Azgın teke sendromu
Azgın teke sendromu

Fransa cumhurbaşkanı seçimlerinden önce eşi Cecilia Sarkozy'nin bir erkekle el ele fotoğraflarının çıkmasının ardından Nicolas Sarkozy'nin boşanması, hemen sonra imajını yenilemek ve incinen gururunu tamir etmek için yaşadığı iddia edilen aşk masalının ardında Azgın Teke Sendromu'nun olabileceğine de dikkat çeken CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kendinden 13 yaş genç Carla Bruni ile evlenmesinin ardından tekrar gündeme gelen ve Sarkozy Sendromu adı verilen durum; aslında Selahattin DUMAN'ın Azgın Teke Sendromu adını verdiği orta yaş bunalımına yakın bir tanımlamadır.” dedi.

Erkek menopozu nedir?

Son yıllarda yapılan araştırmaların, andropozun yani erkek menopozunun erkeklerin yaşlanmasını ve fiziksel yapılarında meydana gelen değişimlerini yeterince kapsamadığını gösterdiğini söyleyen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Erkek cinselliğinin en kritik dönemeci olan erkek menapozuna andropoz denir. Daha önceleri andropoz olarak isimlendirilen durumlar günümüzde; yaşlanmakta olan erkeklerde androjen eksikliği (ADAM -Androjen Deficiency of the Aging Male) veya yaşlanmakta olan erkeklerde ilerleyici androjen eksikliği (PADAM -Progressive Androjen Deficiency of the Aging Male) yada büyüme hormonu gibi diğer hormonlardaki azalmayı da göz önüne alarak kısmi hormonsal eksiklik (PEDAM - Partial Endocrine Deficiency) olarak ifade edilmektedir. Çünkü erkeklerde, kadının menopozundaki gibi kesin bir bitiş yoktur. Aksine erkeklerde androjen seviyesinin düşüşü 40'lı yaşlarla birlikte yavaş bir çizgi izler. Dolayısıyla erkeklerde, kadın menopozundan farklı bir süreç yaşanır. İnsanın bir bütün olarak değerlendirilmesini zorunlu kılan ve sürekli etkileşim halinde olan fizyolojik ve psikolojik yapımızdan dolayı PEDAM kavramı ortaya atılmıştır. PEDAM, erkeğin fiziksel yapısında ve buna bağlı olarak ruhsal dünyasında yaşananları tümüyle kapsayan ve andraopozdan daha geniş bir kavramdır. PEDAM'da; cinsel istekte azalma veya cinsel istekte yalancı bir artma, yemeye içmeye düşme, evini, karısını, işini veya sosyal çevresini terk etme, kıskançlık, çapkınlık, içe kapanma, keyfine düşkünlük, tembellik, neşesizlik ve kararsızlık hali vb. davranışsal ve duygusal değişiklikler, kas yorgunluğu ve kas gücünde azalma, vücut kıllarında azalma, kemik mineral yoğunluğunda azalma vb. fizyolojik değişiklikler görülür. PEDAM yaşlanan her erkekte izlenmediği gibi her erkekte azgın teke sendromu gibi abartılı klinik bulgulara ve şiddete sahip olmayabilir” dedi.

Azgın Teke Sendromu nedir?

Ailede meydana gelen parçalanma, çocukların evlenmesi yada evden ayrılmış olması, mesleki yaşamın gerilemesi yada emeklilikle birdenbire kesilmesi erkek menapozu olan andrapozla aynı döneme denk geldiğini, bunun da var olan sorunları ağırlaştırdığını ve Azgın Teke Sondromu'na yol açabildiğinin altını çizen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Ortalama 50 yaşından sonra belirginleşen zihinsel fonksiyonlarda düşüş, huysuzluk, kıskançlık ve çapkınlık gibi alışılmamış davranış şekillerinin dikkat çektiği dönem orta yaş krizi olarak adlandırılabilir. Orta yaş krizine giren, cinsel isteğinde yalancı bir artış yaşayan, yemeye içmeye düşen, evini, karısını, işini veya sosyal çevresini terk etmeye teşebbüs eden, kıskançlığı artan, çapkınlık yapan ve keyfine düşkün olan erkeklere halk arasında azgın teke, bu durumun yaşanmasına da Azgın Teke Sendromu denir. Her erkekte görülecek diye bir kural olmasa da, orta ve ileri yaş içinde olan erkekler; yaşamlarını gözden geçirip kendileri için ne yaptıklarını sorgulamaya, genç bir partner aramaya ve kayıplarını fark etmeye başlayabilirler. Bu nedenle azgın tekeler estetik ameliyat, botoks yaptırma, ciltteki lekleri temizletme, yaşlılık belirtileri olan dudak ve alın çevresindeki kırışıklıların düzeltilmesi gibi yollara başvurarak ilişkilerinde kendilerine güvenlerini arttırmaya çalışabilirler. Çok sık yapılan bir başka yanlış da, orta yaş krizine giren erkeğin veya tutkulu bir aşk yada çok daha fazlasının yaşaması halinde bu sıkıntılı dönemin aşılacağı yanılgısıdır.” dedi.

Yıkılmadım ayaktayım

Evini, kırk yıllık karısını, işini veya sosyal çevresini terk ederek "yıkılmadım ayaktayım" mesajı vermeye çalışan orta yaşlı ve yaşlı erkeklerin sorunlarına doğru tanı koymanın ve doğru yönlendirmenin toplumsal bir görev olduğunun altını çizen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Bu soruna doğru tanı koyamazsak ve doğru çözümler üretemezsek evini terk eden erkeklere; kendine güven duygusunu yitirmiş, bir paçavra gibi bir kenara atılmış hissini yaşayan umutsuz ve mutsuz kadınlar eklenecektir. Çünkü sorun her ne kadar hormonsal gibi algılansa da psikolojiktir. Kişi yaşlandıkça yaşlananın ruhu değil bedeni olduğu ve ruhun gıdasını vermek kaydıyla her yaşın kendine göre güzellikleri olabileceği gerçeğini anlayamaz ise; huzursuzlaşır, kendini kötü hisseder ve anlamsız bir var olma çabası içine girer. Basında daha çok erkekler yer alsa da, ister kadın ister erkek olsun, durum fark etmez ve var olan partnerin ve evin dışında mutluluk aranmaya başlanır. Kısaca hayata renk katamama ve duygusalihmaller azgın teke sendromuna yol açabilir” dedi.

Magazin programları azgın tekeliğe yol açabiliyor

Magazin programların azgın teke sendromuna yakalananların sayısını arttırabileceğini söyleyen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Magazin programlarının aldatma, yasak aşk, cinsellik, zengin ve ünlü orta yaşlı erkeklerin karılarını bırakıp, daha genç olanlara kaymaları, dedikodu ve ona bağlı konuları sık işlemesi halkın kafasını karıştırabilir, abartılı beklentiler yaratabilir ve artan yaşla birlikte cinselliğin kaybına ilişkin geliştirilen yanlış davranışlar azgın teke sendromuna yol açabilir. Yaşla birlikte azalan, dengesizleşen veya durağanlaşan cinsel hayat, saç dökülmeleri, saçlarda beyazlamalar, kilo artışı, sarkma ve çatlaklar; kişiyi mutsuzluğa ve karamsarlığa sevk edebilir. Yaşlanmaya başlayan bedenini ruhsal dünyasında kabul edemeyen veya içine sindiremeyen cinsel bilgileri kulaktan dolma erkek; medyanın verdiği gazla direnç olarak cinselliğini daha çok kullanmaya çaba gösterebilir. Psikolojik ve sosyokültürel durumlarına bağlı olarak cinselliğine ve cinsel rolüne aşırı anlam yükleyebilir, anlamsız bir var olma çabasına girebilir. Cinsel faaliyetlerinin azalmaya başladığı gerçeğinden rahatsız olan erkek; çevresine cinsel hayatında bir değişiklik veya herhangi bir azalma olmadığını, eskisi gibi devam ettiğini göstermek çabası içinde olabilir. Kişi cinsel duygu ve isteklerine esir olur, iradesini ve ahlak ölçülerini ayaklar altına alabilir ve sadece cinsel haz peşinde koşabilir. Hatta ilerleyen yaşlarda kendisinden yaş olarak çok küçük bir kişiyle birlikte olarak hala genç kaldığını ispat etmeyi deneyebilir” dedi.

