Başarı odaklı öğrenci danışmanlığı

Başarı odaklı öğrenci danışmanlığı

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Öğrencilerin hedeflerini baz alan ve öğrenciyle iş birliği içerisinde aktif şekilde yürütülen,eğitim odaklı yaşadığı tüm sorunları kapsayan ve bunlara yönelik uygulamalar yapan uzmanın verdiği danışmanlık hizmetidir.

NEDEN ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYARIZ?

Öğrenim hayatı, zamanımızın büyük kısmını kaplayan ve geleceğimizi adım adım şekillendiren bir zincirler bütününe benzetilebilir. Günümüzde eğitime olan ilginin artmasıyla daha bilinçli bireyler yetiştirmek ve daha başarılı gelecekler oluşturmak için başta ebeveynler olmak üzere toplum tarafından oluşan bir baskı söz konusudur.

Bu baskı öğrencilerimizin sorumluluk hissini uyarmakta ve psikolojik yorgunluk dediğimiz bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan gelişen eğitim sistemi,olanakların fazlalaşması, bilginin erişilebilirliği gibi etkenler nedeniyle öğrenciler arasında büyük bir rekabet oluşmakta ve artık başarının tatmin edilir bir düzeye ulaşması gittikçe güç bir hal almaktadır.

Bir başka açıdan ele alacak olursak sınav dönemi kaygıları, odaklanma problemi-konsantrasyon güçlüğü, zaman yönetimi, istikrarsızlık, planlama yetersizliği gibi bir çok sorun nedeniyle öğrenciler başarıya ulaşmakta güçlük çekmektedirler. Bu zorlu süreçlerde profesyonel danışmanlık hizmeti alınırsa öğrenci ve uzman iş birliği içine girer. Danışmanın yönlendirmesiyle bu dönemin en sağlıklı şekilde atlatılması sağlanır.

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Okul başarısının artmasını sağlar,

Öğrenciye uygun yol haritasının çizilmesini sağlar,

Öğrenciyi ulaşmak istediği hedefe götürür,

Öğrencinin kendini daha iyi tanımasını ve yeteneklerini keşfetmesini sağlar,

Hayata bakış açısını değiştirir, çok yönlü düşünebilme yeteneği gelişir,

Sistemli ve programlı davranış biçimi kazanır,

Problemleri kavrama ve çözme yeteneği artar,

Özgüveni artırır,

Zaman kontrolünü öğrenir,

Heyecan kontrolünü öğrenir,

İletişim becerileri ve sosyal kazanımlar artar,

Odaklanma süresi uzar,

Planlama ve programlama yetileri gelişir,

Hedef koyma becerisi gelişir,

Başarıya karşı olumlu tutum geliştirir.

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞINDA HEDEFİMİZ;

Öğrencinin kendisini tanımasını sağlamak

Farkındalık edinimini sağlamak

Başarı yakalamasını sağlamak

Problemleri ortadan kaldırmak

Sınav kaygısını kontrol altına almak

Konsantrasyon eğitimi uygulamak

Öğrencinin motivasyonunu yükseltmek

Meslek analizleri ile uygun mesleği belirlemek

Aile ile işbirliği sağlayarak öğrenci üzerindeki baskıyı azaltmak

Öğrencinin belirlenen hedefe ulaşmasını sağlamak

Sağlıklı davranış ve yaklaşım kazanmasını sağlamak

Sosyal ortama adaptasyonunu yükseltmek

İş hayatına hazırlamaktır.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi

Psk. Pınar ŞİMŞEK, Ege Üniversitesi psikoloji bölümünde upp-int. hazırlık eğitiminin devamında 4 yıllık lisans programını tamamlayarak onur derecesiyle mezun olmuştur. Eğitim süresince İzmir Alzheimer derneğiyle ortak çalışmalar yürüterek Alzheimer hastaları ve yakınlarının psikolojik destek programında aktif görev almıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilimdalında madde bağımlılığı servisinde bulunduğu staj dönemi boyunca grup terapilerine katılım ve test değerlendirme aktivitelerinde destekleme programında görev almıştır. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde şizofreni, kişilik bozuklukları vakalarıyla ilgili anket, raporlama çalışmaları yaparak stajını tamamlamıştır. Canlı ve kadavra organ bağışı konusunda üniversite öğrencilerinin tutumuna yönelik derleme çalışması bulunmaktadır. Çeşitl ...

Etiketler
Öğrenci psikolojisi
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi
Psk. Psikofit Psikoterapi Merkezi
Aksaray - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube