Beyin tüm organları kontrol eden, kişiliğimizi, ruh sağlığımızı belirleyen ana organdır. Tüm organların bir bütün ve düzen içinde çalışmasına olanak sağlar. Tüm organlar beynin sağlığını düzenlemek ve hayatı idame ettirmek için elinden geleni yapar. Yine de insan yani bilinç kendi organlarını ve
vücudunu hasta etmek için çalışır. Hastalıkların en önemli nedenlerinin başında; İnsan ve teknoloji, çevre gelir. Stres, kronik toksisite, beslenme ve uyku bozuklukları ve en önemlisi hareketsizlik hastalığa giden yolu açar. Bu sebepler vücutta kronik enflamasyon tablouna yol açar ve kronik
hastalıklara zemin hazırlanır. Hastalıkların oluşum mekanizmalarından önemli bir neden olan Kronik Enflamasyon:

Toksisite,

Beslenme alışkanlıkları

Uyku bozuklukları,

Disbiosis, Bağırsak flora bozuklukları

Stres,

Enflamsyon birçok maddenin(mediatör) meydana getirdiği, vücudun kendini koruma ve hasarını tamir etmeye çalışması durumudur. Çoğu zaman yararlı olan ve bizi koruyan bu mekanizma enflamasyonun kronikleşmesi durumunda vücuda zarar veren önemli bir mekanizma haline
gelmektedir. Kronik enflamasyonda bulgular çoğu zaman alevli değildir. Herhangi bir rahatsızlık vermeden sinsi bir şekilde, hastalık belirti ve bulguları ortaya çıkmadan önce yıllarca devam edebilir.

Kronik enflamasyon vücudu sardığında diyabet, tansiyon, eklem ve kas hastalıkları, romatizmal hastalıklar, MS, Parkinson, Alzheimer, Ankilozan Spondlit, otoimmun hastalıklar gibi bir çok hastalıkla karşımıza çıkabilir. Kronik enflamasyon vücuttaki tüm doku ve organları olumsuz yönde etkileyen ve birçok kronik hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilen önemli bir ortak sebeptir. Kronik enflamasyondan en fazla etkilenen sistemlerin başında beyin ve sinir sistemi gelmektedir. Nöroenflamasyon (Leaky Brain) olarak adlandırılan bu klinik tablo nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra psikiyatrik hastalıkların da ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar: Multipl skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer, ALS, demans, nöropatiler, beyin damar hastalıkları ve felçler, migren, karpal tünel sendromu, depresyon, otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite vs. Beyin aslında birçok açıdan korunmaya alınmış özel bir organdır. En önemli koruma kalkanı kan beyin bariyeridir. Kan beyin bariyeri herhangi bir nedenle işlevini yitirdiğinde beyin ve sinir sistemi hastalığa
duyarlı hale gelir. Bir filtre gibi çalışan bu bariyer beyinin ihtiyacı olan unsurların geçişine izin verirken, diğer unsurların SSS yapılarına geçişini engeller. Kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin bozulması (leaky brain) beyin ve diğer merkezi sinir sistemi yapılarındaki enflamasyon sürecini başlatır. Beyin sisi
dediğimiz bu tabloda kişide unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik, ağrı, konsantrasyon güçlüğü, isim bulmada zorlanma, uyku bozuklukları ortaya çıkar kısaca bu kişilerin zihinsel kabiliyetleri, yakın ve uzak dönem hafızaları ve konsantrasyonları zayıflamış, düşünme yeteneklerinin üzerine adeta bir
sis perdesi çökmüş gibidir.


Tekirdağ Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!