Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Bu testin amacı çocuğun biyolojik yaşı ile gelişim özelliğinin uyum içerisinde olup olmadığını değerlendirip işlevsel becerisini yaşıtları ile karşılaştırmaktır. Bu test sonucunda çocuğun desteklenmesi gereken alanlar tespit edilir ve bu alanlara uygun gelişim destek programları hazırlanır. Bu alanlar çocuğun sahip olduğu Kişisel – Sosyal, İnce Motor, Kaba Motor ve Dil gelişimini oluşturur.

GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)

0-72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı bir şekilde değerlendiren bir gelişim testidir. Çocuğun Psikomotor, Bilişsel, Dil, Sosyal – Duygusal gelişim alanlarını değerlendirir. Bu test Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtır ve tüm gelişim basamaklarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş çocuklara uygulanan sahip olduğu becerileri değerlendirmek amacıyla yapılan bir gelişim testidir. Bu test hem çocuğun hem de çocuğun bakımını üstlenen kişi veya kişiler ile uygulanan, Dil- Bilişsel gelişim, Sosyal beceri - Özbakım gelişimi, İnce Motor gelişimi, Kaba Motor gelişimini değerlendiren bir testtir.

TİFALDİ (Türkçe Alıcı ve İfade Edici Dil Testi)

2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. İşitme ve görme sorunu olmayan çocuklara uygulanmaktadır. Testin amacı, anadili Türkçe olan çocukların sözcük kullanımı ve kazanımlarını değerlendirmektir. TİFALDİ testi ile çocuktaki dilin gelişim sürecini ve düzeylerindeki farklılıkları tespit edilip uygun gelişim destek programları hazırlanır.

GESELL Gelişim Figürleri Testi

Bu test 3 – 10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan performans değerlendirme testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 ana şekilden oluşmuş olup çocuğun görsel algı, görsel hafıza, el – göz koordinasyonunu, küçük kas becerisini ve motor becerisini ölçmektedir.

BAYLEY Gelişimsel Tarama Ölçeği

1-42 ay arasında olan bebekler, küçük çocuklar ve prematüre olan bebeklerin gelişim takibi amacıyla kullanılan bir ölçektir. Zihinsel, Motor gelişim, Alıcı Dil, İfade Edici Dil, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal gelişimi takip ederek uygun gelişim destek programları hazırlanır.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocukların ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanan testtir. Bu testte çocuğun Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi becerilerini ölçmektedir.

PEABODY Resim Kelime Testi

2,5 – 18 yaş arasındaki çocukların ve bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan testtir. Uzman desteği ile erken önlem alınması ve dil gelişimini çeşitli yollarla desteklemek gerekmektedir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

Bu test 60 - 72 ay Türk çocukların ilkokula hazır olup olmadığının tespiti amacıyla yapılmaktadır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!