Aldatılma Azgın Teke Sendromu'na yol açabiliyor

Orta ve ileri yaş döneminde aldatılan erkeğin imajını yenilemek ve incinen gururunu tamir etmek için azgın teke olabileceğine dikkat çeken CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Kariyer anlamında istediği yer ile bulunduğu yer arasında uçurum olduğunu düşünen erkeklerde Azgın Teke Sendromu daha sık görülebilirken aldatılmaya karşı bir direnç veya kabulleneme olarak da karşımıza çıkabilir. Orta yaşına rağmen gerçekleştirmek istediklerini yerine getirememiş olmak, şimdiye kadar istediği her şeyi başarmış ve artık ilgilenecek pek bir şeyi olmadığını düşünmek, partneri tarafından beğenilmemek yada eşi tarafından aldatılma; hayatına egemen olan rutinleri değiştirmeye kalkan bir erkekte Azgın Teke Sendromu'nu tetikleyebilir” dedi.

Viagra, Levitra gibi ilaçlar Teke Sendromu'na yol açabiliyor

Erkeklerde yaşlanma ile birlikte yavaş yavaş androjen seviyesindeki düşme meydana geldiğini söyleyen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Çünkü testosteron seviyesinde 40'lı yaşlarda düşmeye başlar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı erkek popülasyonunun giderek artış göstermesi, androjen düşüklüğü ve buna bağlı gelişen iktidarsızlık viagra ve ondan sonra turuncu güç sloganıyla yeni çıkan levitra gibi ilaçların kullanımını arttırmıştır. Bu durum; evliliğin yaşamı güzelleştiren, huzur ve mutluluk veren yönlerini göremeyen, hormonsal kayıpların yarattığı yavaşlamayı iyi algılayamayan ve oluşan sonuçları sindirecek ruhsal örgütlenmeleri zamanında kuramayan erkeklerin Azgın Teke Sendromu adı altında bundan sonra daha fazla karşımıza çıkacağının bir göstergesidir” dedi.

Yalancı aşkın peşinde koşarlar

Yapılan araştırmaların hormonların erkeklerin ruhsal dünyasında bozulmaya yol açarak yalancı bir aşkın peşinden koşmaya yönlendirebileceğini ortaya koyduğunu söyleyen CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Kimin için, ne için yaşadım diye düşünmeye başlayan ve yalancı aşkın peşinden koşan erkekler; yaşlanmanın olumsuz etkilerinden kendilerini korumaya cinsel ve ruhsal sağlıklarını dengede tutmaya çalışır. Çünkü yalancı aşk kalp ritmini ve kan dolaşımını düzenler. Yalan da olsa aşık olan erkek; fiziksel görünüm ve sağlığına dikkat eder, bakımını aksatmaz, kendini daha güçlü ve enerjik hisseder, işe yaramaz olarak gördüğü benliğini yeniden sever, aşılmaz gördüğü sorunların üstesinden gelebilme gücünü bulur. Dolayısıyla özgüveni artan ve kendini daha sağlıklı hisseden erkek yeni limanlara yelken açma ihtiyacı duyabilir ve azgın teke olarak adlandırılır” dedi.

CİSED'ten azgın tekelere altın gibi öğütler

Azgın Teke Sendromu yaşayan erkeklere yaşlılığı kabullenmeleri ve bu değişimi olgunlukla karşılamaları önerilerinde bulunan CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Yaşla birlikte görülen fiziksel değişimleri yadsımayın ve bu değişimlere şiddetli direnç göstermeyin. Çevrenize ben hala gencim mesajını vermek zorunluluğu, yaşlanmaya karşı yoğun bir kaygı ve korku duymayın. Doğa, yaşadığınız toplum ve yakın çevrenizle uyum içinde olun. Bu dönemi bir geçiş dönemi olarak değerlendirin ve yaşla birlikte gelen değişimi de hayatın bir parçası olarak algılayın. Çünkü her yaş döneminin kendine has güzel yönleri vardır. Dinç ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için düzenli egzersizler yapın. Saçlarınızı boyatın, imkanınız varsa saç ektirin, ancak genç kalmayı bir zorunluluk gibi algılamayın. Spor yapın, sigara ve alkol almayın, bazı hobiler gibi çeşitli aktivitelere yönelin” dedi. Azgın teke olan erkeklerin yakınlarına da tavsiyelerde bulunan CİSED Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; “Azgın tekelerin yaşlanınca erkekliklerini kaybetmek gibi bilinçaltı saplantıları olabileceğini unutmayın, bu durumlarını ciddiye alın, sorgulamayın, ayıplamayın. Çünkü bu dönemde duygusallaşmaya başlarlar ve çevrelerindeki kadınlara alıcı gözle bakarlar. Fütursuzca para harcayabilirler. Fakat ilk şiddetli krizden sonra pişman olurlar. Bu nedenle eşinizdeki değişikliklere duyarsız kalmayın, fikirlerini dinleyin, iletişiminizi koparmayın, aşırı para harcamasının mantıklı olmadığını ona anlatın. Ona kendini iyi hissetmesini sağlayacak iltifatlarda bulunun. Onu dinleyin ve dertlerini paylaşın ve bu zor günleri birlikte geçirmeye çalışın. Dokunmanın verdiği hazza odaklanmanın tam doyurucu bir sevişme için temel koşul olduğunu, sevişme sırasında kadınla erkek arasında ellerle bedenin öteki bölümlerinin zevk vermek ve zevk almak için uyumlu bir işbirliği içinde olması gerekliliğini aklınızdan çıkarmayın. Son olarak dönüşü olmayan bir yola girmediğinizin altını çizin ve bir cinsel terapiste başvurun” dedi.

Azgın tekeler için bir başvuru kitabı: “Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı”

Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı adlı kitabının alanında ilk ve mutlaka okunması gereken bir başyapıt olduğunu söyleyen CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe; “Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı; başta azgın tekeler ve erken boşalma sorununu yaşayan erkekler, erken boşalmaktan endişe duyan genç erkekler, çocuklarının erken boşalmaması için neler yapılması gerektiğini öğrenmek isteyen ebeveynler olmak üzere; cinsel terapistlere, cinsel danışmanlara, medya mensuplarına ve konuyla ilgilenen herkese sesleniyor. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı; orta yaşlı ve yaşlı erkekler için oku ve azgın teke olma, hastalar için oku ve cinsel sorunlarını anla, erken boşalmanı kontrol et; cinsel terapistler, hekimler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar için oku ve iyi et; anne ve babalar için oku ve çocuğunu cinsel hastalıklardan koru; gençlerimiz için oku ve cinsel sorun yaşama; medya mensupları içinse oku ve cinsel sorunlar hakkında doğru bilgilendir mantığı hazırlanmış bir başvuru kaynağıdır. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı; erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin kendi kendilerine veya eşleriyle birlikte sorunun üstesinden nasıl gelebileceklerine odaklanmış bir rehber kitaptır, büyük bir bilgelikle ve empatiyle yazılmış bir başucu eseridir, herkesin anlayabileceği bir üslupta yazılmış bir cinsel tedavi kitabıdır. Özellikle boşalma refleksi üzerinde denetim kazanmayı hedefleyen erkeklerin evde yapabilecekleri egzersizlerin işe yararlılığını kanıtlayan tavsiyeler ve vaka örnekleriyle doludur” dedi.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!