Korku; fiziksel ya da duygusal olarak zarar görme ,incinme ya da kayıp tehdidi karşısında verilen bir tepkidir. Anksiyete ise gerçekmiş gibi göründüğü için tehlikeli olarak algılanan ancak oluşma ihtimali çok küçük olduğu için daha çok beklenti düzeyindeki duygusal tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Normal gelişim sürecinde bireyi potansiyel tehlikelere karşı uyanık hale getirdiği için anksiyetenin uyumsal bir işlevi vardır ve normal gelişimin bir parçası ise sorun olarak kabul edilmez. Ancak anksiyete, bireyin akademik ve sosyal bir takım temel gelişimsel görevleri başarmaktan alıkoyuyorsa, günlük işlevlerini bozuyorsa ve uzun süre devam ediyorsa patolojik olduğunun göstergesidir.

Anksiyete bozukluğu kişilerarası ilişkilerde bozulmalara neden olabilmektedir. Yani bireyin hayat kalitesini olduğu kadar, toplumun sağlığını da ciddi boyutlarda tehdit eden bir ruhsal bozukluktur.

Yapılan araştırmalara göre anksiyeteye depresyon, somatoform bozuklukluklar ve anksiyeteyi bastırmak için alkol ve maddeyi kötüye kullanma gibi olumsuz sonuçlar eşlik etmektedir. En sık görülen anksiyete bozuklukları; yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk ve post travmatik ya da akut stres bozukluğu olarak sıralanmaktadır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) hastanın hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ve etkinlik hakkında aşırı kaygı ve üzüntü duyması ve bunun altı aydan uzun sürmesi durumudur. YAB'de hasta, olabilecek şeyler hakkında endişe ve üzüntü duymaktadır ancak bunların gerçekte olabileceğine ilişkin bir neden yoktur.

Sosyal Fobi

Sosyal fobi utanmaktan, küçük düşmekten,sosyal ortamda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde korkma ve korkulan durumlardan kaçınmayla tanımlanabilecek yaygın görülen bir kaygı bozukluğudur. Kaçınma nedeniyle kişinin sosyal ve aile yaşantısı olumsuz etkilenir.

Özgül Fobi

Özgül fobi, açıkça görülen nesne ve durumlardan belirgin, sürekli ve anlamsız korku duyma halidir. Korku odağı bir nesne ya da durumun bir yönünden zarar görme şeklinde olabileceği gibi (Örn; kaza geçirme korkusu ile uçağa binememe ya da araç kullanamama, ısırılma tehlikesi ile köpeklerden korkma vs.), korkulan nesne ile karşılaşınca ortaya çıkabilecek kontrolünü kaybetme, paniğe girme, bayılma gibi sonuçlardan kaygı duyma şeklinde de kendisini gösterebilir (Örn; yüksek yerlere çıkınca baş dönmesi olabileceğinden, kapalı yerlerde kontrolünü kaybedeceğinden korkma vs.).

Panik Bozukluk

Kişi birden ortaya çıkan, şimşek çakması gibi beklenmedik şekilde kendisini vuran ani, dehşete düşüren panik ataklar deneyimler. Her atak sırasında baş dönmesi, kalbin hızla çarpması ve parmakların uyuşması görülür. O sırada şu düşünceler aklından geçmektedir: “Kesin kalp krizi geçiriyorum. Bayılır ya da ölürsem ne olacak? Nefes alamıyorum. Ya boğulursam?” Çok geçmeden panik hissi kişiyi şaşkın, korkmuş ve utanç içinde bırakarak geldiği gibi gizemli bir şekilde kaybolur. Kişi tam olarak ne olduğunu ve ne zaman tekrar olacağını merak eder.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

İnsanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesyon; sık sık zihninizi meşgul eden, istenmeyen ve rahatsız edici fikir görüntü veya dürtülerdir. Kompulsiyon; anlamsız veya aşırı olarak kabul etmenize rağmen kendinizi yapmak zorunda hissettiğiniz davranış veya eylemdir.

Post Travmatik Stres Bozukluğu

Aylar ya da yıllar önce yaşadığınız korkunç bir olaya dair anıların ve geçmişten gelen sahnelerin pençesine düşmeniz söz konusudur.


Kocaeli Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!