Başın herhangibir yerinde olan ağrıdır. Bşın tek tarafında veya iki tarafında birden olabilir. Ani veya yavaş yavaş başlar, çeşitli şiddetlerde olabilir. Saplanıcı, zonklayıcı veya sıkıştırıcı(basınç hissi) şeklinde üç şeklilde veya bunların birleşimi şeklinde olur. Saplanıcı olanlar, baştaki sinirlerin doğrudan uyarılmasından kaynaklanır(örneğin trigeminal nevralji). Zonklayıcı olanlar damarlardan (örneğin migren), sıkıştırıcı, basınç hissi şeklinde olanlar kaslardan (gerilim başağrısı) kaynaklanır.

Primer (ikincil) başağrıları

Başta ulunan ağrıya duyarlı yapıların uyarılmasına bağlı başağrılarıdır. Bu başağrılarında altta yatan, buna sebep olan bir hastalık yoktur. Bu ağrıların ortaya çıkmasında beyin biyokimyasındaki değişiklikler, beyin damar ve sinirleri ve kafatasını çevreleyen kaslar ve boyun kasları rol oynar. Bazen bunların birkaçı birlikte etkili olur. Bazı kişilerde de kalıtsal özellikler bu tür ağrılara eğilim yaratır.

Bunlar:

· Gerilim tipi başağrısı

· Migren

· Kronik günlük başağrısı

· Trigeminal otonomik başağrıları (küme başağrısı, paroksismal hemikrania)

· Egzersize bağlı başağrısı

· Cinsel aktiviteye bağlı başağrısı

Sekonder (ikincil) başağrıları

Sekonder başağrıları başta bulunan ağrıya duyarlı sinirleri uyaran Çeşitli hastalıkların yol açtığı başağrısıdır. Bu hastalıkların belirtisi olarak görülürler ve başta bulunan ağrıya duyarlı sinirleri etkileyerek baş ağrısına neden olurlar. Değişi şiddette olabilir. Başlıcaları:

· Sinüzit

· Beyin tümörü

· Anevrizma (Beyin damar balonlaşması)

· Menenjit, ensefalit(beyin iltihabı)

· Beyin kanaması

· İnme, beyin damar tıkanması (felç)

· Beyin damar yırtılması (disseksiyon)

· Kafa travması

· Arteriovenöz malformasyon (Beyin damar yumağı)

· Gripal enfeksiyon

· Psödotümör serebri ( beyin basınç artışı)

· Beyin ödemi

· Trigeminal nevralji (yüz siniri ağrısı)

· Dondurma başağrısı (dondurma yiyince)

· İlaçlara bağlı başağrısı

· Glokom


İstanbul Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!