Cinsel isteksizlik ve nedenleri

Cinsel isteksizlik ve nedenleri

CİNSEL İSTEKSİZLİK

Cinsel isteksizlik; kişinin cinsel eylemde bulunma yetisinde her hangi bir problem olmamasına rağmen cinselliğe karşı belirli bir ilgi ve isteğin az yada hiç olmaması durumudur. Klinik tabloya bakıldığında en yaygın görülen cinsel işlev problemlerinden biridir.

CİNSEL İSTEKSİZLİK VE NEDENLERİ

Cinsel isteksizlik, cinsel işlev sorunları arasında en yaygın görülen sorunların başında gelir. Özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Cinsel istek ve cinsel işlev bireyin psiko-biyo-sosyal yönden hazır oluşuyla alakalı bir durumdur. Kişinin bu üç evrenin her hangi birinde yaşamış olduğu sorun cinsel yaşantının kalitesini düşürecek yada kişide cinsel işlev problemine neden olacaktır.

Eşler arası uyum problemleri

Monoton bir cinsel yaşantı

Panik Bozukluk

Depresyon ve stres

Obsesif kompülsif bozukluk

Evlilikde ilişkisel ve iletişimsel problemler

Ödipal Çatışma

Hamile kalma korkusu

Performans anksiyetesi

Güvensizlik duygusu

Yaş

Cinsel ilişkinin niteliği ve kalitesizliği

Eşin çekiciliğinin yitirilmesi

Libido azlığı

Doğum sonrası yaşanılan depresyona bağlı isteksizlik ve menapoz

Aldatma

Evlilik içi çatışma

Beğenilmeme ve reddedilme korkusu

Ağrılı birleşme

Ön sevişmeye yeterli zamanın ayrılmaması

Suçluluk komplesi

Cinsel travmalar

Bilinç altından kaynaklı öfke ve intikam duyguları

Cinsel yaşantıyla alakalı abartılı beklentiler

Cinsellikle ilgili bilgi eksikliği

Cinselliğin ayıp,yasak,günah kavramlarla ilintilendiği ve baskılandığı ortamlarda yetişme

Cinsel mitler

Diğer durumlara bağlı cinsel isteksizlik

Sosyo ekonomik sorunlar

Aile yapısı ve aile dinamikleri

Şeker,kalp ve tansiyon problemleri

Kronik hastalıklar

Alkol ve madde bağımlılığı

Menapoz ve andrapoz

Fiziksel nedenler (cinsel organların yapısıyla ilgili )

İlaçlar

Erektil disfonksiyon

Yorgunluk

Nölolojik nedenler

CİNSEL İSTEKSİZLİK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ

Yapılandırılmış her hangi bir cinsel istek degerlendirme ölçütü olmamasına karşın bazı kriterleri göz önünde bulundurmak ve buna göre degerlendirme yapmak sorunun anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Bu kriterler: Cinsel ilişkinin sıklığı, cinsel düşünce ve fantezilerin sıklığı, cinsel ilişkinin kalitesi, ideal cinsel ilişki ölçütlerinin var olup olmadığı, cinsel fantezilerin ve beklentilerin reel olup olmadığı, yaşanılan cinsel birlikteliklerin orgazm ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı vb şeklinde olmalıdır.

CİNSEL İSTEKSİZLİK VE TİPLEMELERİ

Primer,seconder ve a tipik olmak üzere üç çeşit tiplemesi mevcuttur.

Primer: Kişinin içsel dünyasıyla ve intrapisişik durumlarla alakalı bir durumdur.

Seconder: Travmatik cinsel yaşantılar, kronik hastalıklar, yaş faktörü, psikiyatrik problemler, cinsel ilişkinin niteliği ve niceliği gibi durumlara bağlı ortaya cıkan cinsel istekdeki azalmadır.

A tipik : Her hangi bir nedene bağlı olmamaksızın yaşanan cinsel istekdeki azalmadır.

Bu makale 8 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Psk. Gökhan Göksu

Etiketler
Cinsel soğukluk
Uzm. Psk. Gökhan Göksu
Uzm. Psk. Gökhan Göksu
Giresun - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube