Bir çocuk zaman zaman değil neredeyse sürekli dikkati ile ilgili sorunlar yaşıyor, yazılı veya sözlü ifadeleri kullanmada zorluk çekiyor ,bellek ,konsantrasyon , organizasyon becerileri fiziksel koordinasyon ve sosyal davranışlarla ilgili sorunlar yaşıyor ise öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmesi gerekebilir.

OKUL ÖNCESİ BELİRTİLERİ

Sözcükleri telaffuz etmede sorunlar, kelime hazinesinin gelişimde yavaşlık, öykü anlatmaya karşı ilgisizlik, sayı alfabe ve haftanın günlerini öğrenmede güçlükler, rutin işleri yaparken unutma, bir yerde sakin bir şekilde oturmakla ilgili sorunlar, yerinde duramama, bir iş yaparken sabırsızlık, basit becerileri kazanmada zorluk (ayakkabı bağcığı bağlamak),sakarlık, çizime karşı isteksizlik, etkileşim kurmakta beceriksizlik, sağ-solu karıştırmak

İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ

Okumayı öğrenmede gecikme , yönergeleri takip etmede zorluk, yazarken harf atlama ve ekleme , öğrenilen bilgileri unutma ya da bilgilerin hatırlanmasında zorluklar, Dürtüsellik ve tepkisellik, plansız hareket etme, dikkatsizce yapılan hatalar, dikkatin kolayca dağılması, kalem tutmada becerisizlik , zamanı öğrenmede güçlükler, matematiksel kavramları anlamada güçlük.

ORTAOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ

Okumada zorluklar, derse sözel olarak katılma, kelime bulmakta zorluklar, okunaksız bir yazı, matematiksel bilgilerin hatırlanmasında zorluklar, tutarsızlık, kendini kontrol etmede beceriksizlikler, gereksiz konularda bilgi, ince ayrıntılara önem verilmemesi,sıkı kalem tutma okunaksız , yaşam ya da tutarsız bir yazı, yazma konusunda isteksizlik ,öğrenme becerilerinde güçlükler, zaman ve mekan konusunda karmaşa, akranlar tarafından dışlanma.

LİSE VE SONRASI BELİRTİLER

Açıklamaları anlamada güçlük ,yabancı dili öğrenmede güçlük ,yazılı anlatım becerisinde zorluk , özetleme yapmakla ilgili zorluk, sınavlara çalışmada güçlük, zayıf hafıza, yavaş çalışma, dikkate bağlı hafıza sorunları, soyut konuların anlaşılmasında güçlükler,çıkarım yapmakla ilgili zorluklar,çoktan seçmeli sınav almakla ilgili zorluklar.

Çocuk okula başladıktan sonra aşağıdakilerden birkaçı ile ilgili uzun süreli bir zorluk yaşadığında durum dikkatle izlenmelidir.

-Alfabeyi öğrenmede zorluk

-Ses ve heceleri birleştirmede zorluk

-Yazılanları kopyalamada (harf sayı )zorluk

-Yeni kelimeleri öğrenmede zorluk

-Anlatılan bir öyküyü tekrarlamada zorluk

Saymada zorluk

-Yeni öğrenilmiş bilgilerin hatırlanmasında zorluk

-Dikkatini toplamada zorluk

-Bir işten diğerine geçmede zorluk

-Yönerge ve kuralları takipte zorluk

-Yönünü bulmada zorluk

Tanı konduktan sonra ,uygun destekle her çocuk-dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü olsun olmasın öğrenebilir.Önemli olan hangi biçimde daha iyi öğrendiğinin bulunmasıdır.

Ayrıca çocuğun sınıftaki katılım düzeyi, mantık yürütme becerisi, anlama ve kavrama düzeylerinin de belirlenmiş olması gerekir. Bu şekilde çocuğun zayıf ve güçlü yönleri belirlenebilir ve sorun olan alanlar geliştirebilir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların beyinleri biraz daha farklı çalışmaktadır.Bu nedenle her zaman kullanılan öğretim yöntemlerini biraz daha yavaşlatarak anlatmaya çalışmak işe yaramayabilir.Yeni ve ilginç yöntemler kullanılarak çocuğun konuya ilgisi arttırılmalı ve öğrenmesi için fırsatlar yaratılmalıdır.

OKUMA ZORLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINIF İÇİ UYGULAMALAR

Özellikle okuma zorluğu olan öğrenciler için sınıf içinde öğretmenlerin aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri yararlı olabilir.

-Okuma zorluğu olan çocuğa okuma için ek süre verin.

-Okuma zorluğu olan çocuğun yazıyı önceden okumasını sağlayın.

-Okuma zorluğu olan çocuğa yüksek sesli okutma yaptırılması gerektiğinde yazısı az olan sayfayı ya da kısa parçaları seçip okutun.

YAZILI ANLATIM ZORLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERLE SINIF İÇİ UYGULAMALAR

-Büyük miktarda yazılı görev vermeyin

-Çoktan seçmeli ya da boşluk doldurma biçiminde sınav uygulayın.

Bu çocukların ödevleri ya da sınavları için imkan varsa bilgisayar, daktilo ya da teyp kaydını kabul edin.

MATEMATİK ZORLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERLE SINIF İÇİ UYGULAMALAR

Matematik dersinde bu çocuklara ek süre verin.

Sayıları yerleştirebilmesi için kareli kağıt kullanmak haneleri karıştırmalarını önleyebilir.

Doğrusunu göstermek için hemen geri bildirimler verin ve örnek olması için yanlış yaptığında doğru hesaplama yöntemini hemen gösterin.

ÇALIŞMALARI DÜZENLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ders çalışmayı düzenlemek için ailenin yardımını isteyin.

Yapılmış ödevlerini denetleyin

Günlük /haftalık gelişmeleri rapor edin.

Düzenli olması için sırasını ve defterini sıkça kontrol edin, dağınıklığı cezalandırmak yerine düzenli olmaya özendirin.

Bir seferde bir görev verin.


Muğla Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!