En sık karşılaşılan tıbbi durumlardan biridir. Ağrılar fiziksel bozukluklara bağlı (örneğin; ayağın burkulması , fibromiyalji, diyabetik ağrı ) olabileceği gibi psikiyatrik rahatsızlıklara da ( örneğin depresyon, psikotik bozukluklar) ağrı eşlik edebilir. Bedensel Belirti Bozukluklarından Ağrının Baskın Olması İle Giden tipinde sıkıntı veren ve günlük yaşamı önemli ölçüde kesintiye uğratan, belirtilerin önemiyle orantısız, süreklilik gösteren ve kaygı oluşturan ve bu nedenle de aşırı zaman ve güç harcanılan bir psikiyatrik rahatsızlık olarak ağrı ön plandadır.

Duygularını kelimelere dökemeyerek kendini ifade edemeyen , acı çekmeyi hakettiğini düşünen ve bu acıya katlanabilen toplumlarda, bedensel belirtiler ( ağrı gibi) nörolojik belirtiler ( Dönüştürme –Konversiyon Bozukluğunda bayılma, konuşamama ) çıkabilir. Ağrı sevgi elde etmek için bir yöntem, yanlış davranışlar için cezalandırma yöntemi olmamalıdır. Ağrılar, özellikle ağrı toleransının yaşla birlikte azaldığı 40-50 ‘li yaşlarda artar. Ağrının ölçülmesi karmaşık ve subjektif bir yöntemdir.

Akut ( ivegen ) ağrı bedenin zarar görmesini önleyici ikaz, alarm rolündedir ,yaratan neden bulunur ve tehlikeden uzaklaşılır. Kronik ( süregen ) ağrıda ise uyku bozuklukları, tükenme, libido azalması (cinsel istek ) psikomotor yavaşlama, sosyal çekilme ile kişi çalışamayabilir, okula gidemeyebilir, ailenin olağan yaşam biçimi bozulabilir ve evlilik anlaşmazlıklarına yol açabilir. Günlük yaşamı bozan ağrılar yoğun miktarda ağrı kesici ilaçlar ve madde (genellikle alkol) kötüye kullanımı ve bağımlılığına yol açabilmektedirler. Ağrıyı yaratan kaynak ve ayırıcı tanı önemlidir ve bu multidisipliner yaklaşımla ilgili tıbbi dallarca beraber yapılmalıdır. Ağrının nedeni bulunamadığında psikojenik kökenlidir demek kişilerin ağrıyı katlanma dereceleri farklı olduğundan yılların geçmesine sebep olabilir. Tedavide Ağrı Poliklinikleri ve ilgili branşlarca multidisipliner tedavi işbirliği ile yapılmalıdır.

Fibromiyalji, Diyabetik nöropati ve Gerilim Baş Ağrısı gibi bozukluklarda Fizik Tedavi Uzmanları, İç Hastalıkları ve Nöroloji hekimlerinin kullandığı psikofarmakolojik özelikli ilaçların faydalı olduğu konusunda birçok yayın mevcuttur. Psikojenik kökenli tedavilerde ilaç tedavileri yanında bilişsel farkındalığı artıran , anksiyeteyi azaltan, stresle baş etmeyi azaltan teknikler kullanılmaktadır. Eşlik eden ruhsal durumlar tedavisi de ayrıca önemlidir.


Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!