Adında anlaşılabileceği gibi hem işin bilişsel yönüne bakar hem de davranışlarına. Bilişsel denildiği zaman insanın bilişinden kasıt insanın düşünceleri, inançlarıdır. Davranış dediğimiz zaman insanın dışarıya yansıyan gözlenebilen eylemlerine davranış diyoruz. Bilişsel davranışçı terapi işte bu ikisine odaklanır. Bilişsel davranışçı terapi eğer bizim düşüncelerimiz de yada değer yargılarımız olayları yorumlama biçimimiz de bir problem varsa gerçeği yansıtmayan bir yanı varsa bizde bazı ruhsal sıkıntılar başlar veya olayla ve durumla olumsuz duygular ortaya çıkar. Bilişsel davranışçı terapı olayın kendisini değil olayı yorumlama biçimimiz bizde bazı sorunlara yol açar. Örneğin; Sokakta yürüyorsunuz ve tek başınasınız gayet keyifli bir yürüyüş yapıyorsunuz. Karşıdan hiç tanımadığınız bir adam geliyor ve yanınızdan geçerken size küfür etti. Ne yaparsınız? Aynı durumu yaşayan herkes aynı tepkiyi verir mi? aynı durumu yaşayıp korkan biri olabilir üzülen biri olabilir yada utanan biri olabilir. Olay aynı fakat herkes farklı duygular yaşayabilir. Bu duygulara karşı farklı davranışlarda bulunabilir. Olayın kendisi değil olayı yorumlama biçimimiz bizde bir takım tepkilere yol açar, eğer olayı yorumlama biçimimiz de bir problem varsa yada bir çarpıtma yada hata varsa biz olayla orantısız ölçüde olumsuz bir duygu yaşarız ve davranış olarak da problemli bir davranış yapma olasılığımız artar.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Bilişsel davranışçı terapi birçok psikolojik problemin üstesinden gelmek için uygulanabilir. Bilişsel davranışçı terapinin doğuşunda özellikle depresyon ve fobileri olan hastalarla yapılan terapiler yatar. Bunlar dışında aşağıda sıralanan psikolojik hastalıkların tedavilerinde de başarıyla kullanılmıştır.

o Kaygı bozuklukları

o Fobiler

o Özgül fobiler (asansör fobisi, kapalı alan fobisi, uçak fobisi, yükseklik fobisi, yutma fobisi, vb.)

o Obsesif kompülsif bozukluklar

o Depresyon

o Bipolar bozukluk

o Madde bağımlılıkları

o Yeme bozuklukları

o Post travmatik stres bozukluğu


Trabzon Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!