Çocuk 0-2 yaşına kadar ağız yolu ile haz alır. Meme emme, parmaklarını emme, bulduğu nesneleri ağzına götürmekten hoşlanır. Temas, sarılma, el şakalarından hoşlanır. 2-3 yaşta haz merkezi dışkılama bölgesidir.

Kakasını yapmaktan hoşlanır. Kakasını tutma, bırakma davranışını öğrenir. Kendi bedenini keşfeder.

Pipisiyle oynamaktan hoşlanır. Pipisinde ereksiyon olması normaldir. Bu durum sağlıklı olduğunu gösterir.

Kendi cinsiyetini benimser. Kendini “kızım”, “erkeğim” diye nitelendirir. Karşı cinsin bedenini merak eder.

Nasıl dünyaya geldiği ile ilgili sorular sorar.

Ne yapılmalı: Cinsellik eğitimine bu yaşlarda başlamak uygundur. Fakat çocuğun merak ettiği sorulara onun anlayacağı şekilde cevap verilmelidir. Yaşına uygun şekilde cevap verilmelidir. Çocuğa, yaşından fazla bilgi vermek olumsuz sonuçlar doğurablir.

WHO (World Health Organisation-Dünya Sağlık Örgütü), çocuk istismarını “bir yetişkin veya devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan ve çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışlar” olarak tanımlamaktadır. Çocuk istismarı; ihmal, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar olmak üzere dört grupta sınıflanmaktadır

Çocuğa cinsel istismar uygulayan kişinin cinsel sorunlar yaşadığı düşünülmektedir.

Cinsel istismar sonrası en sık görülen ruhsal rahatsızlıklar olarak travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, aşırı kaygı, panik, fobiler, unutkanlık, duyarsızlık, güven kaybı, benlik saygısında ciddi hasar, utanç, uykusuzluk, organik bir temeli olmayan dirençli ağrılar bayılma ve madde-alkol kullanmaya başlama veya miktarını arttırma, intihar girişimi, kendine zarar verme davranışı gibi sıralanabilir. Yetişkinlikte ise cinsellikten kaçınma, iğrenme ve cinsel isteğin ve ilginin azalması gibi cinsel sorunlar ortaya çıkmakta ve cinsel istismar öyküsü olan çocukların daha fazla cinsel saldırıda bulunduğu da bildirilmektedir

CİNSEL İHMAL/İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN TEPKİLER

Küçük Yaş Grubunun (10 Yaş Altı) Verdiği Tepkiler

Kendi yaș ve gelișim düzeyine uygun olmayan cinsel bilgiye sahip olması

Resimlerinde, oyunlarında ve davranıșlarında cinsel içerikli temaların olması

Sık ve ortalık yerde yapılan așırı masturbasyon

Konușmasında cinsel içerikli sözcüklerin sık kullanılması

Yalnız kalmak istememe, uyku sorunları, enürezis, enkoprezis ve diğer regresif belirtiler

Kendini yaralayıcı ya da risk alıcı davranıșlar, dürtüsellik, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü

Fobik kaçınmalar(örn. İstismarcı ile aynı cinsiyetteki tanıdıklarından korku)

Özellikle erkek çocuklarda daha sık olarak ateș çıkarma davranıșı

Ailede rol değișimi, erken olgunlașma

Okul ve arkadaș ilișkilerinde sorunlar

Ani davranıș değișiklikleri

Daha Büyük Yaş Grubunun (10 Yaş Üstü) Tepkileri

Büyük çocuklarda sosyal gelișim nedeniyle açık cinsel uğrașlar azdır.

Cinsel istismara uğramıș ergenlerde rastgele cinsel ilișkiye girme davranıșı ve tekrarlayan istismarlara maruz kalma riski vardır.

Yeme bozuklukları

Kendini yaralayıcı davranışlar, intihar

Depresyon, sosyal geri çekilme

Suça yönelme

Ailede rol değișimi,

Erken olgunlașma

Okul ve arkadaș ilișkisinde sorunlar

Ani davranıș değișiklikleri

KAYNAK:

Aktepe EVRİM, 2009 - Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı, ss. 108, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,Yrd. Doç. Dr, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD, Isparta, 2009.

WHO, Dünya Sağlık Örgütü


Ordu Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!