bu anlayış yüzünden önlenemez.

ÇOCUĞUN CİNSEL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR ?

Çocuklarda cinsel gelişim, cinselliğin yaşamın doğal bir parçası olduğu, cinsel eğitimin desteklendiği toplumlarda cinsellik bir kültür birikimi olarak benimsenir. Cinsellik birey olarak, kendisi ile barışık ve mutlu olmanın vazgeçilmez bir öğesidir.

Çocuklarda cinsel gelişim nasıldır, cinsel gelişim dönemleri nelerdir, çocuğun cinsel gelişimi ve eğitimi normal midir ve erken cinsel oyunlara hoş görü ile bakılmalı mıdır ?

Çocuğun sosyal ve biyolojik açıdan olgun bir cinsel kimliğe ulaşmasının gerekli ve vazgeçilmez yolu, onlara yaşına uygun cinsel eğitim vermekle mümkündür.

Bir çok batı toplumu yerleşik bu tutumda, cinsel tatmin ve cinsel eğitimle birlikte sosyal, ekonomik ve dinsel olarak evlilikleri desteklemektedir. Bu toplumlarda en iyi eşi bul­makla sonuçlanan cinsel deneyimler, uzun süreli tek eşli evlilikler için temel hazırladığı araştırmalarla bulgulanmıştır.

ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ HAKKINDA OLUMSUZ TUTUMLAR

Çocuklarda cinsel gelişim, cinsel gelişim dönemleri ile ilgili ilgisizlik, bilgisizlik, korku ve katı tutumlar, çocukların olağan ve koşulsuz sevgi ihtiyaçlarının giderilmesine engel olabilmektedir. Böylesi toplumda yetişen bir çocuk daha kolay çocuk istismarına kurban olabilmektedir. Çocuğun cinselliği keşfetmesi karşısında ilgisiz kalan, görmezden gelen ve korku duyan ebeveynler, çocukları ile yakın temas kurmaktan çekinebilirler. Çocuklarına dokunma, sarılma ve bütünüyle şevkat göstermekten kaçınabilirler. Çocukların yakın ilgi, duygusal temas ve başkaları ile yakın ve sıcak ilişkiye olan ihtiyaçları, kötü niyetli, pedofili gibi sapıkların onlara daha kolay ulaşmalarına sebep olabilir.

ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMELİSİNİZ

Artık cinselliğe bakışımızı değiştirmenin zamanı gelmiştir. Çocuklarda cinsel gelişim ve cinsel gelişim dönemleri hakkında bilgi edinilmeli ve çocuğun cinsel gelişimi ve eğitimi desteklenmelidir. Günümüzde bir çok cinsel istismar kurbanı çocuk, yukarda sözünü ettiğimiz aile tutumlarında yetişen çocuklardan çıkmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki ayrım ve mesafe azalmalı, çocukların cinsel gelişim dönemi ve özellikleri bilinmeli ve kabul edilmelidir. Çocukların cinsellikle ilgili gösterdikleri tutum ve davranışları garipsenmemeli, hem cinslerine yönelme eğilimi bir hastalık olarak görülmemelidir.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Kl. Psk. Ali Bıçak Psikoloji

Yazar toplam 9 makale yazdı.

Etiketler
Çocuklarda cinsel eğitim
Uzm. Kl. Psk. Ali Bıçak
Uzm. Kl. Psk. Ali Bıçak
Antalya - Psikoloji
x
Facebook Twitter Instagram Youtube