AİLE VE EVLİLİK TERAPİSİ

Aile terapisi, ailedeki sorunların çözümüne yardımcı olmaya, gelişim ve değişim süreçlerinde rehberlik etmeye yönelik danışmanlık sürecidir. Danışmanlık görüşmelerinde aile bireylerinin doğru, açık ve içten bir iletişim kurarak hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanımalarına ve uyum becerileri kazanmalarına yardımcı olunur.

Evlilik terapisi ise; eşlerin bireysel sorunlarından çok çift ilişkisindeki çatışmaları çözmeye yönelik bir psikoterapi biçimidir. Bu terapi yaklaşamında, çeşitli teknikler kullanılarak eşlerin duyarlı oldukları konuları adil bir şekilde tartışabilmeleri, kendilerini anlamaları, yeni ilişki ve etkileşim becerileri kazanmaları ve sorunları konusunda içgörü kazanmaları sağlanır. Aile ve evlilik terapisinde çalışılan konular:

-Aile ve evlilikteki iletişim sorunları,

-Evlilik öncesi danışmanlık ve eş seçimi,

-Çocuklu ailelere özgü sorunlar,

-Evden ayrılma, yaşam krizleri, kayıplar ve yas,

-Aile içi fiziksel veya psikolojik şiddet,

-Aşk bağımlılığı, kıskançlık,

-Cinsel sorunlar,

-Öfke kontrolü sorunları ve eşler arası şiddet,

-Evlilik dışı ilişkiler ve aldatma terapisi,

-Ayrılık veya boşanma süreçleri,

-Tek ebeveynli aile ve sorunları,

-Birleşik aileler ve sorunları.

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Psikoterapi, geçmişten gelen, bugünümüzü etkileyen duygusal yaraları ve sorunları iyileştirmek ya da kişisel gelişime katkıda bulunmak için bu alanda eğitim almış bir uzman tarafından uygulanan bir psikolojik yardım yöntemdir. Psikoterapi sürecinde, kişinin duygusal çatışmalarını anlayıp çözümlemesi, bu çatışmalardan doğan içsel kaygı ve gerginliğinden kurtulması, kendiyle barışması, kişiler arası ilişkilerini olgunlaştırması, kendini daha iyi tanıyarak sorunlarını daha iyi yönetmesi amaçlanır. Bireysel psikoterapide çalışılan konular:

-Depresyon, uzamış yas, genel mutsuzluk hali,

-Genel kaygı bozukluğu, yalnızlık ve ölüm korkuları,

-Panik atak, sosyal fobi ve diğer fobi türleri,

-Takıntılı düşünce ve davranışlar (OKB),

-Öfke kontrolü, duygu yönetimi, psikolojik şiddet, mobbingle baş etme,

-Uyku ve yeme bozuklukları,

-İletişim ve öz güven sorunları,

-Aldatılma ve güven sorunlarıyla baş edebilme,

-Boşanma, ayrılık ve terk edilme, aşk acısı,

-Yaşam krizlerinden (ölüm, kaza vb.) kaynaklı travma ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),

-Bağımlılık.

CİNSEL TERAPİ VE TEDAVİ

Cinsel terapi, cinsel yaşamında sorunlar olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaştırmak için belli bir amaç ve plan doğrultusunda bilimsel teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel yardım hizmetidir. Cinsel terapi bireysel ya da çift olarak yapılabilir. Cinsel terapide çalışılan Konular:

-Cinsel işlev bozuklukları,

-Kadın ve erkekte cinsel isteksizlik ve yetersiz uyarılma,

-Erken boşalma, geç boşalma, hiç boşalamama gibi boşalma sorunları,

-Sertleşme sorunları, iktidarsızlık,

-Kadınlarda ağrılı giriş (vajinismus, disparoni) ve orgazm bozuklukları,

-Cinsel kimlik ve cinsel yönelim sorunları,

-Engelli bireylerde cinsel yaşam,

-Cinsel bağımlılık ve sapmalar.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!