Bipolar (duygu durum) bozukluğu

Bipolar (duygu durum) bozukluğu

İki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılan bipolar bozukluk, yineleyen ataklarla devam eden, işlevselliği büyük bir ölçüde bozan ruhsal bozukluktur. DSM-IV(Ruhsal  Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)’e göre bipolar bozukluk aşırı coşkulu veya aşırı öfkeli olma durumudur.

Belirtileri

Bu hastalığın en belirgin özelliği aşırılıktır. Bu aşırılık mani ve depresyon döneminde görülmektedir. Mani döneminde fiziksel aktivitelerin artması, kendine olan güvenin artması gibi normalin dışında olan bir aşırılık söz konusu iken, depresyon döneminde  bunların azalması, uyku bozuklukları, sosyal izolasyona rastlanmaktadır.

Karma dönemlerde değerlendirme yapılırken duygudurumdaki değişikliklerin hedef olarak belirlenmesi düşünülmüştür. Bipolar bozuklukta bellek, yürütücü işlevler, dikkatin sürdürülmesi ve psikomotor hızla ilgili yetilerde bozukluklar gözlemlenir.

Bipolar Bozukluk Neden Ortaya Çıkar?

Bipolar bozukluğunun sebebi henüz netlik kazanmamakla birlikte, genetik faktörün öneminin göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Bipolar bozukluğa sahip olan kişilerde beynin duygu durumu düzenleyen bölümünde bazı bozulmalar görülmüştür.

Ancak bu netlik kazanmamıştır. Bipolar bozuklukta kalıtımın etkisi oldukça yüksektir. Bipoların alt tipi olan bipolar I tanısı koyabilmek için hastanın mani ya da karma dönemden birine sahip olması, bipolar II tanısı için ise, hipomani ve depresyonların olması gerekmektedir.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi

Tedavideki amaç, ilaç kullanımıyla mani ve depresyon dönemindeki bulguları ortadan kaldırmaktır. İlaç kullanımı hastalığın şiddetine göre belirlenmekle birlikte ek olarak bilişsel davranışçı terapinin de bu hastalık için uygun olabileceği düşünülmektedir.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Bipolar bozukluk tedavisi
Uzm. Psk. Saynur İçyüz
Uzm. Psk. Saynur İçyüz
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube