OYUN NEDEN ÖNEMLİ?

Oyun; çocukların kendilerini, duygularını, isteklerini, sıkıntılarını ifade edebilmek için kullandıkları doğal iletişim dilidir. Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Biz yetişkinler çevremizle iletişim kurmak için nasıl kelimeleri kullanıyorsak çocuklar da oyunu kullanırlar. Çocuklar oyun oynayarak kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamda çözemediği duygularla baş edebilmeyi, olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenirken kendilerini hakkında da birçok bilgi verirler. Bu yüzden oyun çocukların sorunlarını çözmek için kullanabileceğimiz en doğal yoldur.
ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ NEDİR?
“Oyun terapisi dile gelmeyen duyguların dışa vurumudur”
Oyun terapisinin bir çeşidi olan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ile amaçlanan; oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesi, duygularını daha iyi anlamaları, problem çözme becerilerinin gelişmesi, olayları anlama ve baş etme becerisi geliştirebilmesi ve böylece sorunlu davranışların azalmasıdır. Oyun terapisi sürecinde çocuklar problemlerle baş etme becerisi geliştirdikçe özgüvenlerinde bir artış ve içsel disiplinde (özkontol) gelişme gerçekleşir.
Çocuklar ancak kendilerini güvende hissederlerse sorunlarını çözmek için çaba sarf ederler. Çocuklar oyun odasının güvenli ortamında olumlu ve olumsuz durumları bir arada yaşayarak sorunlarını çözmek için en uygun oyun seçerler.
Bu yüzden Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde oyunla ilgili kararları çocuk verir. Hangi oyuncakla oynanacağı, oyunun içeriği, oyunda kimlerin yer alacağı, kişilerin hangi rollerde olacağı ve belirlemiş olduğu oyunun ne kadar süre ile oynanacağı çocuk tarafından belirlenir.
Nasıl ki yetişkinler sorunlarını çözmek için farklı yöntemler izliyorsa, çocuklar da sorunları aynı olsa bile farklı oyun temaları ve oyuncaklar üzerinden sorunlarını çözmeye çalışırlar.
Çocuk merkezli oyun terapisinde, her ne kadar kontrol çocukta olsa da, gerektiğinde kuralları belirleyen, sınırları çizen terapisttir. Çocuklar, bir yandan özgürce karar verdikleri oyunları oynarken, bir yandan da günlük hayatta ki gibi sınırları deneyimlerler. Aslında çocuklar kendi tercihleri doğrultusunda sınırlı bir özgürlük oynamaktadırlar. Bu durum sosyal yaşam sınırları içinde oldukça önemlidir.
OYUN TERAPİSİNDE AMAÇ NEDİR?
• Çocuk ile terapotik ilişki kurmak.
• Oyun yardımı ile çocuğun iç dünyasını anlamak.
• Oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesini sağlamak.
• Çocuğun olayları anlaması, baş etme becerilerini geliştirmesi ve olumlu benlik algısının gelişimine yardımcı olmak.
• Çocuk oyun terapisinde kendi kendini tedavi etmeye çalışır, oyun içinde tekrar tekrar oyun oynar, bozar, yeniden oynar böylece psişik enerjisini, sorunlarını çözer.

OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUKLARA KATKISI
Çocuklar;
• Kendilerine saygı duymayı,
• Duygularını tanımayı ve bunların kabul edilebilir olduğunu,
• Kendi sorumluluklarını almayı,
• Problemleri çözme becerileri ve yaratıcı düşünmeyi,
• Kendini kontrol etmeyi,
• Seçim yapmayı ve yaptıkları seçimin sorumluluğunu almayı öğrenirler

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİN ( NON- DİRECTİVE ) OYUN TERAPİSİNİN FAYDALI OLABİLECEĞİ DURUMLAR?
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 3-11 yaş arasında ki çocukların duygusal ve davranış sorunlarını çözmek için kullanılır.
• Okula uyum sorunları
• Kaygı ve korku
• Kardeş kıskançlığı
• Saldırgan davranışlar
• Aşırı çekingenlik
• DEHB ( Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu)

• Yemek yeme, uyku ve tuvalet problemleri
• Boşanma ve kayıp süreçlerine uyum zorlukları
• Özgüven sorunları/kendini yetersiz hissetme
• Sebebi bulunamayan fiziksel yakınmalar ( mide bulantısı, baş ağrısı)
• Tırnak yeme, parmak emme
• Dürtüsellik
• İçe dönüklük ve mutsuzluk
• Arkadaş edinmekte güçlük çeken
• Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddette uğrayan çocuklar


İstanbul Pedagog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!