Fleksibl Bronkoskopi (FOB)

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Rijit Bronkoskopi

Merkezimizde akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan fleksibl /rijit bronkoskopi ve endobronşiyal utrasonografi uygulamaları yapılmaktadır.

Konvansiyonel fleksibl bronkoskopik uygulamalar (bronş lavajı, fırçalama, biyopsi, bronkoalveoler lavaj) dışında endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) ve endoskopik ultrasonografi (EUS) ile akciğer kanserinin tanı/evrelemesi ve mediastinal patolojilerin tanısına yönelik girişimler yapılabilmektedir.

Benign ve malign nedenlere bağlı gelişen santral havayolu darlıklarının tedavisinde interventional bronkoskopik işlemlerinde yapıldığı ünitemizde, havayoluna silikon ve metalik stent uygulamaları, sıcak (argon plazma koagulasyon, elektrokoter ve lazer) ve soğuk (kriyoterapi) yöntemler, balon ve mekanik dilasyon işlemleri yapılmaktadır.

Bu işlemler dışında endobronşiyal valf ve coil uygulamaları ile bronkoskopik amfizem tedavisi yapılabilmektedir.

Tanı

Akciğer kanseri tanı ve evreleme

Akciğer enfeksiyonları tanısı

Mediastinal kitleler tanısı

İntersitisyel akciğer hastalıkları

Hemoptizi

Tedavi

Yabancı cisim çıkartılması

Amfizemde valv ve coil uygulamaları

Benign /Malign santral havayolu obstrüksiyonlarının tedavisi

a)Dilatasyon (mekanik-balon)

b) Metalik ve silikon stent uygulamaları

c) Elektrokoter, Argon Plazma koagulasyon, Lazer, Kriyoterapi uygulamaları


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!